atlas-roslin.pl

Myosotis palustris (L.) L. em. Rchb. [🔉 mjo·so·tis *]

niezapominajka błotna
Myosotis palustris (L.) Nathh. [🔉 mjo·so·tis *] · Myosotis scorpioides L. ssp. scorpioides s. Fl. Europ. [🔉 *o·i·des] · Myosotis scorpioides L. var. palustris (β) L. [🔉 *o·i·des]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Myosotis palustris (niezapominajka błotna)
XL
Myosotis palustris ssp. laxiflora (niezapominajka błotna luźnokwiatowa)
szczyt kwiatostanu
Myosotis palustris ssp. laxiflora (niezapominajka błotna luźnokwiatowa)
kwiatostan
Myosotis palustris (niezapominajka błotna)
Myosotis palustris ssp. laxiflora (niezapominajka błotna luźnokwiatowa)
korona, osklepki
Myosotis palustris (niezapominajka błotna)
Myosotis palustris (niezapominajka błotna)
Myosotis palustris (niezapominajka błotna)
Myosotis palustris (niezapominajka błotna)
Myosotis palustris (niezapominajka błotna)
XL
Myosotis palustris (niezapominajka błotna)

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Myosotis (niezapominajka)kl 786
Myosotis palustris ssp. laxiflora (niezapominajka błotna luźnokwiatowa)
spodnia strona liścia, włoski skierowane ku szczytowi liścia
Myosotis palustris ssp. laxiflora (niezapominajka błotna luźnokwiatowa)
kielich owocu z płytko wciętymi ząbkami, owłosiony krótko i skąpo, szypuła
Bylina o cienkich, krótkich korzeniach i zwykle rozkrzewiająca się podziemnymi i naziemnymi, zakorzeniającymi się, pędami.

Łodyga wzniesiona lub podnosząca się (30) 50-80 (120) cm długości, w części leżącej na ziemi zwykle zakorzeniająca się, zwykle bogato rozgałęziająca się i z licznymi pędami płonnymi, czterograniasta z mniej lub bardziej wyraźnymi listewkami wzdłuż kantów do prawie obłej, powierzchnia przeważnie matowa, naga lub owłosiona, włoski przylegająca i skierowane ku górze lub prosto odstające.

Liście lancetowate, (7) 9-13 (18) cm długości i (8) 12-15 (17) mm szerokości, wierzchołek tępo zaostrzony lub zaokrąglony, niższe z ogonkiem, wyższe siedzące, powierzchnia liści z obu stron naga lub owłosiona włoskami przylegającymi, skierowanymi ku końcu liścia lub odstającymi.

Kwiatostan długi, licznokwiatowy, dwuskrętek, bez przysadek. Szypułki kwiatowe przylegająco owłosione, w czasie owocowania do 2× dłuższe od kielicha, wzniesione lub prostopadle odstające.

Kielich dzwonkowaty, (4) 4.5-5.5 (6) mm długości, gęsto owłosiony prostymi, przylegającymi, sztywnymi włoskami, ząbki trójkątne, szpiczaste, ok. 1/4 (do 1/2) długości kielicha, (1) 1.2-1.4 (2) mm długości. Korona z rurką i płaskim, tarczowatym rąbkiem (7.5) 8-9 (10) mm średnicy (kwiaty obupłciowe; czasem występują rośliny z żeńskimi kwiatami o drobniejszej koronie), listki korony jajowato zaokrąglone, zachodzą na siebie brzegami, jasnoniebieskie. Szyjka słupka po przekwitnięciu i odpadnięciu korony nie wystaje z kielicha (dotyczy pędów głównych), ale w kwiatostanach utworzonych na pędach bocznych, pod koniec sezonu wegetacyjnego szyjka słupka może wystawać z kielicha (takie formy opisano jako M. radicans Opiz., M. p. ssp. radicans [71.6]).

Ziarnka pyłku średnicy 9-11 µm [71.6], (8.1) 8.7-9.5 (10.1) µm (M. scorpioides ssp. scorpioides [9]).

Nasiona rozłupki wydłużono jajowate, zaokrąglono trójgraniaste, (1.4) 1.7-2.0 (2.2) mm długości i (1) 1.1-1.3 (1.5) mm szerokości, czarne.

Kwitnienie do maja do sierpnia(września).

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Myosotis palustris (niezapominajka błotna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Myosotis palustris (niezapominajka błotna)
Częsta, zwłaszcza na niżu, w górach rzadsza, przy większych rzekach i potokach. Jej siedlisko to podmokłe, zabagnione tereny przy wodach płynących i stojących, podmokłe łąki, rowy, rzadziej w lasach łęgowych, w olszynach. Wybiera miejsca niezacienione, gleby podmokłe, zasobne w humus i składniki odżywcze.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

zmienność

Niezapominajka błotna (Myosotis palustris) to gatunek o dużej zmienności fenotypowej, spowodowanej głównie przez zróżnicowanie dostępności wody. Na podstawie zmienności owłosienia, długości kwiatostanu i szyjki słupka opisano szereg form, odmian, podgatunków; przeważnie bez wartości taksonomicznej.

W szczególności M. radicans Opiz. (M. p. ssp. radicans) charakteryzująca się szyjką słupka wystającą z kielicha po opadnięciu korony, łodygą pokładającą się i zakorzeniającą się, odstająco owłosioną, jest formą niezapominajki błotnej (Myosotis palustris) występującą pod koniec okresu wegetacji. Rośliny tej formy tworzą zakorzenione, bogato rozgałęzione kwiatostanowe pędy boczne macierzystego pędu głównego, który w tym czasie może już być zamarły, rozłożony i przez to niewidoczny. [71.6]

Myosotis palustris ssp. palustris (niezapominajka błotna typowa)
Myosotis palustris ssp. palustris
główna łodyga gęsto, odstająco owłosiona, przeważnie wzniesiona, jedynie u podstawy czasem wytwarzająca korzenie przybyszowe; niewyraźnie 4-kanciasta, zwykle fioletowo nabiegła

liście z obu stron zwykle gęsto, odstająco, owłosione

pędy dodatkowe co najwyżej krótkie, nadziemne

Myosotis palustris ssp. laxiflora (niezapominajka błotna luźnokwiatowa)
Myosotis palustris ssp. laxiflora
główna łodyga naga lub przylegająco owłosiona lub czasem z włoskami skośnie odstającymi w górę łodygi, pędy boczne zwykle ± gęsto, prostopadle odstająco owłosione

główna łodyga zwykle podnosząca się do pokładającej się, w miejscu przylegania do ziemi zakorzenia się; wyraźnie czterokanciasta, zielona, bez fioletowych przebarwień

liście z obu stron nagie lub przylegająco, rzadko owłosione

pędy dodatkowe liczne, długie, nadziemne, zakorzeniające się

wybrane okazy · selected collections

#11
02 05 18 - 4
leg. Marek Snowarski
/okolice Wrocławia, Siechnice/
#9
jmak.130711-1
leg. Jarosław Makowski

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Myosotis palustris (niezapominajka błotna)
🌱
Rodzima bylina z miejsc wilgotnych, ocienionych.

W ogrodzie może być użyta w podobnych siedliskach, przy oczkach wodnych, w ich strefie bagiennej, na rabatach na glebie trwale dostatecznie wilgotnej.

Odmiany o kwiatach białych i różowych.

wysokość: 20 – 40 cm
kwitnienie: od maja do czerwca

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce: ⛅ półcieniste
💧 woda: gleba dostatecznie wilgotna • gleba stale wilgotna do podmokłej

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba wilgotna lub gleba mokra • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus lub gleba organiczna, humusowa, torfowa • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże żyzne

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

9 szt./m2 • rozstawa: 33 × 33 cm
z nasion [po przemrożeniu]
przez podział [zimą lub kwiecień-maj]
przez sadzonki pędowe wierzchołkowe [kwiecień-maj lub wrzesień, ukorzeniają się do 3 tygodni]

🌱 🌸

odmiany uprawne (#4) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion

bez odmiany
‘Perle von Rennenberg’ — kwiaty duże, ciemnoniebieskie
‘Thüringen’ — kwiaty b. duże
‘Variegata’ — liście szeroko kremowobiało obrzeżone
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Myosotis palustris (L.) L. em. Rchb. [🔉 mjo·so·tis *]Myosotis palustris (L.) Nathh. [🔉 mjo·so·tis *] · Myosotis scorpioides L. var. palustris (β) L. [🔉 *o·i·des] · Myosotis scorpioides L. ssp. scorpioides s. Fl. Europ. [🔉 *o·i·des](pl) niezapominajka błotna
-form-(is,is,e); -oid-e-(us,a,um); -morphus (suff.) — przyrostki nadające znaczenie -postaciowy, -kształtny;
· końcówka -form- (lat. forma - kształt, postać), a dla wyrazów z greki końcówka -oid- (gr. eidos ειδος - rodzaj, postać), dodawana do rdzenia rzeczowników tworzy przymiotnik oznaczający "posiadanie podobnej formy, kształtu, wyglądu, charakteru" np. fili‑form-is (nitkowaty), pyri-form-is (gruszowaty), disc-oid-eus (dyskowaty);
· tego rodzaju znaczenie daje też grecki przyrostek -morf- z gr. μορφη (wygląd, kształt, postać)
· daje ten sam efekt słowotwórczy co człon ‑at‑, np. pectin-at-us, czasem obie cząstki słowotwórcze są łączone w jednym wyrazie, np. pectin‑at‑i‑form-is (grzebieniasty, grzebieniokształtny); to samo lub podobne znaczenie przymiotników uzyskuje się końcówkami -(al/ar/os/at/ic)-
· np. jajowaty - ovatus = ovalis = oviformis = ovoideus
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji