atlas-roslin.pl

Dactylorhiza ruthei (R. Ruthe et M. Schulze in R. Ruthe) Soó [🔉 dak·ty·lo·ri·za *]

kukułka Ruthego, stoplamek Ruthego · storczyk Ruthego
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh. ssp. baltica (Klinge) Sengh. var. ruthei (Schultze) Szlach. [🔉 dak·ty·lo·ri·za ma·ja·lis sub·spe·ci·es *] · Orchis ruthei M. Schulze [🔉or·chis *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Dactylorhiza ruthei (kukułka Ruthego)
Dactylorhiza ruthei (kukułka Ruthego)
Dactylorhiza ruthei
Dactylorhiza ruthei
kwiaty
Dactylorhiza ruthei
kwiatostan
Dactylorhiza ruthei
pokrój
Dactylorhiza baltica
Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka)
Odmiana kukułki bałtyckiej (Dactylorhiza baltica) opisana z okolic Świnoujścia, różni się brakiem plam na liściach i jaśniejszą barwą kwiatów.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.323 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie - Dactylorhiza ruthei (kukułka Ruthego)
W północnej Polsce, najczęściej na zasolonych łąkach nadmorskich.
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

#3
mr.468
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
#2
mr.254
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
#1
mr.100
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/

ten gatunek tworzy mieszańca:

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji