atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Cornus sericea L. emend. Murray [🔉 kor·nus sē·ri·ce·a]

dereń rozłogowy
Cornus alba L. ssp. stolonifera (Michx.) Wangerin · Cornus serice L. · Cornus stolonifera Michx. · Thelycrania stolonifera (L.) Pojark.
Cornus sericea (dereń rozłogowy)
kwiaty; 18.05.2005, Ząbkowice Śląskie; copyright © by Jacek Soboń
Cornus sericea (dereń rozłogowy)
Cornus sericea (dereń rozłogowy)
pąk wierzchołkowy
Cornus sericea (dereń rozłogowy)
gałązka - rozgałęzienie
Cornus sericea (dereń rozłogowy)
kwiaty
Cornus sericea (dereń rozłogowy)
kwiaty

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Cornus (dereń)kl 2483
Krzew niewiele różny od derenia białego (Cornus alba)zobacz tabelę porównawczą.

Rozłogi do których odnosi się epitet gatunkowy to w istocie płożące się i zakorzeniające gałęzie krzewu.

Cornus sericea (dereń rozłogowy)
3D
Krzew 1 – 2.5 m wysokości. Gałązki elastyczne, zwieszające się i zakorzeniające się na końcach.

space

Liście długo zaostrzone. Spód liścia z krótkimi dwuramiennymi włoskami, 0.3 – 0.4 mm długości, często niedostrzegalnymi; wyraźnie szary lub białawy. Zwykle z pięcioma parami nerwów bocznych; ostatnia para odchodzi powyżej połowy blaszki liściowej.

space

Owoce białawe lub niebieskawe, kuliste. Pestki ±kuliste, często szersze niż dłuższe, słabo bocznie spłaszczone, przynajmniej z jednego końca zaokrąglone.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Cornus sericea (dereń rozłogowy)
XL
Cornus sericea (dereń rozłogowy)
pokrój
ekologiczne liczby wskaźnikowe Cornus sericea (dereń rozłogowy)
Rośnie na znacznym obszarze Ameryki Północnej; uprawiany w Europie do XVIII w. jako krzew ozdobny.

space

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: wschód i część środkowa Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1805r. (introdukcja), XXw.]

Kategoria inwazyjności III (wysoka) 13pkt.: gatunek występuje na niewielu stanowiskach ale masowo lub jest rozproszony na wielu stanowiskach z niewielką liczebnością osobników ale znany jest jego silnie negatywny wpływ na rodzimą florę, naturalne zbiorowiska i/lub stanowi zagrożenie ekonomiczne i społeczne
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6410 — zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (All.Molinion caeruleae)
· 91E0 (szczególnie) — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Ass.Salicetum albo-fragilis, Ass.Populetum albae, SubAll.Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i zarośla na siedliskach łęgowych oraz obszary chronione.
- powód uprawy: Krzew ozdobny z czerwonymi pędami i białymi owocami. Charakteryzuje się bujnym wzrostem, tworzy duże i zwarte kępy, ma niskie wymagania glebowe i świetlne, jest wysoce mrozoodporny.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat na pojedynczych stanowiskach w zachodniej Polsce.
- zalecenia: Wyłączenie z uprawy na terenach leśnych i ograniczenie stosowania na terenach do nich przylegających.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Cornus sericea (dereń rozłogowy)
🌱
W uprawie znacznie różniące się cechami użytkowymi odmiany, także o żółtej barwie młodych pędów lub o barwnych liściach:

space

🟩 okrywowe lub zadarniające • liściaste krzewy okrywowe • ⁂ pojedynczo lub po kilka w grupie (soliter) • ▩ grupa/płat • zieleń miejska • na żywopłot formowany
krzewy liściaste • liście opadają na zimę • o znaczeniu produkcyjnym
👌 uprawa łatwa • trwały • 🌿 ozdobne liście • atrakcyjne przebarwienie liści jesienią • ozdobne owoce • ozdobna kora
wysokość: 0.7 – 2 (3) m • szerokość: 1.5 – 4 m
kwitnienie: od maja do lipca • owocowanie: od sierpnia do października

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • 🌤 słoneczne, nieco ocienione • toleruje warunki miejskie • ↭ ekspansywny
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • gleba dostatecznie wilgotna • znosi suszę • gleba stale wilgotna do podmokłej
☷ gleba: niskie wymagania • przeciętna ogrodowa • próchniczna • odczyn zbliżony do obojętnego
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 3
Wymagania uprawowe tak jak u derenia białego (Cornus alba), z większą preferencją dla gleb bagiennych i torfiastych.

space

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie (główna/preferowana metoda):

z nasion [przelegują; przeważnie wymagają 1 – 2 letniej stratyfikacji]
przez sadzonki pędowe zielne [odmiany o słabszym wzroście, latem; 1% IBA]
przez sadzonki pędowe zdrewniałe [gatunek i silnie rosnące odmiany, wprost do gruntu]
przez odkłady [zwykłe lub kopczykowanie]

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #9) analiza dostępności roślin

  • ▫  ‘Baiadeline’ (Firedance) — niska, zwarta, do 1.2 m; pędy zimą jaskrawoczerwone
  • ▫  ‘Budd's Yellow — zimowe pędy żółte
  • ▫  ‘Cardinal — pędy i gałązki zimą brązowoczerwone, w górze intensywnie pomarańczowoczerwone; liście matowozielone, spodem nieco szarozielone; pokrój zwarty; do 2.5 m wysokości [1994]
  • ▫  ‘Farba — niska, do 1.5 m; pędy zimą ciemnoczerwone
  • ▫  FiredanceBaiadeline — niska, zwarta, do 1.2 m; pędy zimą jaskrawoczerwone
  • ▫  ‘Flaviramea — "złotokora", pędy i gałązki zielonożółte, szczególnie jaskrawo pod koniec zimy i na przedwiośniu, błyszczące; liście błyszczące, zielone; 2 m wysokości [1899]
  • ○  ‘Kelseyi — karłowa, do 70 cm, szeroko rozścielona do 1.5 m średnicy; pędy zielonkawobrązowe, w górze ciemne czerwonobrunatne; młode liście brązowe, potem lśniące ciemnozielone, jesienią brązowawopurpurowe; w funkcji okrywowej zalecana rozstawa 60 cm (3 szt./m2) [1927] #2
  •    ‘Nitida — "błyszcząca"; pędy i gałęzie zimą zielone; liście błyszczące, zielone
  •    ‘Silver and Gold
  • ▫  ‘White Gold — pędy zimą zielonożółte; liście biało obrzeżone

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20111030.8.11 - Cornus sericea (dereń rozłogowy); Wrocław, os. Muchobór Mały
111030-8
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, os. Muchobór Mały/ #7, 5.3D
znalezisko 20050518.1.js - Cornus sericea (dereń rozłogowy); Ząbkowice Śląskie
050518-1
leg. Jacek Soboń
/Ząbkowice Śląskie/ #7
znalezisko 20220409.1.arys - Cornus sericea (dereń rozłogowy); woj. warmińsko-mazurski, pow. Szczytno, gmina Rozogi, 3,2 km na SW od m. Karwica Mazurska Dworzec
220409-1
leg. Andrzej Ryś
/woj. warmińsko-mazurski, pow. Szczytno, gmina Rozogi, 3,2 km na SW od m. Karwica Mazurska Dworzec/ #3

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Cornus sericea L. emend. Murray [🔉 kor·nus sē·ri·ce·a]Cornus alba L. ssp. stolonifera (Michx.) Wangerin [🔉 kor·nus al·ba sub·spe·ci·ēs *], Cornus serice L. [🔉 kor·nus *], Cornus stolonifera Michx. [🔉 kor·nus sto·lo·ni·fe·ra], Thelycrania stolonifera (L.) Pojark. [🔉 * sto·lo·ni·fe·ra](pl) dereń rozłogowy
(lat.) cornus, -ī f verb.
starorzymska nazwa derenia (dereń jadalny (Cornus mas); ten sam rdzeń co "cornu, -us" róg, nazwa odnosi się do twardości drewna
(lat.) sēriceus, -a, -um; sericatus adj.
1) jedwabny; 2) pochodzący do Serów (w starożytności tak określano lud z północnych Chin, początku szlaku jedwabnego); sericatus - okryty jedwabiem; także w wyrazach złożonych jak seric-anthus "jedwabistokwiatowy", serico-neura "o jedwabistych nerwach"
(lat.) stolonifer, stolonifera adj.
posiadający (dosłownie niosący, lat. -fer) rozłogi (lat. stolo, stolonis)