⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Asteroideae - z nie żółtymi kwiatami języczkowatymi]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) liście niepodzielone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· Kwiatów języczkowatych 6-13, ±długości okrywy, białe.
· ta cecha diagn ...
  Miejsca wilgotne.
  
    
(p) liście 2-8mm szerokości, żywozielone (↓nie)
Achillea ptarmica
Achillea ptarmica
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostęp ...
· Koszyczki 12-17mm średnicy, z 8-12 kwiatami języczkowatymi o blaszce 4-6mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
Achillea ptarmica (krwawnik kichawiec)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne łąki, zarośla i brzegi wód.
    
    
(p) liście do 15mm szerokości, szarozielone (↑nie)
Achillea salicifolia
Achillea salicifolia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· Koszyczki 10-12mm średnicy, z 6-8 kwiatami języczkowatymi o blaszce 3-4.5mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
Achillea salicifolia (krwawnik wierzbolistny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Skraje wilgotnych zarośli i szuwarów; głównie w dolinach dużych rzek.
    
  
(p) liście (1)2-3(4)× pierzastosieczne (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Kwiatów języczkowatych (3-)5(6), zwykle znacznie krótszych od okrywy, do 3.8mm długości; białe, różowe, intensywnie różowa lub kremowe, na wierzchu żółtawe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
  
    
(p) kwiaty języczkowate intensywnie żółte (↓nie)
    
      
(p) środkowe liście łodygowe obłe (↓nie)
Achillea tomentosa
Achillea tomentosa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Koszyczki kwiatowe ok. 3mm średnicy. Blaszka kwiatów języczkowatych ok. (1.2)2mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
Achillea tomentosa (krwawnik wełnisty)
krwawnik kutnerowaty · syn. Achillea aurea · efemerofit
  Uprawiany i bardzo rzadko dziczejący.
      
      
(p) środkowe liście łodygowe płaskie (↑nie)
      
        
(p) dno kwiatowe silnie wypukłe (↓nie)
Achillea filipendulina (krwawnik wiązówkowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostęp ...
· Blaszka liściowa szeroka, do 2-5cm; pierzastosieczna, po każdej stronie 10-15 pierzastoklapowane do pierzastodzielnych odcinków, odcinki pierwszego rzędu zwykle ponad 2mm szerokie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
Achillea filipendulina (krwawnik wiązówkowaty)
krwawnik talerzowaty · takson uprawiany
  Uprawiana bylina ozdobna.
        
        
(p) dno kwiatowe prawie płaskie (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
· Liście węższe, odcinki pierwszego rzędu w nasadzie do 1.5mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
Achillea micrantha (krwawnik Gerbera)
krwawnik drobnokwiatowy · efemerofit
  Bardzo rzadko zawlekany.
        
    
(p) kwiaty języczkowate białe, różowe lub kremowe, suche górą żółtawe (↑nie)
    
      
(p) blaszka liściowa 1.5-4(5)× dłuższa niż szersza (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, róż ...
· Blaszka liści łodygowych w zarysie jajowata, eliptyczna, lancetowata, wąsko lancetowata lub podługowata, zwykle 1.5-4(5)× dłuższa niż szersza, zawsze płaska (w jednej płaszczyźnie).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
      
        
(p) liście łodygowe 1.5-3(4)× dłuższe niż szersze (↓nie)
Achillea nobilis (krwawnik szlachetny)
XL
Achillea nobilis (krwawnik szlachetny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
· Listki okrywy owłosione, matowe lub słabo błyszczące.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· ta cecha diagnostyczna ...
Achillea nobilis (krwawnik szlachetny)
wystepowanie
takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit
  Suche zbocza, murawy i przydroża.
        
        
(p) liście łodygowe 3-4(5)× dłuższe niż szersze (↑nie)
Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny)
Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny)
Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· Listki okrywy przeważnie rzadko owłosione do wyłysiałych, ±błyszczące.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
· ta cecha diagnostyczna ...
Achillea crithmifolia (krwawnik kowniatkolistny)
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Suche murawy, przydroża, tereny ruderalne.
        
      
(p) blaszka liściowa 3-12× dłuższa niż szersza (↑nie)
Achillea millefolium (krwawnik pospolity (s.str.))
Achillea millefolium (krwawnik pospolity (s.str.))
liście odziomkowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
· Blaszka liści łodygowych w zarysie lancetowata, podługowata, wąsko do równowąsko lancetowatej lub wąsko podługowata, zwykle 3-12× dłuższa niż szersza, płaska (w jednej płaszczyźnie) lub wyraźnie przestrzennie ukształtowana.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
      
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu