antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Lonicera caprifolium L.

wiciokrzew przewiercen kapryfolium
Lonicera pallida Host
na stronie — występowanie · wymagania i uprawa
Lonicera caprifolium (wiciokrzew przewiercen)
2002, Gorzów Wlkp.; copyright © by Krzysztof Michalak
Lonicera caprifolium
owoce

występowanie

Uprawiany i czasem spotykany zdziczały (nad Wisłą i Odrą).

Krzew, pnącze.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowo-wschodnia i Azja zachodnia [czas przybycia na teren Polski: XVIIIw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i mezofilne zarośla oraz obszary chronione.
- powód uprawy: Popularne pnącze ozdobne, obficie ulistnione, z efektownymi pachnącymi kwiatami.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat w kilku regionach, na nielicznych stanowiskach (Pomorze, Wielkopolska, rejon Kazimierza Dolnego).
- zalecenia: Wyłączenie z uprawy na terenach leśnych i ograniczenie stosowania na terenach do nich przylegających.

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: pnącza · liściaste krzewy i pnącza okrywowe

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·