atlas-roslin.pl

Lycopodium annotinum L. [🔉 ly·ko·po·di·um *]

widłak jałowcowaty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lycopodium annotinum (widłak jałowcowaty)
pokrój
Lycopodium annotinum (widłak jałowcowaty)
Lycopodium annotinum
Lycopodium annotinum (widłak jałowcowaty)
Lycopodium annotinum
Pędy płożące się, ponad 1m długości, z licznymi wzniesionymi pędami 10-30cm wysokości.

space

Kłosy wyraźnie różnią się od ulistnionych pędów, siedzące pojedynczo na końcu wzniesionych gałązek (bez stopki). Liście zarodniowe są szeroko suchobłoniasto obrzeżone.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.177 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie - Lycopodium annotinum (widłak jałowcowaty)
Lycopodium annotinum
ekologiczne liczby wskaźnikowe Lycopodium annotinum (widłak jałowcowaty)
Dość częsty. Lasy iglaste, także zabagnione, na kwaśnym podłożu, na torfowiskach.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw
Stałość dla wybranych syntaksonów (literatura tamże podana):
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Status "Natura 2000": takson o znaczeniu wspólnotowym, nie wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000 (kod: 1413, lp.400[407])
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 5.

wybrane okazy · selected collections

#2
mr.278
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
#2
bg.040803-1
leg. Błażej Gierczyk
/Karkonosze/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Lycopodium annotinum L. [🔉 ly·ko·po·di·um *](pl) widłak jałowcowaty
lycopodium (lat. z gr., subst.) — "wilcza łapka", nazwa w grece jest nadana przez Tabernaemontanus, który przetłumaczył niemiecką nazwę Wolfklauen; jest złożeniem greckich lykos (wilk) i podion (łapka, zdrobnienie od pus, podos (łapa)); nazwa oddaje podobieństwo ulistnionych pędów do tejże
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji