atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiaeLohmeyer 1950[229] [🔉 ē·nan·to a·kwa·ti·cē-ro·rip·pe·tum am·fi·bi·ē]

zespół rzepichy ziemnowodnej
Oenantho-RorippetumLohm. 1950 orth.var.[14][jako główna] · Rorippetum amphibiae fluviatileBrzeg 1989 in Borysiak 1994 nom. illeg. et nom. inval.[229]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• W systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ zespół ujęty szeroko (w takim ujęciu kropidło wodne (Oenanthe aquatica) jest gatunkiem charakterystycznym). W systemie /Ratyńska et al. (2010) [229]/ taka facja ≡ Ass.Glycerio-Oenanthetum aquaticae i jedynym gatunkiem charakterystycznym pozostaje rzepicha ziemnowodna (Rorippa amphibia). [MS (2024-1-28)]
• W systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ ujęty w związku All.Phragmition communis w grupie "szuwary właściwe w płytkich zbiornikach o zmiennym poziomie wody". [MS (2024-1-28)]
Zbiorowisko z dominacją płożącej się rzepichy ziemnowodnej (Rorippa amphibia), stosunkowo niskie i ubogie florystycznie.

space

W systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ zespół jest ujęty szerzej, z włączeniem jako gatunku charakterystycznego kropidła wodnego (Oenanthe aquatica) (w systemie /Ratyńska et al. (2010) [229]/ taka facja jest ujęta jako samodzielny zespół Ass.Glycerio-Oenanthetum aquaticae).

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne auksochoryczne • rozpowszechnienie: częste • stan zagrożenia: niezagrożone • siedliska N2000: 1150!priorytetowe ds - laguny przybrzeżne /zalewy i jeziora przymorskie/ · 3270 ds2 - zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością All.Chenopodion glauci p.p. i All.Bidention tripartiti p.p.
Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji