takson uprawiany [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Spiraea ×pseudosalicifolia Silverside

tawuła nibywierzbolistna
Spiraea ×billardii auct. non Hérincq · Spiraea douglasii × salicifolia
Spiraea ×pseudosalicifolia (tawuła nibywierzbolistna)
23.11.2020, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz; copyright © by Konrad Kaczmarek XL
Spiraea ×pseudosalicifolia (tawuła nibywierzbolistna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Spiraea (tawuła)kl 9365

występowanie

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: pochodzenie antropogeniczne [czas przybycia na teren Polski: XIXw?.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i mezofilne zarośla oraz obszary chronione.
- powód uprawy: Krzew ozdobny kwitnący przez całe lato do jesieni, tworzy gęste zarośla. Ma niskie wymagania siedliskowe. Może być wykorzystywany do umacniania skarp i nasypów.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat, przynajmniej w kilku regionach.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20201123.1.kkcz - Spiraea ×pseudosalicifolia (tawuła nibywierzbolistna); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
201123-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/ #2