takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.383)
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Carex chordorrhiza Ehrh.

turzyca strunowa
Carex chordorrhiza (turzyca strunowa)
27.04.2014, okolice Parczewa; copyright © by Maria Zacharczuk
Carex chordorrhiza (turzyca strunowa)
Carex chordorhiza
Carex chordorhiza
Carex chordorhiza
Carex chordorrhiza (turzyca strunowa)
Carex chordorrhiza (turzyca strunowa)
Carex chordorrhiza (turzyca strunowa)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Carex (turzyca)kl 1406
Roślina z długimi, rozgałęziającymi się, czołgającymi się kłączami, z węzłów wyrastają pędy wegetatywne i kwiatowe.

Kwiatostan główkowaty, złożony z 3-5 tak ciasno przylegających do siebie kłosów, że wyglądają jak jeden kłos.

Pęcherzyki lśniące, z krótkim, niepodzielonym dzióbkiem, w górze biało błoniasto obrzeżonym.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.383 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Carex chordorrhiza (turzyca strunowa)
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadka. Torfowiska przejściowe i wysokie wśród mchów torfowców (Sphangum).

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20160704.2.jkr - Carex chordorrhiza (turzyca strunowa); torfowisko Zocie (Mazury)
160704-2
leg. Jerzy Kruk
/torfowisko Zocie (Mazury)/ #3, 4.3D
znalezisko 20140427.1.mzch - Carex chordorrhiza (turzyca strunowa); okolice Parczewa
140427-1
leg. Maria Zacharczuk
/okolice Parczewa/ #2
znalezisko 20140511.1.mzch - Carex chordorrhiza (turzyca strunowa); okolice Parczewa
140511-1
leg. Maria Zacharczuk
/okolice Parczewa/ #5
znalezisko 20140519.1.mzch - Carex chordorrhiza (turzyca strunowa); okolice Parczewa
140519-1
leg. Maria Zacharczuk
/okolice Parczewa/ #1
znalezisko 00010000.421.mr; Suwalszczyzna
421
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #3