atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Smilacina stellata (L.) Desf.

majówka gwiazdkowata
Maianthemum stellatum (L.) Link
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