atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Potamogeton pusillus L.

rdestnica drobna
Potamogeton panoramitanus Biv.
Potamogeton pusillus (rdestnica drobna)
13.08.2011, Dąbrówka (żwirownia); copyright © by Jerzy Kruk XL
Potamogeton pusillus (rdestnica drobna)
Potamogeton pusillus (rdestnica drobna)
Potamogeton pusillus (rdestnica drobna)
Potamogeton pusillus (rdestnica drobna)
3D
Potamogeton pusillus (rdestnica drobna)
Potamogeton pusillus (rdestnica drobna)
Potamogeton pusillus (rdestnica drobna)
Potamogeton pusillus (rdestnica drobna)
Potamogeton pusillus (rdestnica drobna)
zamknięte przylistki

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Potamogeton - wąskolistnekl 5997
Od podobnej rdestnicy Bertcholda (Potamogeton berchtoldii) różni się m.in. brakiem lub drobnymi gruczołkami w węzłach, brakiem lub wąskimi kanałami powietrznymi wzdłuż nerwu głównego liści, nerwy boczne odchodzą pod kątem ostrym.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.