atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Glycerietum maximae Hueck 1931

szuwar mannowy
Glycerietum maximae
04.06.2007 copyright © by Piotr Sikorski
Glycerietum maximae
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Glycerietum maximae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Glycerietum maximae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Glycerietum maximae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Phragmition (szuwary właściwe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Phragmitetalia (szuwary) ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Phragmitetea (szuwary)