atlas-roslin.pl

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. [🔉 a·na·kam·ptis pi·ra·mi·da·lis]

koślaczek stożkowaty
Anacamptis pyramidalis Rich. · Orchis pyramidalis L. [🔉or·chis *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
14.06.2015, Dolina Odry; copyright © by Krzysztof Ciesielski
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
14.06.2015, Dolina Odry; copyright © by Krzysztof Ciesielski
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
pokrój w czasie kwitnienia
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Orchidaceae (storczykowate)kl 721
Kwiatostan silnie skrócony, najpierw piramidalny, potem nieco wydłużony.

Kwiaty karminowoczerwone.

Warżka szersza niż dłuższa, trójklapowa, 6-8 (9) mm długości, z dwoma wystającymi listewkami w nasadzie, po stronie górnej. Pozostałe listki okwiatu 4-6 mm długości.

Bulwy dwie, niepodzielone.Kwiatostan silnie skrócony, najpierw piramidalny, potem nieco wydłużony.

Kwiaty karminowoczerwone.

Warżka szersza niż dłuższa, trójklapowa, 6-8 (9) mm długości, z dwoma wystającymi listewkami w nasadzie, po stronie górnej. Pozostałe listki okwiatu 4-6 mm długości.

Bulwy dwie, niepodzielone.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.310 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku. W latach 2001-12 był uznany za wymarły.
wystepowanie
o mapie
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
Łąki, zarośla, widne prześwietlone lasy sosnowe, nasłonecznione zbocza, na glebach nawapiennych.

Do niedawna miał status przypuszczalnie wymarłego w Polsce, ponieważ ostatnie notowania pochodziły z 1933 roku. W ostatnim czasie (pisane w 2010 r.) znaleziono nowe, dość liczne stanowisko w rejonie Dolnej Odry. Później jeszcze jedno w tym rejonie.Łąki, zarośla, widne prześwietlone lasy sosnowe, nasłonecznione zbocza, na glebach nawapiennych.

space

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej księgi 2014r. [169.14]: CR – krytycznie zagrożony
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — EX – wymarły lub zaginiony
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B1. zasięg występowania (EOO) <100km2:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.325.mr - Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty); Estonia
325
leg. Maciej Romański
/Estonia/ #4
znalezisko 20020822.1.jan_kucharzyk - Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty); Włochy, masyw Monte Viso, 1750 m n.p.m.
020822-1
leg. Jan Kucharzyk
/Włochy, masyw Monte Viso, 1750 m n.p.m./ #3