atlas-roslin.pl

klasa Scheuchzerio-Caricetea fuscae w Podręczniku metodycznym Natura 2000

porównanie ujęcia klasy Cl.Scheuchzerio-Caricetea fuscae w Herbich (2004) — Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 2. s.210 [545.2] i w atlas-roslin.pl

• kolorowym, zielonym lub żółtym, tłem wyróżnione (odpowiednio) mniejsze i większe rozbieżności,
• literami M R Č - oznaczono wystąpienie danego syntaksonu w : M - Matuszkiewicz W. (2001) — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski.[14], R - Ratyńska et al. (2010) — Multimedialna encyklopedia zbiorowisk roślinnych Polski.[229], Č - Chytrý (2011) — Vegetace České republiky 3. Vodní a mokřadní vegetace. Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation.[535.3]; wystąpienie może być jako synonim innej nazwy głównej - więcej informacji jest na podlinkowanej stronie syntaksonu
w Herbich (2004) — Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 2. s.210 [545.2] M R Č traktowanie w atlas-roslin.pl; uwagi
Cl. Scheuchzerio-Caricetea fuscae (Nordhagen 1936) R.Tx. 1937 M R Č Cl.Scheuchzerio-Caricetea fuscae (Nordhagen 1936) R.Tx. 1937
O. Scheuchzerietalia palustris Nordh. 1937 M R O.Scheuchzerietalia palustris Nordhagen 1936
All. Rhynchosporion albae Koch 1926 M R All.Rhynchosporion albae W. Koch 1926
Ass. Caricetum limosae Br.-Bl. 1921 M R Č Ass.Drepanoclado fluitantis-Caricetum limosae (Kästner et Flössner 1933) Krisai 1972
synonim
Ass. Sphagno lindbergii–Caricetum limosae (Osvald 1925) Nordhagen 1927 Č Ass.Drepanoclado fluitantis-Caricetum limosae (Kästner et Flössner 1933) Krisai 1972
synonim[535.3]
Ass. Scheuchzerio–Sphagnetum cuspidati Osvald 1923 Č Ass.Drepanoclado fluitantis-Caricetum limosae (Kästner et Flössner 1933) Krisai 1972
synonim? , w [229]  Caricetum limosae Osvald 1923 ≡ Scheuchzerio palustris-Sphagnetum cuspidati Hueck 1925
Ass. Sphagno duseni–Caricetum limosae Rudolph et al. 1928 ?
Ass. Rhynchosporetum albae Koch 1926 M R Č Ass.Sphagno tenelli-Rhynchosporetum albae Osvald 1923 nom. invers.
≡ Rhynchosporetum albae Koch 1926[14][229] sensu auct. non Koch 1926[535.3] LUB Ass.Drosero anglicae-Rhynchosporetum albae Klika 1935 ≡ Rhynchosporetum albae Koch 1926 nom.ambig. [535.3]
Ass. Rhynchosporetum fuscae (Koch. 26) Jasn. 68 M R Č Ass.Drosero anglicae-Rhynchosporetum albae Klika 1935
synonim? ≡ Rhynchosporetum fuscae W. Brown 1968[535.3]
Ass. Eriophoro angustifolii–Sphagnetum recurvi Jasnowski et al. 1968 M R Ass.Sphagno recurvi-Eriophoretum angustifolii Hueck 1925 nom. invers. et nom. mut.
Ass. Calliergo sarmentosi–Eriophoretum angustifolii Nordhagen 1927 Č Ass.Calliergo sarmentosi–Eriophoretum angustifolii Hadač et Váňa 1967
Ass. Carici rostratae–Drepanocladetum fluitantis Hadač et Váňa 1967 Č Ass.Carici rostratae-Drepanocladetum fluitantis Hadeč et Váňa 1967
Ass. zbiorowisko z Carex rostrata ?
w Herbich (2004) — Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 2. s.210 [545.2] M R Č traktowanie w atlas-roslin.pl; uwagi
All. Caricion lasiocarpae Vanden Bergh. ap. Lebrun & al. 1949 M R All.Caricion lasiocarpae Vanden Berghen in Lebrun et al. 1949
Ass. Caricetum lasiocarpae Osvald em. Dierssen 1982 M R Ass.Sphagno recurvi-Caricetum lasiocarpae Zólyomi 1931
?synonim
Ass. Caricetum rostratae Rübel 1912 ex Osvald 1923 em. Dierssen 1982 (Sphagno–Caricetum rostratae Steffen 1931) R Č Ass.Sphagno recurvi-Caricetum rostratae Steffen 1931
synonim
Ass. Carici rostratae–Drepanocladetum fluitantis Hadač et Váňa 1967 Č Ass.Carici rostratae-Drepanocladetum fluitantis Hadeč et Váňa 1967
Ass. Junco filiformis–Sphagnetum recurvi Osvald 1923 Č ? Ass.Carici echinatae-Sphagnetum Soó 1944
synonim p.p.[535.3]
Ass. Caricetum diandrae Jon. 1932 em. Oberd. 1957 M R Č Ass.Scorpidio-Caricetum diandrae Osvald 1923 nom. invers. et nom. mut.
Ass.Agrostio caninae-Caricetum diandrae
Ass. Caricetum chordorrhizae Paul & Lutz 1941 M R Č Ass.Drepanoclado revolventis-Caricetum chordorrhizae Osvald 1925 nom. invers. et nom. mut.
Ass.Agrostio caninae-Caricetum diandrae
Ass. Caricetum heleonastes (Paul & Lutz 1941) Oberd. 1957 M R Ass.Sphagno subsecundi-Caricetum heleonastae Warén 1926 nom. invers. propos.
Ass. Eriophorum angustifolii–Sphagnetum recurvi Jasn. 1968
powtórzone w Rhynchosporion albae
M R Ass.Sphagno recurvi-Eriophoretum angustifolii Hueck 1925 nom. invers. et nom. mut.
Ass. Calletum palustris (Osvald 1925) van der Bergen 1952 R Č Ass.Calletum palustris (Osvald 1923) Vanden Berghen 1952
zbiorowisko z Menyanthes trifoliata ?
zbiorowisko z Comarum palustre ?
zbiorowisko Helodium blandowii–Carex acutiformis ?
zbiorowisko Sphagnum teres–Cladium mariscus ?
w Herbich (2004) — Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 2. s.210 [545.2] M R Č traktowanie w atlas-roslin.pl; uwagi
O. Caricetalia fuscae Koch 1926 em. Nordh. 1937 M R O.Caricetalia fuscae W. Koch 1926
All. Caricion fuscae Koch 1926 em. Klika 1934 M R Č All.Caricion fuscae Koch 1926 em. Klika 1934
Ass. Carici canescentis–Agrostietum caninae R. Tx. 1937 M R Č Ass.Carici canescentis-Agrostietum caninae R.Tx. 1937
Ass. Calamagrostietum neglectae Steff. 1931 M R Ass.Calamagrostietum neglectae Steff. 1931
Ass. Carici echinatae–Sphagnetum Soó 1934 Č Ass.Carici echinatae-Sphagnetum Soó 1944
≡ Junco filiformis–Sphagnetum recurvi Osvald 1923 p.p.[535.3]
Ass. Caricetum nigrae (subalpinum) Br.–Bl. 1915 M Ass.Caricetum nigrae (subalpinum) Br.-Bl. 1915
?≡ forma wysokogórska Ass.Caricetum nigrae Braun 1915[535.3]
Ass. Menyantho trifoliatae–Sphagnetum teretis Warén 1926 em Dierssen 1982 R Č Ass.Menyantho-Sphagnetum teretis Warén 1926
Ass. Bartsio–Caricetum fuscae Bartsch 1940 M Č Ass.Bartsio-Caricetum fuscae Bartsch 1940
w Herbich (2004) — Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 2. s.210 [545.2] M R Č traktowanie w atlas-roslin.pl; uwagi
O. Caricetalia davallianae Br.–Bl. 1949 M R Č O.Caricetalia davallianae Br.-Bl. 1949
All. Caricion davallianae Klika 1934 M R Č All.Caricion davallianae Klika 1934
Ass. Valeriano–Caricetum flavae Pawł. (1949 n. n.) 1960 M R Č Ass.Valeriano-Caricetum flavae Pawł. (1949 n.n.) 1960
Ass. Caricetum davallianae Dutoit 1924 em. Görs 1963 M R Č Ass.Caricetum davallianae Dutoit 1924
Ass. Campylio–Caricetum dioicae Osvald 1923 em. Dierssen 1982 Č ? Ass.Campylio stellati-Trichophoretum alpini Březina et al. 1963
Ass. Eleocharitetum quinqueflorae Lüdi 1921 R Č Ass.Eleocharitetum pauciflorae Lüdi 1921
Ass. Ctenidio molluscae–Seslerietum uliginosae Klika 1943 em. Głazek 1983 R Ass.Ctenidio mollusci-Seslerietum uliginosae Klika 1943 em. Głazek 1984
Ass. Caricetum paniceo–lepidocarpae (Steffen 1931) W. Braun 1968 R Ass.Caricetum paniceo-lepidocarpae (Steffen 1931) W. Braun 1968
Ass. Juncetum subnodulosi Koch 1926 M R Ass.Juncetum subnodulosi (Allorge 1922) W. Koch 1926
Ass. Orchido–Schoenetum nigricantis Oberd. 1957 M R Č Ass.Schoenetum nigricantis (Allorge 1922) Koch 1926 em. Oberd. 1957
zbiorowisko Schoenus ferrugineus (Fijałk. 1960) Pałcz. 1964 M R Ass.Schoenetum ferruginei Du Rietz 1925
zbiorowisko z Carex buxbaumii M R Ass.Caricetum buxbaumii Issler 1932
All. Sphagno warnstorfiani–Tomenthypnion Dahl. 1957 Č All.Sphagno warnstorfii-Tomentypnion nitentis Dahl 1956
Ass. Sphagno warnstorfiani–Eriophoretum latifolii Rybniček 1974 Č Ass.Sphagno warnstorfii-Eriophoretum latifolii Rybniček 1974
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji