atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
· ochrona ścisła (1.310); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.

koślaczek stożkowaty
Anacamptis pyramidalis Rich. · Orchis pyramidalis L.
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
14.06.2015, Dolina Odry; copyright © by Krzysztof Ciesielski
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
14.06.2015, Dolina Odry; copyright © by Krzysztof Ciesielski
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
pokrój w czasie kwitnienia
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Orchidaceae (storczykowate)kl 721
Kwiatostan silnie skrócony, najpierw piramidalny, potem nieco wydłużony.

Kwiaty karminowoczerwone.

Warżka szersza niż dłuższa, trójklapowa, 6 – 8 (9) mm długości, z dwoma wystającymi listewkami w nasadzie, po stronie górnej. Pozostałe listki okwiatu 4 – 6 mm długości.

Bulwy dwie, niepodzielone.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.310 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku. W latach 2001-12 był uznany za wymarły.
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
wystepowanie
o mapie występowania
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
Łąki, zarośla, widne prześwietlone lasy sosnowe, nasłonecznione zbocza, na glebach nawapiennych.

space

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — EX – wymarły lub zaginiony
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B1. zasięg występowania (EOO) <100km2:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.325.mr - Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty); Estonia
325
leg. Maciej Romański
/Estonia/ #4
znalezisko 20020822.1.jan_kucharzyk - Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty); Włochy, masyw Monte Viso, 1750 m n.p.m.
020822-1
leg. Jan Kucharzyk
/Włochy, masyw Monte Viso, 1750 m n.p.m./ #3