takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Bellidiastrum michelii Cass.

stokrotnica górska
Aster bellidiastrum (L.) Scop.
na stronie — występowanie · znaleziska