atlas-roslin.pl

system

klucz główny klucz główny klucz główny klucz głównyklucz głównyklucz do roślin wodnych zanurzonych lub pływających

system taksonów

  subReg. Tracheophyta (rośliny naczyniowe)
  
    Div. Lycopodiophyta (widłaki jednako- i różnozarodnikowe)
    
      Cl. Lycopodiopsida (widłaki jednakozarodnikowe)
      
        Ord. Lycopodiales (widłakowce)
        
      Cl. Isoetopsida (widłaki różnozarodnikowe)
      
        Ord. Selaginales (widliczkowce)
        
          Fam. Selaginellaceae (widliczkowate)
          
        Ord. Isoetales (poryblinowce)
        
          Fam. Isoetaceae (poryblinowate)
          
    Div. Euphyllophyta (rośliny nasienne i paprotniki)
    
      Div. Pteridophyta (paprotniki)
      
        klad Equisetopsida+Psilotopsida
        
          Cl. Equisetopsida (skrzypy)
          
            Ord. Equisetales (skrzypowce)
            
              Fam. Equisetaceae (skrzypowate)
              
                Equisetum (skrzyp)
                
          Ord. Ophioglossales (nasięźrzałowce)
          
            Fam. Ophioglossaceae (nasięźrzałowate)
            
        Cl. Polypodiopsida (paprocie)
        
          Fam. Polypodiopsida-ozdobne (paprocie ozdobne)
          
          Ord. Osmundales (długoszowce)
          
            Fam. Osmundaceae (długoszowate)
            
              Osmunda (długosz)
              
          Ord. Polypodiales (paprotkowce)
          
            Fam. Hymenophyllaceae (rozpłochowate)
            
              Trichomanes speciosum (włosocień delikatny)
              
            Fam. Cryptogrammaceae (zmienkowate)
            
              Cryptogramma crispa (zmienka górska)
              
            Fam. Hypolepidaceae (orlicowate)
            
            Fam. Dennstaedtiaceae (denstecjowate)
            
              Pteridium aquilinum (orlica pospolita)
              
            Fam. Thelypteridaceae (zachylnikowate)
            
            Fam. Aspleniaceae (zanokcicowate)
            
            Fam. Athyriaceae (rozrzutkowate)
            
            Fam. Dryopteridaceae (nerecznicowate)
            
            Fam. Onocleaceae (onokleowate)
            
              Onoclea sensibilis (onoklea wrażliwa)
              
            Fam. Polypodiaceae (paprotkowate)
            
              Polypodium vulgare (paprotka zwyczajna (s.l.))
              
            Fam. Pteridaceae
            
              Cheilanthes lanosa (rozwartka wełniasta)
              
              Hemionitis fendleri (rozwartka Fendlera)
              
          Ord. Marsileales (marsyliowce)
          
            Fam. Marsileaceae (marsyliowate)
            
              Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
              
              Marsilea quadrifolia (marsylia czterolistna)
              
          Ord. Salviniales (salwiniowce)
          
            Fam. Salviniaceae (salwiniowate)
            
              Salvinia natans (salwinia pływająca)
              
            Fam. Azollaceae (azollowate)
            
              Azolla (azolla)
              
          Cyrtomium yamamotoi var. intermedium (cyrtomium yamamota odm. pośrednia)
          
      Div. Spermatophyta (rośliny nasienne)
      
        klad Gymnospermae (nagonasienne)
        
          Cl. Ginkgopsida (miłorzębowe)
          
            Ord. Ginkgoales (miłorzębowce)
            
              Fam. Ginkgoaceae (miłorzębowate)
              
                Ginkgo biloba (miłorząb dwuklapowy)
                
          klad grupa
          
            klad grupa
            
              Ord. Gnetales (gniotowce)
              
                Fam. Ephedraceae (przęślowate)
                
                  Ephedra (przęśl)
                  
              Fam. Pinaceae (sosnowate)
              
            Cl. Pinopsida (szpilkowe)
            
              Ord. Araucariales (araukariowce)
              
