cechy diagnostyczne w kluczu:Spiraea (tawuła)kl 9365

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory /Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz. (2012) [234]/:
• lokalnie zadomowiony
• kenofit
• Pochodzenie: pochodzenie antropogeniczne
• Czas przybycia na teren Polski: XIXw?.
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych
• Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i mezofilne zarośla oraz obszary chronione.
- powód uprawy: Krzew ozdobny kwitnący przez całe lato do jesieni, tworzy gęste zarośla. Ma niskie wymagania siedliskowe. Może być wykorzystywany do umacniania skarp i nasypów.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat, przynajmniej w kilku regionach.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

wybrane okazy · selected collections

#2
kkcz.201123-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
#3
kkcz.210808-5
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Męka/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Spiraea ×pseudosalicifolia Silverside [🔉 spi·re·a *]Spiraea ×billardii auct. non Hérincq [🔉 spi·re·a *](pl) tawuła nibywierzbolistna
-foliūs, -a, -um; -foliatūs, -a, -um (lat., subst., n) — przyrostek od folium, -i n. (liść); częsty drugi człon w przymiotnikach złożonych -folius,-a,-um ("-listny"); częsty w epitetach gatunków np. angustifolius (wąskolistny), cordifolia (sercolistna), alternifolium (różnolistne), ilicifolius (o liściach jak dąb ostrolistny) lub unifolius (jednolistny)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji