atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.341); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Epipogium aphyllum Sw. [🔉 e·pi·po·gi·um]

storzan bezlistny
Epipogium aphyllum (Schmidt) Sw.
Epipogium aphyllum (storzan bezlistny)
ok. Wejherowa; copyright © by Waldemar Szaraniec
Epipogium aphyllum (storzan bezlistny)
Epipogium aphyllum (storzan bezlistny)
Epipogium aphyllum
Epipogium aphyllum
Epipogium aphyllum

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Orchidaceae (storczykowate)kl 696
Warżka w górze, dwuczłonowa, z ostrogą skierowaną ku górze.

Roślina jasnożółta, nabiegłe brązowo lub czerwono, z 2 – 3 kwiatami na szypule, zwisłymi, nabiegłymi czerwono.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.341 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Epipogium aphyllum (storzan bezlistny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Epipogium aphyllum (storzan bezlistny)
W cienistych lasach bukowych i jodłowych, w świerczynach, na glebach świeżych, umiarkowanie żyznych, kwaśnych do obojętnych.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.10_7.wsz - Epipogium aphyllum (storzan bezlistny); ok. Wejherowa
10_7
leg. Waldemar Szaraniec
/ok. Wejherowa/ #9