Veronica gentianoides (przetacznik goryczkowy)
XL
Veronica gentianoides (przetacznik goryczkowy)
Veronica gentianoides (przetacznik goryczkowy)
Veronica gentianoides (przetacznik goryczkowy)
Veronica gentianoides (przetacznik goryczkowy)
Veronica gentianoides (przetacznik goryczkowy)
Veronica gentianoides (przetacznik goryczkowy)
Veronica gentianoides (przetacznik goryczkowy)

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Veronica gentianoides (przetacznik goryczkowy)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Veronica gentianoides (przetacznik goryczkowy)
Bylina ozdobna z Kaukazu i Azji Mniejszej od Turcji po Krym. U nas uprawiana ozdobna. Miejscami w Europie na stanowiskach synantropijnych. W Polsce na jednym stanowisku w Komańczy w Beskidzie Niskim, jako zadomowiony antropofit.
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory /Tokarska-Guzik (2012) [234]/:
• lokalnie zadomowiony
• kenofit
• Pochodzenie: Azja południowo-zachodnia
• Czas przybycia na teren Polski: 1968r.
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: częściowo przeobrażonych

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Veronica gentianoides (przetacznik goryczkowy)
🌱
wysokość: 30 – 50 cm
kwitnienie: od maja do czerwca

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • 🌤 słoneczne, nieco ocienione
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża)
☷ gleba: przeciętna ogrodowa • odczyn zbliżony do obojętnego

🌱 🌸

odmiany uprawne (#4) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion

bez odmiany
‘Nana’ — karłowa, 8 cm wysokości; kwiaty liliowe
‘Robusta’ — 40 cm wysokości
‘Variegata’ — liście nieregularnie biało-zielonkawo obrzeżone; 40cm
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany

wybrane okazy · selected collections

#6
js.120527-5
leg. Jacek Soboń
/Ogród Botaniczny we Wrocławiu/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Veronica gentianoides Vahl [🔉 *o·i·des](pl) przetacznik goryczkowy
-form-(is,is,e); -oid-e-(us,a,um); -morphus (suff.) — przyrostki nadające znaczenie -postaciowy, -kształtny;
· końcówka -form- (lat. forma - kształt, postać), a dla wyrazów z greki końcówka -oid- (gr. eidos ειδος - rodzaj, postać), dodawana do rdzenia rzeczowników tworzy przymiotnik oznaczający "posiadanie podobnej formy, kształtu, wyglądu, charakteru" np. fili‑form-is (nitkowaty), pyri-form-is (gruszowaty), disc-oid-eus (dyskowaty);
· tego rodzaju znaczenie daje też grecki przyrostek -morf- z gr. μορφη (wygląd, kształt, postać)
· daje ten sam efekt słowotwórczy co człon ‑at‑, np. pectin-at-us, czasem obie cząstki słowotwórcze są łączone w jednym wyrazie, np. pectin‑at‑i‑form-is (grzebieniasty, grzebieniokształtny); to samo lub podobne znaczenie przymiotników uzyskuje się końcówkami -(al/ar/os/at/ic)-
· np. jajowaty - ovatus = ovalis = oviformis = ovoideus
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji