takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.308); wymaga ochr. czynnej

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.

gółka długoostrogowa

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Gymnadenia (gółka)kl 722
Warżka (3)4.1-8.7(10.5)mm szerokości; wyraźnie trójłatkowa, środkowa klapa tępa, nie dłuższa od bocznych.

Ostroga 1.5-2× dłuższa od zalążni, 12-20mm długości.

Kwiaty różowe, mięsno czerwone do purpurowych, bez żółtych odcieni.

Torebki 7-14mm długości.

Liście równowąsko-lancetowate, silnie złożone.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.308 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Łąki, pastwiska, torfowiska, zarośla i prześwietlone lasy, na glebach żyznych, kwaśnych do zasadowych, często na zasobnych w węglan wapnia.
  
↓niekwiatostan mniej gęsty
Gymnadenia conopsea
Gymnadenia conopsea ssp. conopsea
Gymnadenia conopsea ssp. conopsea
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
· Drugi liść od nasady łodygi przynajmniej 11×dłuższy niż szerszy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
  Łąki, pastwiska, torfowiska, zarośla i prześwietlone lasy, na glebach żyznych, kwaśnych do zasadowych, często na zasobnych w węglan wapnia.

Tutaj także ssp. montana Bisse.

  
  
↑nie kwiatostan bardziej gęsty
Gymnadenia conopsea ssp. densiflora
Gymnadenia conopsea ssp. densiflora
Gymnadenia conopsea ssp. densiflora (gółka długoostrogowa gęstokwiatowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górn ...
· Drugi liść od nasady łodygi co najwyżej 11×dłuższy niż szerszy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
  Źródliska, tereny podmokłe, także okresowo wysychające, na glebach bogatych w węglan wapnia.