                Fam. Podocarpaceae (Zastrzalinowate)
                
                Wollemia nobilis (wolemia szlachetna)
                
              Ord. Cupressales (cyprysowce)
              
                Fam. Sciadopityaceae (sośnicowate)
                
                  Sciadopitys verticillata (sośnica japońska)
                  
                klad grupa
                
                  Fam. Cupressaceae (cyprysowate)
                  
                  Fam. Taxaceae (cisowate)
                  
        Div. Magnoliophyta (okrytonasienne)
        
          Ord. Nymphaeales (grzybieniowce)
          
            Fam. Nymphaeaceae (grzybieniowate)
            
            Fam. Cabombaceae (kabombowate)
            
              Cabomba caroliniana (kabomba karolińska)
              
          klad grupa
          
            Ord. Austrobaileyales
            
              Fam. Schisandraceae (cytryńcowate)
              
                Schisandra (cytryniec)
                
            klad core angiosperms
            
              subCl. Magnoliidae (magnoliowe)
              
                Ord. Piperales (pieprzowce)
                
                  Fam. Saururaceae (jaszczurcowate)
                  
                  Fam. Aristolochiaceae (kokornakowate)
                  
                klad grupa
                
                  Ord. Laurales (wawrzynowce)
                  
                    Fam. Calycanthaceae (kielichowcowate)
                    
                    Fam. Lauraceae (laurowate)
                    
                  Ord. Magnoliales (magnoliowce)
                  
                    Fam. Magnoliaceae (magnoliowate)
                    
                    Fam. Annonaceae (flaszowcowate)
                    
                      Asimina triloba (urodlin trójłatkowy)
                      
              Ord. Chloranthales
              
                Fam. Chloranthaceae
                
                  Chloranthus (zielonokwiat)
                  
              klad grupa
              
                Cl. Monocotyledoneae (jednoliścienne)
                
                  Ord. Acorales (tatarakowce)
                  
                    Fam. Acoraceae (tatarakowate)
                    
                      Acorus (tatarak)
                      
                  klad grupa
                  
                    Ord. Alismatales (żabieńcowce)
                    
                      Fam. Araceae (obrazkowate)
                      
                      klad grupa
                      
                        Fam. Tofieldiaceae (kosatkowate)
                        
                        klad grupa
                        
                          klad grupa
                          
                            klad grupa
                            
                              Fam. Hydrocharitaceae (żabiściekowate)
                              
                              Fam. Butomaceae (łączniowate)
                              
                                Butomus umbellatus (łączeń baldaszkowy)
                                
                            Fam. Alismataceae (żabieńcowate)
                            
                          klad grupa
                          
                            Fam. Scheuchzeriaceae (bagnicowate)
                            
                              Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)
                              
                            klad grupa
                            
                              Fam. Juncaginaceae (świbkowate)
                              
                              klad grupa
                              
                                Fam. Ruppiaceae
                                
                                  Ruppia maritima (rupia morska)
                                  
                                klad grupa
                                
                                  Fam. Zosteraceae (zosterowate)
                                  
                                    Zostera (zostera)
                                    
                                  Fam. Potamogetonaceae (rdestnicowate)
                                  
                    klad grupa
                    
                      klad grupa
                      
                        Ord. Dioscoreales (pochrzynowce)
                        
                          Fam. Nartheciaceae (łomkowate)
                          
                            Narthecium ossifragum (łomka zachodnia)
                            
                          klad grupa
                          
                            Fam. Taccaceae (krąpielowate)
                            
                              Tacca chantrieri (krąpiel)
                              
                            Fam. Dioscoreaceae (pochrzynowate)
                            
                              Dioscorea (pochrzyn)
                              
                      klad grupa
                      
                        Ord. Liliales (liliowce)
                        
                          klad grupa
                          
                            Fam. Colchicaceae (ziemowitowate)
                            
                            Fam. Alstroemeriaceae (krasolicowate)
                            
                              Alstroemeria aurea (alstremeria pomarańczowa)
                              
                          klad grupa
                          
                            Fam. Melanthiaceae (melantkowate)
                            
                            Fam. Liliaceae (liliowate)
                            
                            Fam. Smilacaceae (kolcoroślowate)
                            
                        klad grupa
                        
                          Ord. Asparagales (amarylkowce)
                          
                            Fam. Orchidaceae (storczykowate)
                            
                            klad grupa
                            
                              Fam. Hypoxidaceae (przyklękowate)
                              
                                Hypoxis hemerocallidea
                                
                              klad grupa
                              
                                Fam. Tecophilaeaceae
                                
                                  Tecophilaea cyanocrocus
                                  
                                klad grupa
                                
                                  Fam. Iridaceae (kosaćcowate)
                                  
                                  klad grupa
                                  
                                    Fam. Asphodelaceae (asfodelowate)
                                    
                                    klad grupa
                                    
                                      Fam. Amaryllidaceae (amarylkowate)
                                      
                                      Fam. Asparagaceae (szparagowate)
                                      
                          klad commelinids
                          
                            Ord. Arecales (arekowce)
                            
                              Fam. Arecaceae (arekowate)
                              
                            klad grupa
                            
                              Ord. Poales (wiechlinowe)
                              
                                klad Bromeliad clade
                                
                                  Fam. Typhaceae (pałkowate)
                                  
                                  Fam. Bromeliaceae (bromeliowate)
                                  
                                    Ananas comosus (ananas)
                                    
                                klad grupa
                                
                                  klad Cyperid clade
                                  
                                    Fam. Juncaceae (sitowate)
                                    
                                    Fam. Cyperaceae (turzycowate)
                                    
                                  Fam. Poaceae (wiechlinowate)
                                  
                              klad grupa
                              
                                Ord. Commelinales (komelinowe)
                                
                                  Fam. Commelinaceae (komelinowate)
                                  
                                  Fam. Pontederiaceae (rozpławowate)
                                  
                                Ord. Zingiberales (imbirowce)
                                
                                  Fam. Musaceae (bananowcowate)
                                  
                                  klad grupa
                                  
                                    Fam. Strelitziaceae
                                    
                                      Strelitzia reginae
                                      
                                    klad grupa
                                    
                                      Fam. Cannaceae (paciorecznikowate)
                                      
                                        Canna (paciorecznik)
                                        
                                      Fam. Zingiberaceae (imbirowate)
                                      
                klad grupa
                
                  Fam. Ceratophyllaceae (rogatkowate)
                  
                    Ceratophyllum (rogatek)
                    
                  klad Eudicotyledoneae (dwuliścienne właściwe)
                  
                    klad basal eudicots
                    
                      Ord. Ranunculales (jaskrowce)
                      
                        Fam. Eupteleaceae (olszankowate)
                        
                          Euptelea polyandra (olszanka japońska)
                          
                        Fam. Papaveraceae (makowate)
                        
                        Fam. Lardizabalaceae (krępienowate)
                        
                        Fam. Menispermaceae (miesięcznikowate)
                        
                        Fam. Berberidaceae (berberysowate)
                        
                        Fam. Ranunculaceae (jaskrowate)
                        
                      Ord. Proteales (srebrnikowce)
                      
                        Fam. Sabiaceae (sabiowate)
                        
                          Meliosma
                          
                        klad grupa
                        
                          Fam. Nelumbonaceae (lotosowate)
                          
                            Nelumbo nucifera (lotos orzechodajny)
                            
                          Fam. Platanaceae (platanowate)
                          
                            Platanus (platan)
                            
                      Ord. Trochodendrales (trochodendronowce)
                      
                        Fam. Trochodendraceae
                        
                          Trochodendron aralioides (trochodendron araliowaty)
                          
                      Ord. Buxales (bukszpanowce)
                      
                        Fam. Buxaceae (bukszpanowate)
                        
                    klad core eudicots (dwuliścienne s.str.)
                    
