atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona częściowa (2.178)
· gatunek o znaczeniu wspólnotowym, nie wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000 (1413,399)
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. [🔉 hu·per·ci·a]

wroniec widlasty, widłak wroniec
Lycopodium selago L.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Huperzia selago (wroniec widlasty)
pokrój, widok z boku; 02.08.2004, Karkonosze, Droga Przyjaźni Polsko-Czeskiej; copyright © by Błażej Gierczyk
Huperzia selago
Huperzia selago (wroniec widlasty)
XL
Huperzia selago (wroniec widlasty)
XL

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Lycopodiales (widłakowce)kl 1698
Huperzia selago (wroniec widlasty)
Pędy głównie wzniesione, 5 – 25 cm długości, regularnie widlasto rozgałęziające się, rozgałęzienia ±równej długości. Tworzy gęste kępy.

space

Zarodnie rozmieszczone w pachwinach zwykłych liści asymilacyjnych, zwykle w środkowym odcinku pędu. Zarodnikuje od lipca do października.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.178 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku. Przed 2014 podlegał ochronie ścisłej.
Huperzia selago (wroniec widlasty)
XL
Huperzia selago (wroniec widlasty)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Huperzia selago (wroniec widlasty)
Rzadki. Cieniste, mszyste lasy, łąki wysokogórskie.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — [V] – narażony na wymarcie, na izolowanych stanowiskach
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 5.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.365.mr - Huperzia selago (wroniec widlasty); Suwalszczyzna
365
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #2
znalezisko 19920721.2.am - Huperzia selago (wroniec widlasty); partie szczytowe Babiej Góry
920721-2
leg. Antoni Mielnikow
/partie szczytowe Babiej Góry/ #1
znalezisko 20040802.3.bg - Huperzia selago (wroniec widlasty); Karkonosze, Droga Przyjaźni Polsko-Czeskiej
040802-3
leg. Błażej Gierczyk
/Karkonosze, Droga Przyjaźni Polsko-Czeskiej/ #3
znalezisko 20150806.1.mlc - Huperzia selago (wroniec widlasty); północno-wschodni stok Tarnicy, Bieszczadzki PN, ok. 1310-1320 m n.p.m.
150806-1
leg. Marcin Łuczak
/północno-wschodni stok Tarnicy, Bieszczadzki PN, ok. 1310-1320 m n.p.m./ #4