atlas-roslin.pl
antropofit zadomow. we fl. PL (w czekl. 2002 inaczej lub brak) [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Cornus sericea L. emend. Murray

dereń rozłogowy
Cornus alba L. ssp. stolonifera (Michx.) Wangerin · Cornus stolonifera Michx. · Thelycrania stolonifera (L.) Pojark.
Cornus sericea
kwiaty; 18.05.2005, Ząbkowice Śląskie; copyright © by Jacek Soboń
Cornus sericea
pąk wierzchołkowy
Cornus sericea
pąk wierzchołkowy
Cornus sericea
gałązka - rozgałęzienie
Cornus sericea
kwiaty
Cornus sericea
kwiaty

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Cornus (dereń)kl 2483
Krzew niewiele różny od derenia białego (Cornus alba)zobacz tabelę porównawczą.

Rozłogi do których odnosi się epitet gatunkowy to w istocie płożące się i zakorzeniające gałęzie krzewu.

Cornus sericea (dereń rozłogowy)
3D
Krzew 1 – 2.5 m wysokości. Gałązki elastyczne, zwieszające się i zakorzeniające się na końcach.

space

Liście długo zaostrzone. Spód liścia z krótkimi dwuramiennymi włoskami, 0.3 – 0.4 mm długości, często niedostrzegalnymi; wyraźnie szary lub białawy. Zwykle z pięcioma parami nerwów bocznych; ostatnia para odchodzi powyżej połowy blaszki liściowej.

space

Owoce białawe lub niebieskawe, kuliste. Pestki ±kuliste, często szersze niż dłuższe, słabo bocznie spłaszczone, przynajmniej z jednego końca zaokrąglone.

występowanie

Cornus sericea (dereń rozłogowy)
XL
Cornus sericea
pokrój
wystepowanie
o mapie występowania
Rośnie na znacznym obszarze Ameryki Północnej; uprawiany w Europie do XVIII w. jako krzew ozdobny.

space

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: wschód i część środkowa Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1805r. (introdukcja), XXw.]

Kategoria inwazyjności III (wysoka) 13pkt.: gatunek występuje na niewielu stanowiskach ale masowo lub jest rozproszony na wielu stanowiskach z niewielką liczebnością osobników ale znany jest jego silnie negatywny wpływ na rodzimą florę, naturalne zbiorowiska i/lub stanowi zagrożenie ekonomiczne i społeczne
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6410 — zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (All.Molinion caeruleae)
· 91E0 (szczególnie) — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Ass.Salicetum albo-fragilis, Ass.Populetum albae, SubAll.Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i zarośla na siedliskach łęgowych oraz obszary chronione.
- powód uprawy: Krzew ozdobny z czerwonymi pędami i białymi owocami. Charakteryzuje się bujnym wzrostem, tworzy duże i zwarte kępy, ma niskie wymagania glebowe i świetlne, jest wysoce mrozoodporny.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat na pojedynczych stanowiskach w zachodniej Polsce.
- zalecenia: Wyłączenie z uprawy na terenach leśnych i ograniczenie stosowania na terenach do nich przylegających.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Cornus sericea (dereń rozłogowy)
🌱
W uprawie znacznie różniące się cechami użytkowymi odmiany, także o żółtej barwie młodych pędów lub o barwnych liściach:

space

🟩 okrywowe lub zadarniające • liściaste krzewy okrywowe • ⁂ pojedynczo lub po kilka w grupie (soliter) • ▩ grupa/płat • na żywopłot formowany
ozdobna kora
wysokość: 0.7 – 2 (3) m • szerokość: 1.5 – 4 m

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • gleba dostatecznie wilgotna • znosi suszę • gleba stale wilgotna do podmokłej
☷ gleba: przeciętna ogrodowa • próchniczna
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 3
Wymagania uprawowe tak jak u derenia białego (Cornus alba), z większą preferencją dla gleb bagiennych i torfiastych.

≈ odmiany i dostępność (#8/8)🌱🌸
opcje Bazaru

analiza dostępności roślin (form i odmian #8)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20111030.8.11 - Cornus sericea (dereń rozłogowy); Wrocław, os. Muchobór Mały
111030-8
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, os. Muchobór Mały/ #7, 5.3D
znalezisko 20050518.1.js; Ząbkowice Śląskie
050518-1
leg. Jacek Soboń
/Ząbkowice Śląskie/ #4
znalezisko 20050309.4.js; Ząbkowice Śląskie
050309-4
leg. Jacek Soboń
/Ząbkowice Śląskie/ #3