atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Rumex sanguineus L. [🔉 ru·meks *]

szczaw gajowy, "szczaw krwisty"
Rumex sanguineus (szczaw gajowy)
07.07.2009, ok. Lubska, woj.lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Rumex sanguineus (szczaw gajowy)
Rumex sanguineus (szczaw gajowy)
Rumex sanguineus (szczaw gajowy)
Rumex sanguineus (szczaw gajowy)
Rumex sanguineus (szczaw gajowy)
Rumex sanguineus (szczaw gajowy)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Rumex (szczaw)kl 673
Bylina 50 – 100 (120) cm wysokości, z licznymi korzeniami przybyszowymi; rozgałęziona w górze, zwykle tylko jednokrotnie.

space

Kwiatostan luźny, z oddalonymi pozornymi okółkami; zwykle ulistniony tylko w dolnej połowie i to skąpo.

space

Niełupki do 2 mm długości, ciemnobrązowe.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Rumex sanguineus (szczaw gajowy)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Rumex sanguineus (szczaw gajowy)
Częsty. Wilgotne lasy liściaste, leśne źródliska, zarośla, cieniste i wilgotne leśne przydroża.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — cień • woda — gleba wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże żyzne

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #2) analiza dostępności nasion analiza dostępności roślin

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090707.5.pkob - Rumex sanguineus (szczaw gajowy); ok. Lubska, woj.lubuskie
090707-5
leg. Piotr Kobierski
/ok. Lubska, woj.lubuskie/ #14
znalezisko 20130000.W44_13.13 - Rumex sanguineus (szczaw gajowy); Wrocław
130000-W44_13
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
/odm. ogrodowa 'Bloody Dock’/ #3