atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Lycium barbarum L.

kolcowój zwyczajny kolcowój szkarłatny
Lycium halimifolium Mill. · Lycium vulgare Dunal · Lycium barbarum Aiton
Lycium barbarum (kolcowój zwyczajny)
gałązka z kwiatem; 12.09.2002 copyright © by Marek Snowarski
Lycium barbarum (kolcowój zwyczajny)
XL
Lycium barbarum (kolcowój zwyczajny)
gałązka z kwiatem
Lycium barbarum (kolcowój zwyczajny)
Lycium barbarum (kolcowój zwyczajny)
pąki u nasady rozgałęzienia

występowanie

Lycium barbarum (kolcowój zwyczajny)
XL
pokrój
wystepowanie
o mapie występowania
Często sadzony i dziczejący krzew ozdobny.

Krzew.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: Europa południowo-zachodnia i Azja wschodnia [czas przybycia na teren Polski: 1847r. (introdukcja), 1862r.]

Kategoria inwazyjności I (niska) 10pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zagrożenia: ekologiczne (zauważalne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6210 — murawy kserotermiczne (Cl.Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z ważnymi stanowiskami storczyków

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Mezofilne zarośla i obszary chronione.
- powód uprawy: Uprawiany na terenach silnie zdegradowanych i/lub rekultywowanych (nasypy, hałdy). Tworzy gęste, nieprzebyty zarośla; ma niskie wymagania, jest odporny na suszę. Miododajny. Owoce są jadalne („owoce goji”).
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od drugiej połowy XIX w., na rozproszonych stanowiskach w wielu regionach kraju.
- zalecenia: Wyłączenie z uprawy na terenach leśnych i ograniczenie stosowania na terenach do nich przylegających.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020912.1.02 - Lycium barbarum (kolcowój zwyczajny)
020912-1
leg. Marek Snowarski #4
znalezisko 20040310.1.bl - Lycium barbarum (kolcowój zwyczajny)
040310-1
leg. Barbara Łotocka #10
znalezisko 00010000.09_7_21.jmak - Lycium barbarum (kolcowój zwyczajny); Schw. Alb, Niemcy
09_7_21
leg. Jarosław Makowski
/Schw. Alb, Niemcy/ #2
znalezisko 20020608.1.am; okolice Racławic
020608-1
leg. Antoni Mielnikow
/okolice Racławic/ #2

wymagania i uprawa

🌸
światło — półcień lub umiarkowane słońce lub pełne słońce
woda — gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): odczyn — gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe lub miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Lycium barbarum (kolcowój zwyczajny)
🌱
W europejskiej farmakopei znajduje się Lycii fructus (owoc kolcowoju). Owoce stosowane są w tradycyjnej medycynie chińskiej. Brak naukowych danych o działaniu leczniczym. Owoce modne od początku XXI wieku jako tzw. zdrowa żywność, sprzedawane pod nazwą goji.

space