atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona częściowa (2.244)
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser [🔉 e·pi·pak·tis *]

kruszczyk rdzawoczerwony
Epipactis atropurpurea Raf. · Epipactis rubiginosa Gaudin
Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony)
pokrój w czasie kwitnienia; Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony)
pokrój; Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony)
kwiat w zbliżeniu
Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony)
fragment kwiatostanu
Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony)
kwiat, widok z boku
Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony)
kwiat, widok od przodu
Epipactis atrorubens
Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony)
pokrój rośliny z pąkami
Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony)
Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony)
Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony)
Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony)
Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony)
Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Epipactis (kruszczyk)kl 7405
Rośliny czerwono-purpurowo nabiegłe.

Liści 4 – 9, przynajmniej 2× dłuższe od międzywęźli, 2 – 8 (12) cm długości i 1 – 4 cm szerokości, podługowato-jajowate.

Kwiatostan licznokwiatowy.

Kwiaty obustronnie ciemnoczerwone do brązowoczerwonych. Guzki na epichilu wysokie, głęboko bruzdowane.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.244 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony)
pokrój w czasie kwitnienia
ekologiczne liczby wskaźnikowe Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony)
Gatunek o szerokiej amplitudzie ekologicznej, od żyznych buczyn do borów sosnowych i wydmowych piasków; na glebach suchych i świeżych, żyznych i ubogich. Preferuje gleby obojętne do lekko zasadowych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.338.mr - Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony); Suwalszczyzna
338
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #3
znalezisko 00010000.76.mr - Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony); Suwalszczyzna
76
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #6
znalezisko 00010000.88.mr - Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony); Suwalszczyzna
88
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #1
znalezisko 00010000.324.mr - Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony); Estonia
324
leg. Maciej Romański
/Estonia/ #1
znalezisko 00010000.251.mr - Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony); Suwalszczyzna
251
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #5
znalezisko 20050630.2.pb - Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony); ok. Rowów
050630-2
leg. Przemysław Baraniecki
/ok. Rowów/ #2

mieszaniec Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser

Epipactis ×schmalhausenii · kruszczyk Schmalhausena
Epipactis helleborine × atrorubens
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
Epipactis helleborine · kruszczyk szerokolistny
Epipactis latifolia
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona częściowa (2.245)