atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Erigeron annuus (L.) Pers.

przymiotno białe
Phalacroloma sp.

opis

Erigeron annuus ssp. annuus (przymiotno białe typowe)
3D
Erigeron annuus ssp. annuus (przymiotno białe typowe)
rozety liściowe, z prawej z wybijającym pędem kwiatostanu
Roślina jednoroczna, ozima. Korzeń wrzecionowaty, cienki, z korzeniami bocznymi odchodzącymi prostopadle.

space

Liście odziomkowe w przyziemnej różyczce szerokojajowato lancetowate, 6 – 12 cm długości i (1.5)2 – 4 cm szerokości, zwężające się w szeroki ogonek liściowy; brzegiem grubo ząbkowane; owłosione podobnie jak trzon; w czasie kwitnienia może ich już nie być.

space

Koszyczki liczne (40 – 120 sztuk) zebrane w wierzchotkowaty kwiatostan w formie rozrzutki; gałązki kwiatostanu rzadko owłosione lub niemal nagie; liście w obrębie kwiatostanu podobne do górnych liści łodygowych, im wyżej tym drobniejsze.

space

Brzeżnych kwiatów języczkowatych, żeńskich, ok. 50, 7 – 10 mm długości, 0.8 mm szerokości; języczki płaskie, na końcu zaokrąglone lub tęposzpiczaste, skierowane na boki, o 5 – 7 mm wychodzące poza brzeg okrywy; białe do bladoróżowych, bladoliliowych; rurka korony 1.7 mm długości, w górnej połowie z rozproszonymi, przylegającymi, dość długimi włoskami.

Tarczka koszyczka półkulista, mała, do 6 mm średnicy. Kwiaty rurkowate, obupłciowe, 3 mm długie, w środkowej części krótko, przylegająco owłosione; korona żółta, 0.9 mm średnicy, rurka korony w górze ma 0.6 mm średnicy; ząbki korony 0.4 mm długości i 0.3 szerokości, rozchylają się ukosem w górę.

space

space

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Pospolicie na terenie całego kraju. Tereny ruderalne, pobocza dróg, siedliska trawiaste. Preferuje gleby żyzne, stosunkowo suche do wilgotnych.

space

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: północ Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1830r.]

Kategoria inwazyjności II (średnia) 12pkt.: gatunek przynajmniej w niektórych regionach o ujawnionej zdolność inwazyjnej przez zwiększanie zajmowanej powierzchni lub liczby stanowisk
- zagrożenia: ekologiczne (zauważalne), ekonomiczne (brak lub nieznane), społeczne (brak lub nieznane)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników lub w dużych skupieniach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3220 — pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
· 6210 — murawy kserotermiczne (Cl.Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z ważnymi stanowiskami storczyków

zmienność

Na takson ten składa się szereg klonów rozmnażających się apomiktycznie. Różnią się one formą liści, stopniem i rodzajem owłosienia, barwą i długością kwiatów języczkowych. Dzielone są na dwa podgatunki.

Erigeron annuus ssp. annuus · przymiotno białe typowe

antropofit zadomowiony we florze polskiej, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
przymiotno białe typowe (Erigeron annuus ssp. annuus)
Erigeron annuus ssp. annuus (przymiotno białe typowe)
górna pędu, przy kwiatostanie; liście odlegle, grubo ząbkowane
Erigeron annuus ssp. annuus (przymiotno białe typowe)
3D
koszyczki kwiatowe, widok z góry; języczki bladoliliowe
Wszystkie liście łodygowe odlegle grubo ząbkowane (za wyjątkiem najmniejszych, najwyższych), siedzące, szeroko lancetowate, ostro zakończone.

Kwiaty języczkowe zwykle jasnoróżowe, jasnoliliowe, rzadko białe; języczki przeważnie dłuższe niż u drugiego podgatunku.

Rozproszony na niżu.

space

Erigeron annuus ssp. annuus - ssp. septentrionalis.

Erigeron annuus ssp. septentrionalis · przymiotno białe północne

antropofit zadomowiony we florze polskiej, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
przymiotno białe północne (Erigeron annuus ssp. septentrionalis)
Erigeron annuus ssp. septentrionalis (przymiotno białe północne)
górne liście łodygowe
Erigeron annuus ssp. septentrionalis (przymiotno białe północne)
3D
koszyczek kwiatowy
Środkowe i górne liście łodygowe całobrzegie, siedzące. Liście odziomkowe i dolne łodygowe na szerokim ogonku, lancetowate, często są brzegiem grubo ząbkowane.

Kwiaty języczkowe zwykle białe, rzadko fioletowawe; języczki przeważnie krótsze niż niż u drugiego podgatunku.

Pospolity na terenie całego kraju.

space

Erigeron annuus ssp. annuus - ssp. septentrionalis.