atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.182); b/wył. gosp. (§8.1)

Gentiana verna L.

goryczka wiosenna
Gentiana verna
20.05.2001, Tatry (Dolina Małej Łąki); copyright © by Antoni Mielnikow
Gentiana verna
kwiaty
Gentiana verna (goryczka wiosenna)
Gentiana verna (goryczka wiosenna)
Gentiana verna (goryczka wiosenna)
Gentiana verna (goryczka wiosenna)
Gentiana verna (goryczka wiosenna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Gentiana (goryczka)kl 8731

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.182 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • odczyn — gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce najzimniejsze lub miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne • zwięzłość — gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne lub gleba kamienista, żwirowa • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne
wysokość: do 5 cm
kwitnienie: kwiecień

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110400.1.jmak - Gentiana verna (goryczka wiosenna); Jura Szwabska, Niemcy
110400-1
leg. Jarosław Makowski
/Jura Szwabska, Niemcy/ #6

Gentiana verna ssp. verna · goryczka wiosenna typowa

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Gentiana verna ssp. aestiva · goryczka wiosenna późna

goryczka letnia
Gentiana aestiva
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]