atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Smilacina stellata (L.) Desf.

Maianthemum stellatum (L.) Link
Nolinoideae Nolinoideae Nolinoideae NolinoideaeNolinoideaemajówka groniasta (Smilacina racemosa)myszopłochowate (Ruscaceae)
Smilacina stellata
05.2009, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski
Smilacina stellata
Smilacina stellata
Smilacina stellata

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090500.30.pk - Smilacina stellata; Szczeglacin
090500-30
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1
znalezisko 20120400.3.jmak - Smilacina stellata; Niemcy
120400-3
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/ #3