                      Ord. Gunnerales (parzeplinowce)
                      
                        Fam. Gunneraceae (parzeplinowate)
                        
                          Gunnera (parzeplin)
                          
                      klad Pentapetalae
                      
                        klad superrosids
                        
                          Ord. Saxifragales (skalnicowce)
                          
                            klad grupa
                            
                              Fam. Paeoniaceae (piwoniowate)
                              
                                Paeonia (piwonia)
                                
                              klad woody Sxf
                              
                                Fam. Hamamelidaceae (oczarowate)
                                
                                klad grupa
                                
                                  Fam. Cercidiphyllaceae (grujecznikowate)
                                  
                                    Cercidiphyllum japonicum (grujecznik dalekowschodni)
                                    
                                  Fam. Daphniphyllaceae
                                  
                                    Daphniphyllum macropodum (dafnifyllum himalajskie)
                                    
                                Fam. Altingiaceae (altyngiowate)
                                
                                  Liquidambar (ambrowiec)
                                  
                            klad core Sxf
                            
                              klad grupa
                              
                                Fam. Crassulaceae (gruboszowate)
                                
                                Fam. Haloragaceae (wodnikowate)
                                
                                klad Sxf alliance
                                
                                  Fam. Iteaceae
                                  
                                    Itea (itea)
                                    
                                  klad grupa
                                  
                                    Fam. Grossulariaceae (agrestowate)
                                    
                                      Ribes (porzeczka)
                                      
                                    Fam. Saxifragaceae (skalinicowate)
                                    
                          klad rosids
                          
                            Ord. Vitales (winoroślowce)
                            
                              Fam. Vitaceae (winoroślowate)
                              
                            klad eurosids (różowe)
                            
                              klad Fabidae (różowe właściwe I)
                              
                                Ord. Zygophyllales (parolistowce)
                                
                                  Fam. Zygophyllaceae (parolistowate)
                                  
                                klad grupa
                                
                                  klad COM
                                  
                                    Ord. Celastrales (dławiszowce)
                                    
                                      Fam. Celastraceae (dławiszowate)
                                      
                                    Ord. Malpighiales (malpigiowce)
                                    
                                      klad Salicaceae-Euphorbiaceae
                                      
                                        klad euphorbioids
                                        
                                          Fam. Euphorbiaceae (wilczomleczowate)
                                          
                                          Fam. Linaceae (lnowate)
                                          
                                        klad parietal clade
                                        
                                          Fam. Violaceae (fiołkowate)
                                          
                                            Viola (fiołek)
                                            
                                          klad salicoids
                                          
                                            Fam. Salicaceae (wierzbowate)
                                            
                                            Fam. Passifloraceae (męczennicowate)
                                            
                                              Passiflora (męczennica)
                                              
                                      Fam. Hypericaceae (dziurawcowate)
                                      
                                        Hypericum (dziurawiec)
                                        
                                      Fam. Elatinaceae (nadwodnikowate)
                                      
                                        Elatine (nadwodnik)
                                        
                                    Ord. Oxalidales
                                    
                                      Fam. Oxalidaceae (szczawikowate)
                                      
                                        Oxalis (szczawik)
                                        
                                      Fam. Cunoniaceae
                                      
                                        Eucryphia glutinosa
                                        
                                  klad nitrogen-fixing
                                  
                                    Ord. Fabales (bobowe)
                                    
                                      Fam. Fabaceae (bobowate)
                                      
                                      Fam. Polygalaceae (krzyżownicowate)
                                      
                                        Polygala (krzyżownica)
                                        
                                    klad grupa
                                    
                                      Ord. Rosales (różowce)
                                      
                                        Fam. Rosaceae (różowate)
                                        
                                        klad grupa
                                        
                                          klad grupa
                                          
                                            Fam. Rhamnaceae (szakłakowate)
                                            
                                            Fam. Elaeagnaceae (oliwnikowate)
                                            
                                          klad urticalean rosids (pokrzywowce)
                                          
                                            Fam. Ulmaceae (wiązowate)
                                            
