atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Saxifraga rosacea Moench

skalnica różowa
Saxifraga rosacea (skalnica różowa)
20.07.2021, Rogów; copyright © by Marek Snowarski XL
Saxifraga rosacea (skalnica różowa)

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20210720.14.21 - Saxifraga rosacea (skalnica różowa); Rogów
210720-14
leg. Marek Snowarski
/Rogów/ #2