atlas-roslin.pl

Lycopodium annotinum L. [🔉 li·ko·po·di·um]

widłak jałowcowaty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lycopodium annotinum (widłak jałowcowaty)
pokrój
Lycopodium annotinum
Lycopodium annotinum (widłak jałowcowaty)
Lycopodium annotinum
Lycopodium annotinum

opis

Pędy płożące się, ponad 1m długości, z licznymi wzniesionymi pędami 10-30cm wysokości.

space

Kłosy wyraźnie różnią się od ulistnionych pędów, siedzące pojedynczo na końcu wzniesionych gałązek (bez stopki). Liście zarodniowe są szeroko suchobłoniasto obrzeżone.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.177 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie - Lycopodium annotinum (widłak jałowcowaty)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Lycopodium annotinum (widłak jałowcowaty)
Dość częsty. Lasy iglaste, także zabagnione, na kwaśnym podłożu, na torfowiskach.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw
Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów[7]:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 5.

wybrane okazy · selected collections

#2
mr.278
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
#2
bg.040803-1
leg. Błażej Gierczyk
/Karkonosze/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.194 [71.1]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.112 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.30+29k [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.30 [9]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.55 [86.1]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.55 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.9 [11]
 • Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.117+t6 [85.1]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.4 [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.22 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2012 — z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty ... [178]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji