atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Sphagno recurvi-Caricetum lasiocarpaeZólyomi 1931[535.3/gł.] [🔉 sfag·no re·kur·wi ka·ri·ce·tum la·si·o·kar·pē]

zespół turzycy nitkowatej
Caricetum lasiocarpaeW. Koch 1926 nom. illeg.[14/gł.] · Caricetum lasiocarpaeOsvald 1923[229/gł.] [🔉 ka·ri·ce·tum la·si·o·kar·pē] · Caricetum lasiocarpaeOsvald 1923 sphagnetosum fallacisDierßen et Dierßen 1984[535.3] · Sphagno-Caricetum lasiocarpaeSteffen 1931[229]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Turzyca nitkowata (Carex lasiocarpa) jest gatunkiem o szerokiej amplitudzie ekologicznej. Nazwa zespołu Caricetum lasiocarpae to nomen ambiguum (nazwa niejasna) różnorako używana.[535.3][548] [MS (2024-2-22)]
Caricetum lasiocarpae
Caricetum lasiocarpae
XL
kępka bobrka trójlistkowego (Menyanthes trifoliata)
Zbiorowisko o wyraźnie dwuwarstwowej strukturze warstwy zielnej.

space

Czasem towarzyszy jej jeszcze wyższa warstwa tworzona przez trzcinę pospolitą (Phragmites australis) i drzewa terenów podmokłych, np. brzozę omszoną (Betula pubescens) i wierzbę uszatą (Salix aurita)[535.3].

space

Warstwa mszysta wykształcona jest w różnym stopniu[229], zwykle o dużym pokryciu, zwłaszcza bujna w siedliskach silnie podmokłych, ubogich w roślinność zielną, wtedy też mogą pojawiać przyziemne roślinny zielne np. rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia) i żurawina błotna (Oxycoccus palustris); przy dużym pokryciu roślinnością zielną warstwa mszysta jest rozluźniona, z torfowcami i roślinami dwuliściennymi przeplatającymi się z pędami turzycy nitkowatej (Carex lasiocarpa)[535.3].

space

Zwykle zbiorowiska są dość ubogie florystycznie.[535.3]

Zbiorowisko to tworzy się na torfowiskach przejściowych w formie nasuwającego się pła wzdłuż linii brzegowej zarastających od góry dystroficznych zbiorników wodnych, tworząc zwykle nieciągły pierścień[49]; lub w okresowo podtapianych zagłębieniach bezodpływowych inicjując sukcesje w kierunku torfowiska przejściowego[14]. W klimacie subkontynentalnym, we wschodniej Polsce, często inicjuje sukcesję roślinności w kierunku torfowisk wysokich typu kontynentalnego lub jest głównym zespołem w okrajku takich torfowisk[14]. Na obrzeżach górskich i podgórskich torfowisk niskich z grubą warstwą torfu; rzadziej na brzegach zbiorników wodnych.[535.3] Poziom wody gruntowej przez większość roku pokrywa się z warstwą mszystą i jest dość stabilny; podłożem jest stosunkowo gruba warstwa torfu (50-200cm), z niewielką ilości części mineralnych, lekko kwaśna, uboga w wapń.[535.3]

space

space

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne perdochoryczne • rozpowszechnienie: rzadkie • stan zagrożenia: narażone • siedliska N2000: 7140 ds - nierozpoznany kod siedliska [ 7140] · 2190 ds - wilgotne zagłębienia międzywydmowe · 3110 ds - jeziora lobeliowe · 7110!priorytetowe ds,ds2 - torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) · 7140 ds2 - torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Cl.Scheuchzerio-Caricetea fuscae) · 7230 ds,ds2 - górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟢oba źródła; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟣(+)inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Sphagno recurvi-Caricetum lasiocarpae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Sphagno recurvi-Caricetum lasiocarpae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl.Scheuchzerio-Caricetea fuscae (niskoturzycowe torfowiska niskie i przejściowe)

Agrostis canina (mietlica psia)
🟡 
ChCl.
Agrostis canina (mietlica psia)
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
🔵
ChCl.
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
Carex dioica (turzyca dwupienna)
🟡 
ChCl.
Carex dioica (turzyca dwupienna)
Carex nigra (turzyca pospolita)
🟡 
ChCl.ChO.
Carex nigra (turzyca pospolita)
Carex viridula (turzyca Oedera)
🟡 
ChCl.
Carex viridula (turzyca Oedera)
Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
🟢 
ChCl.
Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
🟢 
ChCl.
Dactylorhiza traunsteineri ssp. traunsteineri (kukułka Traunsteinera)
Drepanocladus aduncus (sierpowiec zakrzywiony)
🟢 
ChCl.ChO.
Drepanocladus aduncus (sierpowiec zakrzywiony) [optimum]
🟡 
ChCl.
Drepanocladus sendtneri (sierpowiec moczarowy)
Eriophorum angustifolium (wełnianka wąskolistna)
🟢 
ChCl.
Eriophorum angustifolium (wełnianka wąskolistna)
🟢 
ChCl.
Hamatocaulis vernicosus (haczykowiec błyszczący)
🟡 
ChCl.
Helodium blandowii (błotniszek wełnisty)
Juncus alpinus (sit alpejski)
🔵
ChCl.
Juncus alpinus (sit alpejski) [var. mucroniflorus]
Juncus articulatus (sit członowaty)
🔵
ChCl.
Juncus articulatus (sit członowaty)
🟡 
ChCl.
Limprichtia revolvens (limprichtia długokończysta)
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
🔵
ChCl.
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
Pedicularis palustris (gnidosz błotny)
🔵
ChCl.ChO.
Pedicularis palustris (gnidosz błotny)
Pedicularis sceptrum-carolinum (gnidosz królewski)
🔵
ChCl.ChO.
Pedicularis sceptrum-carolinum (gnidosz królewski)
Polytrichum commune (płonnik pospolity)
🟡 
ChCl.
Polytrichum commune (płonnik pospolity)
🟡 
ChCl.
Pseudocalliergon lycopodioides (bagiennik widłakowaty)
🟡 
ChCl.
Sphagnum contortum (torfowiec skręcony)
🟡 
ChCl.
Sphagnum subsecundum (torfowiec jednoboczny)
🔵
ChCl.
Straminergon stramineum (słomiaczek złotawy)
Triglochin palustre (świbka błotna)
🔵
ChCl.ChO.
Triglochin palustre (świbka błotna)
🟡 
ChCl.
Warnstorfia exannulata (warnstorfia bezpierścienowa)
🔵
ChCl.
Warnstorfia fluitans (warnstorfia pływająca)
🟢 
ChCl.
Warnstorfia sarmentosa (warnstorfia sznurecznik)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji