atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Charetea(Fukarek 1961 n.n.) Krausch 1964[[535.3]][14] [🔉 cha·re·te·a]

łąki ramienicowe
Charetea fragilisFukarek 1961 ex Krausch 1964[229/gł.]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Zbiorowiska podwodnych łąk złożonych niemal wyłącznie z makroskopowych glonów z rodziny ramienicowce (Characeae). Rozwijają się głównie na dnie oligotroficznych i mezotroficznych zbiorników wód słodkich lub słonawych. Są zwykle pionierskim stadium sukcesyjnym, czasem tworzą się w miejscach gdzie nie mogą się rozwinąć zbiorowiska roślin wyższych.

space

Układ systematyczny tej klasy za opracowaniem Gąbki i Pełechatego (2006). Zespoły są zwykle definiowane przez dominujący w zbiorowisku gatunek. Na podstawie chemizmu wód i wynikającego z tego składu gatunkowego, wyróżniane są dwa rzędy :

space

O.Nitelletalia flexilis - zbiorowiska wód o niskiej zawartości soli mineralnych i ubogich w wapń, lekko kwaśnych do lekko zasadowych, dominują gatunki rodzaju krynicznik (Nitella), zwykle rośliny nie są inkrustowane węglanem wapnia.

W opracowaniu czeskich zbiorowisk roślinnych /Chytrý M. (ed.) (2011) [535.3]/ klasa z jednym rzędem jest podzielone jedynie na dwa związki o definicji analogicznej do przyjętych tu rzędów.
Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣(+)inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisane tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Charetea

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Charetea

🟡 O.Charetalia hispidae - zb. ramienicowe wód żyźniejszych z wapniem - zb. ramienicowe wód żyźniejszych z wapniem
🟡 All.Charion canescentis - zbiorowiska ramienicowe halofilne - zbiorowiska ramienicowe halofilne
🟡 Ass.Charetum balticae - zespół ramienicy bałtyckiej - zespół ramienicy bałtyckiej
🟡 Ass.Charetum canescentis - zespół ramienicy włochatej - zespół ramienicy włochatej
🟡 Ass.Charetum conniventis - zespół ramienicy zagiętej - zespół ramienicy zagiętej
🟡 Ass.Tolypelletum nidificae - zespół rosochy morskiej - zespół rosochy morskiej
🟡 All.Charion fragilis - typowe słodkowodne łąki ramienicowe - typowe słodkowodne łąki ramienicowe
🟡 Ass.Charetum asperae - zespół ramienicy szorstkiej - zespół ramienicy szorstkiej
🟡 Ass.Charetum contrariae - zespół ramienicy przeciwstawnej * - zespół ramienicy przeciwstawnej
🟡 Ass.Charetum delicatulae - zespół ramienicy delikatnej * - zespół ramienicy delikatnej
🟡 Ass.Charetum filiformis - zespół ramienicy grzywiastej - zespół ramienicy grzywiastej
🟡 Ass.Charetum globularis - zespół ramienicy kruchej * - zespół ramienicy kruchej
🟡 Ass.Charetum hispidae - zespół ramienicy kosmatej * - zespół ramienicy kosmatej
🟡 Ass.Charetum intermediae - zespół ramienicy kolczastej - zespół ramienicy kolczastej
🟡 Ass.Charetum polyacanthae - zespół ramienicy wielokolczastej - zespół ramienicy wielokolczastej
🟡 Ass.Charetum rudis - zespół ramienicy zwyczajnej - zespół ramienicy zwyczajnej
🟡 Ass.Charetum strigosae - zespół ramienicy szczeciniastej - zespół ramienicy szczeciniastej
🟡 Ass.Charetum tomentosae - zespół ramienicy omszonej * - zespół ramienicy omszonej
🟡 Ass.Lychnothamnetum barbati - zespół lychnotamnus brodatego - zespół lychnotamnus brodatego
🟡 Ass.Nitellopsidetum obtusae - zespół krynicznicy tępej * - zespół krynicznicy tępej
🟡 All.Charion vulgaris - krótkotrwałe zbiorowiska ramienic - krótkotrwałe zbiorowiska ramienic
🟣 Ass.Charetum baueri - zespół ramienicy Bauera - zespół ramienicy Bauera
🟡 Ass.Charetum braunii - zespół ramienicy wieńcowej - zespół ramienicy wieńcowej
🟡 Ass.Charetum crassicaulis - zespół ramienicy gruboosiowej - zespół ramienicy gruboosiowej
🟡 Ass.Charetum tenuispinae - zespół ramienicy cienkokolczastej - zespół ramienicy cienkokolczastej
🟡 Ass.Charetum vulgaris - zespół ramienicy pospolitej - zespół ramienicy pospolitej
🟡 Ass.Tolypelletum glomeratae - zespół rozsochy skupionej - zespół rozsochy skupionej
🟡 Ass.Tolypello intricatae-Charetum - zespół rozsochy zawiłej - zespół rozsochy zawiłej
🟡 Ass.Tolypelletum proliferae - zespół rozsochy przerastającej - zespół rozsochy przerastającej
🟡 O.Nitelletalia flexilis - zb. ramienicowe wód słabo zmineralizowanych - zb. ramienicowe wód słabo zmineralizowanych
🟡 All.Nitellion syncarpo-tenuissimae - efemeryczne łąki ramienicowych z krynicznikiem - efemeryczne łąki ramienicowych z krynicznikiem
🟡 Ass.Nitelletum syncarpae - zespół krynicznika obskubanego - zespół krynicznika obskubanego
🟣 Ass.Nitelletum confervaceae - zespół krynicznika najmniejszego - zespół krynicznika najmniejszego
🟡 All.Nitellion flexilis - zb. łąk ramienicowych z krynicznikiem - zb. łąk ramienicowych z krynicznikiem
🟡 Ass.Nitelletum capillaris - zespół krynicznika włosowatego - zespół krynicznika włosowatego
🟡 Ass.Nitelletum flexilis - zespół krynicznika giętkiego - zespół krynicznika giętkiego
🟡 Ass.Nitelletum gracilis - zespół krynicznika smukłego - zespół krynicznika smukłego
🟡 Ass.Nitelletum mucronatae - zespół krynicznika kolczastego - zespół krynicznika kolczastego
🟡 Ass.Nitelletum opacae - zespół krynicznika ćmego - zespół krynicznika ćmego
🟡 Ass.Nitelletum translucentis - zespół krynicznika połyskującego - zespół krynicznika połyskującego
🟡 Ass.Nitello-Vaucherietum dichotomae *
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - (+)inne źródła; * - częściej notowane
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji