atlas-roslin.pl

Stuckenia pectinata (L.) Börner

stuckenia grzebieniasta, rdestnica grzebieniasta
Potamogeton pectinatus L. [🔉 po·ta·mo·ge·ton *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Stuckenia pectinata (stuckenia grzebieniasta)
XL
Potamogeton pectinatus
pokrój
Stuckenia pectinata (stuckenia grzebieniasta)
Stuckenia pectinata (stuckenia grzebieniasta)
Stuckenia pectinata (stuckenia grzebieniasta)
Stuckenia pectinata (stuckenia grzebieniasta)
Stuckenia pectinata (stuckenia grzebieniasta)
Stuckenia pectinata (stuckenia grzebieniasta)
XL
Stuckenia pectinata (stuckenia grzebieniasta)
Stuckenia pectinata (stuckenia grzebieniasta)
XL

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Potamogeton (rdestnica)kl 5972
Potamogeton pectinatus
łodyga, pochwa liściowa
Szczyt liścia cienko zaostrzony, ostry lub rzadziej zaostrzony z nasadzonym ostrzem; liście 0.25-2mm szerokości, 1-5-nerwowe, z wyraźnymi nerwami poprzecznymi; pochwy biało obrzeżone, otwarte do nasady, nierurkowate.

Kłos luźny, 2-5cm długości, na szypule (0.5)2-6cm długości.

Owocki (3.5)4-5mm długości, żółtobrunatne, prawie półkuliste, z wyraźnym krótkim dzióbkiem na krawędzi brzusznej.

Łodyga 30-300cm długości, obficie rozgałęziona.

Gatunek bardzo zmienny, wyróżnia się szereg odmian.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Stuckenia pectinata (stuckenia grzebieniasta)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Stuckenia pectinata (stuckenia grzebieniasta)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#2
bg.040830-9
leg. Błażej Gierczyk
/Kobylniki k/Poznania/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Stuckenia pectinata (L.) BörnerPotamogeton pectinatus L. [🔉 po·ta·mo·ge·ton *](pl) stuckenia grzebieniasta · rdestnica grzebieniasta
pectintus, -a, -um (lat., adj.)
grzebieniasty, z grzebieniem; utworzone od lat. pecten (grzebień)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.772 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.530 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.575 [9]
 • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.176+186+190+192 [86.4]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.112 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.587 [11]
 • Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.239+t12 [85.1]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.11 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.787 [3]
 • https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:208890-2
 • https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:77099639-1
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji