atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Staphylea colchica Steven [🔉 sta·fi·le·a *]

kłokoczka kaukaska, kłokoczka kolchidzka
Staphylea Staphylea Staphylea Staphyleakłokoczka Bolandera (Staphylea bolanderi)kłokoczka trójlistna (Staphylea trifolia)
🌸🌱
Staphylea colchica (kłokoczka kaukaska)
17.09.2006, Ogród Botaniczny we Wrocławiu; copyright © by Jacek Soboń
Staphylea colchica (kłokoczka kaukaska)
Staphylea colchica (kłokoczka kaukaska)
Staphylea colchica (kłokoczka kaukaska)
Staphylea colchica (kłokoczka kaukaska)
Staphylea colchica (kłokoczka kaukaska)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Staphylea colchica (kłokoczka kaukaska)

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5b

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #2) analiza dostępności roślin

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20081011.4.pk - Staphylea colchica (kłokoczka kaukaska); Arboretum w Rogowie
081011-4
leg. Paweł Kalinowski
/Arboretum w Rogowie/ #2
znalezisko 20220514.26.22 - Staphylea colchica (kłokoczka kaukaska); Ogród Botaniczny w Krakowie
220514-26
leg. Marek Snowarski
/Ogród Botaniczny w Krakowie/ #3

mieszaniec Staphylea colchica Steven

Staphylea ×elegans · kłokoczka pośrednia »1
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24]