atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Spiraea ×pseudosalicifolia Silverside [🔉 spi·re·a *]

tawuła nibywierzbolistna
Spiraea ×billardii auct. non Hérincq · Spiraea douglasii × salicifolia
Spiraea Spiraea Spiraea SpiraeaSpiraeatawuła dziurawcolistna (Spiraea hypericifolia)tawuła Douglasa (Spiraea douglasii)
Spiraea douglasii · tawuła Douglasa
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24]
kenofit, lokalnie zadomowiony [234]
×
wystepowanie
Spiraea salicifolia · tawuła wierzbolistna
bawolina
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Spiraea ×pseudosalicifolia (tawuła nibywierzbolistna)
08.08.2021, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Męka; copyright © by Konrad Kaczmarek XL
Spiraea ×pseudosalicifolia (tawuła nibywierzbolistna)
Spiraea ×pseudosalicifolia (tawuła nibywierzbolistna)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Spiraea (tawuła)kl 9365

występowanie

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: pochodzenie antropogeniczne [czas przybycia na teren Polski: XIXw?.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i mezofilne zarośla oraz obszary chronione.
- powód uprawy: Krzew ozdobny kwitnący przez całe lato do jesieni, tworzy gęste zarośla. Ma niskie wymagania siedliskowe. Może być wykorzystywany do umacniania skarp i nasypów.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat, przynajmniej w kilku regionach.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20201123.1.kkcz - Spiraea ×pseudosalicifolia (tawuła nibywierzbolistna); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
201123-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/ #2
znalezisko 20210808.5.kkcz - Spiraea ×pseudosalicifolia (tawuła nibywierzbolistna); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Męka
210808-5
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Męka/ #3