                                            Fam. Cannabaceae (konopiowate)
                                            
                                            Fam. Moraceae (morwowate)
                                            
                                            Fam. Urticaceae (pokrzywowate)
                                            
                                      klad grupa
                                      
                                        Ord. Cucurbitales (dyniowce)
                                        
                                          Fam. Coriariaceae (garbownikowate)
                                          
                                            Coriaria japonica (garbownik japoński)
                                            
                                          Fam. Cucurbitaceae (dyniowate)
                                          
                                          Fam. Datiscaceae (konopnicowate)
                                          
                                            Datisca cannabina
                                            
                                          Fam. Begoniaceae (begoniowate)
                                          
                                            Begonia (begonia)
                                            
                                        Ord. Fagales (bukowce)
                                        
                                          Fam. Nothofagaceae (bukanowate)
                                          
                                            Nothofagus (bukan)
                                            
                                          klad grupa
                                          
                                            Fam. Fagaceae (bukowate)
                                            
                                            klad grupa
                                            
                                              klad grupa
                                              
                                                Fam. Myricaceae (woskownicowate)
                                                
                                                Fam. Juglandaceae (orzechowate)
                                                
                                              klad grupa
                                              
                                                Fam. Casuarinaceae (rzewniowate)
                                                
                                                  Casuarina glauca
                                                  
                                                Fam. Betulaceae (brzozowate)
                                                
                              klad Malvidae (różowe właściwe II)
                              
                                klad grupa
                                
                                  Ord. Geraniales (geraniowce)
                                  
                                    Fam. Geraniaceae (bodziszkowate)
                                    
                                    Fam. Francoaceae
                                    
                                      Francoa appendiculata
                                      
                                  Ord. Myrtales (mirtowce)
                                  
                                    klad grupa
                                    
                                      Fam. Onagraceae (wiesiołkowate)
                                      
                                      Fam. Lythraceae (krwawnicowate)
                                      
                                    klad grupa
                                    
                                      Fam. Myrtaceae (mirtowate)
                                      
                                      Fam. Melastomataceae (zaczernicowate)
                                      
                                        Pleroma urvilleanum
                                        
                                klad grupa
                                
                                  klad grupa
                                  
                                    Ord. Crossosomatales
                                    
                                      Fam. Staphyleaceae (kłokoczkowate)
                                      
                                        Staphylea (kłokoczka)
                                        
                                      Fam. Stachyuraceae (stachiurowate)
                                      
                                        Stachyurus praecox
                                        
                                    klad grupa
                                    
                                      Ord. Sapindales (mydleńcowce)
                                      
                                        Fam. Biebersteiniaceae
                                        
                                          Biebersteinia
                                          
                                        klad grupa
                                        
                                          Fam. Nitrariaceae (łużnikowate)
                                          
                                            Peganum nigellastrum
                                            
                                          klad grupa
                                          
                                            Fam. Anacardiaceae (nanerczowate)
                                            
                                            klad grupa
                                            
                                              Fam. Sapindaceae (mydleńcowate)
                                              
                                              klad grupa
                                              
                                                Fam. Simaroubaceae (biegunecznikowate)
                                                
                                                  Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty)
                                                  
                                                Fam. Meliaceae
                                                
                                                  Toona sinensis (cedrówka chińska)
                                                  
                                                Fam. Rutaceae (rutowate)
                                                
                                      klad grupa
                                      
                                        klad grupa
                                        
                                          Ord. Malvales (malwowce)
                                          
                                            Fam. Thymelaeaceae (wawrzynkowate)
                                            
                                            klad grupa
                                            
                                              Fam. Cistaceae (posłonkowate)
                                              
                                              Fam. Malvaceae (ślazowate)
                                              
                                          Ord. Brassicales (kaparowce)
                                          
                                            Fam. Tropaeolaceae (nasturcjowate)
                                            
                                              Tropaeolum (nasturcja)
                                              
                                            klad grupa
                                            
                                              Fam. Caricaceae (melonowcowate)
                                              
