takson prawdopodobnie wymarły na terenie Polski [24]
· ochrona ścisła (1.334); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Orchis coriophora L.

storczyk cuchnący
Orchis coriophorus L.
Orchis coriophora (storczyk cuchnący)
Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Orchis coriophora (storczyk cuchnący)
Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Orchis coriophora f. alba
forma albinotyczna

cechy charakterystyczne

Środkowa łatka warżki niepodzielona, co najwyżej ząbkowana, bez purpurowych plamek lub cętek, silnie odgięta w dół.

Hełm podługowaty, ostry, purpurowobrązowy. Zdarzają się formy albinotyczne — storczyk cuchnący forma albinotyczna (Orchis coriophora f. alba).

Świeże kwiaty o nieprzyjemnym zapachu pluskw.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.334 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Wilgotne łąki i zarośla; na glebach wilgotnych, umiarkowanie żyznych, nawapiennych.

space

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.42.mr - Orchis coriophora (storczyk cuchnący); Suwalszczyzna
mr.42
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #11