atlas-roslin.pl

(związek) All.Polygonion avicularisBr.-Bl. 1931 ex Aich. 1933

murawy dywanowe · spodziochy · zbiorowiska miejsc wydeptywanych
Antropogeniczne, umiarkowanie nitrofilne zbiorowiska miejsc silnie wydeptywanych.
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Polygonion avicularis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Polygonion avicularis — ChO.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Polygonion avicularis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji