atlas-roslin.pl

Gentiana verna L. [🔉 gen·ti·a·na *]

goryczka wiosenna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gentiana verna
Gentiana verna
kwiaty
Gentiana verna (goryczka wiosenna)
Gentiana verna (goryczka wiosenna)
Gentiana verna (goryczka wiosenna)
Gentiana verna (goryczka wiosenna)
Gentiana verna (goryczka wiosenna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Gentiana (goryczka)kl 8731

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.182 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie - Gentiana verna (goryczka wiosenna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Gentiana verna (goryczka wiosenna)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

cechy diagnostyczne w kluczu:Gentiana (goryczka)kl 8731

wybrane okazy · selected collections

#6
jmak.110400-1
leg. Jarosław Makowski
/Jura Szwabska, Niemcy/
cechy diagnostyczne w kluczu:Gentiana (goryczka)kl 8731

Gentiana verna L. ssp. aestiva (Roem. et Schult.) Arcang.
goryczka wiosenna późna

goryczka letnia · Gentiana aestiva (F.W.Schmidt) Schult. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
cechy diagnostyczne w kluczu:Gentiana (goryczka)kl 8731

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Gentiana verna (goryczka wiosenna)
🌱
wysokość: do 5 cm
kwitnienie: kwiecień
cechy diagnostyczne w kluczu:Gentiana (goryczka)kl 8731

wymagania i uprawa

🌸 Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce najzimniejsze lub miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne • zwięzłość — gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne lub gleba kamienista, żwirowa • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne
cechy diagnostyczne w kluczu:Gentiana (goryczka)kl 8731

🌱 🌸
opcje Bazaru

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Krusze N. red., 1980 — Ogrodnictwo w tabelach. p.340 [129]
 • Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 p.108 [71.6]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.21 [16.12]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.523 [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.384 [9]
 • Fedorov R.V., 1978 — Flora Partis Europaeae URSS. T.3 p.66+72 [86.3]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.391 [11]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1952 — Flora URSS. T.18 p.587 [85.18]
 • Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae p.62 [150.3]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.603 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Nie znaleziona literatura id:
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji