atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Lemno-Hydrocharitetum morsus-ranae(Oberd. 1957) Pass. 1978[229] [🔉 lem·no-hy·dro·cha·ri·te·tum mor·sus-ra·ne]

zespół żabiścieku pływającego
Hydrocharitetum morsus-ranaevan Landendonck 1935 nom. ambig.(1)[229]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Hydrocharis morsus-ranae
Lemno-Hydrocharitetum morsus-ranae - zespół żabiścieku pływającego
/Ratyńska et al. (2010) [229]/: Zbiorowisko określane przez dominację lub współdominację płatów żabiścieku pływającego (Hydrocharis morsus-ranae).

space

Zespół obecny w systemie przyjętym w /Ratyńska et al. (2010) [229]/. W systemie przyjętym w /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ jest on tożsamy z facją żabiścieku pływającego (Hydrocharis morsus-ranae) zespołu Ass.Hydrocharitetum morsus-ranae (patrz tam dalsze uwagi).
statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne auksochoryczne • rozpowszechnienie: częste • stan zagrożenia: o nieokreślonym zagrożeniu • siedliska N2000: 1150!priorytetowe ds - laguny przybrzeżne /zalewy i jeziora przymorskie/ · 3150 ds,ds2 - starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z All.Nymphaeion, All.Potamion pectinati
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟢oba źródła; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟣(+)inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Lemno-Hydrocharitetum morsus-ranae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Lemno-Hydrocharitetum morsus-ranae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Lemno-Hydrocharitetum morsus-ranae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Lemnetalia minoris (zbiorowiska rzęs itp.) ⇒ ChCl.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji