atlas-roslin.pl

Potamogeton pusillus L. [🔉 po·ta·mo·ge·ton *]

rdestnica drobna
Potamogeton panoramitanus Biv. [🔉 po·ta·mo·ge·ton *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Potamogeton pusillus (rdestnica drobna)
13.08.2011, Dąbrówka (żwirownia); copyright © by Jerzy Kruk XL
Potamogeton pusillus (rdestnica drobna)
Potamogeton pusillus (rdestnica drobna)
Potamogeton pusillus (rdestnica drobna)
Potamogeton pusillus (rdestnica drobna)
3D
Potamogeton pusillus (rdestnica drobna)
Potamogeton pusillus (rdestnica drobna)
Potamogeton pusillus (rdestnica drobna)
Potamogeton pusillus (rdestnica drobna)
Potamogeton pusillus (rdestnica drobna)
zamknięte przylistki

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Potamogeton - wąskolistnekl 5997
Od podobnej rdestnicy Bertcholda (Potamogeton berchtoldii) różni się m.in. brakiem lub drobnymi gruczołkami w węzłach, brakiem lub wąskimi kanałami powietrznymi wzdłuż nerwu głównego liści, nerwy boczne odchodzą pod kątem ostrym.Od podobnej rdestnicy Bertcholda (Potamogeton berchtoldii) różni się m.in. brakiem lub drobnymi gruczołkami w węzłach, brakiem lub wąskimi kanałami powietrznymi wzdłuż nerwu głównego liści, nerwy boczne odchodzą pod kątem ostrym.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Potamogeton pusillus (rdestnica drobna)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Potamogeton pusillus [🔉 po·ta·mo·ge·ton *]Potamogeton panoramitanus Biv. [🔉 po·ta·mo·ge·ton *](pl) rdestnica drobna
pusillus, -a, -um (lat., adj.)
drobniutki, bardzo mały, miniaturowy, słaby