atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia
· Czerwona Księga — DD–stopień zagrożenia trudny do określenia

Campanula cervicaria L.

dzwonek szczeciniasty
Campanula Campanula Campanula CampanulaCampanuladzwonek boloński (Campanula bononiensis)dzwonek szerokolistny (Campanula latifolia)
Campanula cervicaria (dzwonek szczeciniasty)
25.06.2016, P. Białowieska, 5 km na S od Czerlonki; copyright © by Andrzej Ryś
Campanula cervicaria (dzwonek szczeciniasty)
widok ogólny; 04.07.2007, las pod Kołobrzegiem; copyright © by Tadeusz Twardy
Campanula cervicaria (dzwonek szczeciniasty)
XL
Campanula cervicaria (dzwonek szczeciniasty)
widok ogólny
Campanula cervicaria (dzwonek szczeciniasty)
kwiatostan
Campanula cervicaria (dzwonek szczeciniasty)
inne miejsce: torowisko 1 km na W od Szczytna, woj. warmińsko-mazurskie

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Campanula (dzwonek)kl 5705
Campanula cervicaria (dzwonek szczeciniasty)
Campanula cervicaria (dzwonek szczeciniasty)
inne miejsce: torowisko 1 km na W od Szczytna, woj. warmińsko-mazurskie
Roślina dwuletnia, rzadziej krótkotrwała bylina; kłująco, szczeciniasto, białawo owłosiona. Korzeń cylindryczny do rzepowatego, zgrubiały, słabo rozgałęziony.

Łodyga wzniesiona, 40 – 60 (90) cm wysokości, nierozgałęziona, rowkowano-kanciasta, kłująco owłosiona, często fioletowo nabiegła.

space

Kwiaty ±siedzące, zebrane w szczytową główkę i zwykle także w pęczkach w kątach górnych i środkowych liści, wzniesione do zwieszonych. Działki szeroko trójkątne, tępe, owłosione, krótsze od połowy korony. Korona lejkowato-dzwonkowata, 13 – 16 mm długości, niebieska do niebieskofioletowej, wewnątrz owłosiona. Szyjka słupka wyraźnie wystaje z korony, znamię trójdzielne.

Torebki stożkowate, z 3 otworami przy nasadzie.

space

występowanie

Campanula cervicaria (dzwonek szczeciniasty)
wystepowanie
o mapie występowania
Ciepłe stanowiska, lasy dębowe i ich obrzeża, dębowo-grabowe, zarośla, nasłonecznione murawy, czasem umiarkowanie wilgotne łąki. Na glebach dostatecznie wilgotnych, ciepłych, słabo kwaśnych do neutralnych, gliniastych, głębokich.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20160625.1.arys - Campanula cervicaria (dzwonek szczeciniasty); P. Białowieska, 5 km na S od Czerlonki
160625-1
leg. Andrzej Ryś
/P. Białowieska, 5 km na S od Czerlonki/ #8