                                                Carica papaya (melonowiec właściwy)
                                                
                                              klad grupa
                                              
                                                Fam. Limnanthaceae (limnantesowate)
                                                
                                                  Limnanthes (limnantes)
                                                  
                                                    Limnanthes douglasii (limnantes Douglasa)
                                                    
                                                klad grupa
                                                
                                                  Fam. Resedaceae (rezedowate)
                                                  
                                                    Reseda (rezeda)
                                                    
                                                  klad grupa
                                                  
                                                    Fam. Cleomaceae
                                                    
                                                    Fam. Brassicaceae (kapustowate)
                                                    
                                        Ord. Huerteales
                                        
                                          Fam. Tapisciaceae
                                          
                                            Tapiscia sinensis
                                            
                        klad superasterids
                        
                          Ord. Santalales (sandałowce)
                          
                            Fam. Loranthaceae (gązewnikowate)
                            
                              Loranthus europaeus (gązewnik europejski)
                              
                            Fam. Santalaceae (sandałowcowate)
                            
                          klad grupa
                          
                            Ord. Caryophyllales (goździkowce)
                            
                              klad polygonids
                              
                                Fam. Droseraceae (rosiczkowate)
                                
                                klad grupa
                                
                                  klad grupa
                                  
                                    Fam. Polygonaceae (rdestowate)
                                    
                                    Fam. Plumbaginaceae (zawciągowate)
                                    
                                  klad grupa
                                  
                                    Fam. Tamaricaceae (tamaryszkowate)
                                    
                                    Fam. Frankeniaceae (frankeniowate)
                                    
                                      Frankenia laevis (frankenia gładka)
                                      
                              klad grupa
                              
                                klad grupa
                                
                                  Fam. Caryophyllaceae (goździkowate)
                                  
                                  Fam. Amaranthaceae (szarłatowate)
                                  
                                klad grupa
                                
                                  klad grupa
                                  
                                    Fam. Aizoaceae (pryszczyrnicowate)
                                    
                                    Fam. Phytolaccaceae (szkarłatkowate)
                                    
                                    Fam. Nyctaginaceae (nocnicowate)
                                    
                                  klad grupa
                                  
                                    Fam. Montiaceae (zdrojkowate)
                                    
                                    klad grupa
                                    
                                      Fam. Basellaceae (wyćwiklinkowate)
                                      
                                      klad grupa
                                      
                                        Fam. Talinaceae (porwinkowate)
                                        
                                          Talinum paniculatum
                                          
                                        Fam. Portulacaceae (portulakowate)
                                        
                                        Fam. Cactaceae (kaktusowate)
                                        
                            subCl. Asteridae (astrowe)
                            
                              Ord. Cornales (dereniowce)
                              
                                Fam. Cornaceae (dereniowate)
                                
                                Fam. Nyssaceae (błotniowate)
                                
                                Fam. Loasaceae
                                
                                Fam. Hydrangeaceae (hortensjowate)
                                
                              klad grupa
                              
                                Ord. Ericales (wrzosowce)
                                
                                  Fam. Balsaminaceae (niecierpkowate)
                                  
                                    Impatiens (niecierpek)
                                    
                                  Fam. Polemoniaceae (wielosiłowate)
                                  
                                  klad grupa
                                  
                                    klad grupa
                                    
                                      Fam. Ebenaceae (hebankowate)
                                      
                                        Diospyros (hurma)
                                        
                                      Fam. Primulaceae (pierwiosnkowate)
                                      
                                    klad grupa
                                    
                                      Fam. Theaceae (herbatowate)
                                      
                                      Fam. Symplocaceae
                                      
                                        Symplocos paniculata (symplokos wiechowaty)
                                        
                                      Fam. Styracaceae (styrakowate)
                                      
                                      Fam. Sarraceniaceae
                                      
                                      Fam. Actinidiaceae (aktinidiowate)
                                      
                                        Actinidia (aktinidia)
                                        
                                      Fam. Clethraceae (orszelinowate)
                                      
                                        Clethra (orszelina)