atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Caricetum lasiocarpae Koch 1926

zespół turzycy nitkowatej
Caricetum lasiocarpae
30.09.2007 copyright © by Piotr Sikorski
Caricetum lasiocarpae
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Caricetum lasiocarpae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Caricetum lasiocarpae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Caricetum lasiocarpae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)