atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Pteridophyta » Cl.Polypodiopsida » Ord.Polypodiales » Fam.Polypodiaceae »

Polypodium vulgare L. s.l. [🔉 * wul·ga·re]

paprotka zwyczajna (s.l.)
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Polypodium vulgare (paprotka zwyczajna (s.l.))
12.06.2011, ok. Górzyna woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Polypodium vulgare (paprotka zwyczajna (s.l.))
pokrój
Polypodium vulgare
Polypodium vulgare
Polypodium vulgare

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Polypodiopsida (paprocie)kl 3459
Polypodium vulgare
Bylina z płytko czołgającym się, rozgałęzionym kłączem do 30 cm długości, 2.5-6 mm średnicy. Miąższ kłącza w smaku słodki. Liście zimozielone, wyrastają wzdłuż kłącza w dwóch rzędach, ±oddalone od siebie; do 50 cm długości, dłuższe od nieco oskrzydlonego ogonka; w zarysie wąsko trójkątne do szeroko równowąskich lub wąsko prostokątnych. Głęboko pojedynczo pierzasto podzielone na 3-26 par listków; listki nagie, wąsko prostokątne, co najwyżej płytko ząbkowane, prawie wszystkie tej samej długości.

Kupki duże, koliste, bez zawijki, rozłożone w dwóch rzędach pośrodku pomiędzy główną żyłką listka a jej brzegiem. Zarodniki dojrzewają w okresie lipiec-sierpień(wrzesień).

Gatunek cechuje się dużą zmiennością kształtu liści i listków. Zobacz też niżej uwagi o taksonach różniących się ploidalnością.Bylina z płytko czołgającym się, rozgałęzionym kłączem do 30 cm długości, 2.5-6 mm średnicy. Miąższ kłącza w smaku słodki. Liście zimozielone, wyrastają wzdłuż kłącza w dwóch rzędach, ±oddalone od siebie; do 50 cm długości, dłuższe od nieco oskrzydlonego ogonka; w zarysie wąsko trójkątne do szeroko równowąskich lub wąsko prostokątnych. Głęboko pojedynczo pierzasto podzielone na 3-26 par listków; listki nagie, wąsko prostokątne, co najwyżej płytko ząbkowane, prawie wszystkie tej samej długości.

space

Gatunek cechuje się dużą zmiennością kształtu liści i listków. Zobacz też niżej uwagi o taksonach różniących się ploidalnością.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie
o mapie
Podlegała ochronie ścisłej do 2014r. Obecnie nie znajduje się na liście roślin chronionych.
Polypodium vulgare (paprotka zwyczajna (s.l.))
ekologiczne liczby wskaźnikowe Polypodium vulgare (paprotka zwyczajna (s.l.))
Polypodium vulgare
pokrój
Częsta. Kamieniste zbocza, skałki, kamienie, lasy w miejscach zacienionych, pokrytych mchem, na podłożu kwaśnym, jeśli na wapieniach to na grubej warstwie humusu.Częsta. Kamieniste zbocza, skałki, kamienie, lasy w miejscach zacienionych, pokrytych mchem, na podłożu kwaśnym, jeśli na wapieniach to na grubej warstwie humusu.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

zmienność

W ramach szeroko ujętej Polypodium vulgaris L. s.l. wyróżnia się drobniejsze taksony. Z nich na terenie Polski stwierdzono trzy. Różnią się one ploidalnością i dość niepewnie rozróżnia się je po cechach mikroskopowych. Pewne rozróżnienie wymaga badań cytologicznych — określenia liczby chromosomów lub określenia zawartości DNA w jądrze komórkowym. W ramach szeroko ujętej Polypodium vulgaris L. s.l. wyróżnia się drobniejsze taksony. Z nich na terenie Polski stwierdzono trzy. Różnią się one ploidalnością i dość niepewnie rozróżnia się je po cechach mikroskopowych. Pewne rozróżnienie wymaga badań cytologicznych — określenia liczby chromosomów lub określenia zawartości DNA w jądrze komórkowym.
  
  
  
↑nie ↓niestwierdzona tylko na jednym stanowisku w Górach Kaczawskich; gatunek triploidalny 2n=222
  Gatunek ciepłolubny i zasadolubny, o zasięgu subatlantycko-submediterrańskim.
  
  
↑nie mieszaniec dwóch powyższych o 2n=5x=185; dość często notowany
Polypodium ×mantoniae (paprotka mieszańcowa)
XL
Polypodium ×mantoniae (paprotka mieszańcowa)
Polypodium ×mantoniae (paprotka mieszańcowa)
wystepowanie
syn. Polypodium interjectum × vulgare · Polypodium interjectum × vulgare · 491
  Nieco bardziej mrozoodporny niż paprotki przejściowej (Polypodium interjectum), toleruje też kwaśniejsze i bardziej suche stanowiska.
  

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Polypodium vulgare (paprotka zwyczajna (s.l.))
🌱
Rodzima paproć z pełzającymi, rozgałęzionymi kłączami do 30 cm długości. Występuje dość pospolicie w całej Euroazji, do nizin po piętro alpejskie, w wilgotnych lasach, na kwaśnym podłożu, także na warstwie próchnicy na butwiejących kłodach itp.

Efektowne są zimozielone liście. Do stosowania w cienistych miejscach ogrodu skalnego, w większych założeniach ogrodowych, w parkach.Rodzima paproć z pełzającymi, rozgałęzionymi kłączami do 30 cm długości. Występuje dość pospolicie w całej Euroazji, do nizin po piętro alpejskie, w wilgotnych lasach, na kwaśnym podłożu, także na warstwie próchnicy na butwiejących kłodach itp.

space

byliny ogrodowepaprocie • zimozielona (wiecznie zielona)
🌿 ozdobne liście
wysokość: 15 – 35 cm
zarodnikowanie: od sierpnia do września

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce: ⛅ półcieniste • ☁ cieniste • ↭ ekspansywna
💧 woda: gleba dostatecznie wilgotna
☷ gleba: przeciętna ogrodowa • próchniczna • wymaga kwaśnej (niskie pH)
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — cień • woda — gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralna, uboga w humus lub gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne lub gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta • żyzność — podłoże ubogie lub podłoże umiarkowanie żyzne

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

16 szt./m2 • rozstawa: 25 × 25 cm
[(zarodniki, typ)]
przez podział [maj, czerwiec]

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #6) analiza dostępności roślin

mieszaniec Polypodium vulgare

wystepowanie
Polypodium ×mantoniae · paprotka mieszańcowa
Polypodium interjectum × vulgare
491 [24]
wystepowanie
Polypodium interjectum · paprotka pośrednia
paprotka przejściowa
491 [24]
Czerwona Lista — EN–zagrożony