atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.178)
· gatunek o znaczeniu wspólnotowym, nie wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000 (1413,399)
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.

wroniec widlasty widłak wroniec
Lycopodium selago L.
Huperzia selago (wroniec widlasty)
pokrój, widok z boku; 02.08.2004, Karkonosze, Droga Przyjaźni Polsko-Czeskiej; copyright © by Błażej Gierczyk
Huperzia selago
Huperzia selago (wroniec widlasty)
XL
Huperzia selago (wroniec widlasty)
XL

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Lycopodiales (widłakowce)kl 1698
Huperzia selago (wroniec widlasty)
Pędy głównie wzniesione, 5 – 25 cm długości, regularnie widlasto rozgałęziające się, rozgałęzienia ±równej długości. Tworzy gęste kępy.

space

Zarodnie rozmieszczone w pachwinach zwykłych liści asymilacyjnych, zwykle w środkowym odcinku pędu. Zarodnikuje od lipca do października.

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.178 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku. Przed 2014 podlegał ochronie ścisłej.
Huperzia selago (wroniec widlasty)
XL
Huperzia selago (wroniec widlasty)
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki. Cieniste, mszyste lasy, łąki wysokogórskie.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — [V] – narażony na wymarcie, na izolowanych stanowiskach
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 5.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.365.mr - Huperzia selago (wroniec widlasty); Suwalszczyzna
365
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #2
znalezisko 19920721.2.am - Huperzia selago (wroniec widlasty); partie szczytowe Babiej Góry
920721-2
leg. Antoni Mielnikow
/partie szczytowe Babiej Góry/ #1
znalezisko 20040802.3.bg - Huperzia selago (wroniec widlasty); Karkonosze, Droga Przyjaźni Polsko-Czeskiej
040802-3
leg. Błażej Gierczyk
/Karkonosze, Droga Przyjaźni Polsko-Czeskiej/ #3
znalezisko 20150806.1.mlc - Huperzia selago (wroniec widlasty); północno-wschodni stok Tarnicy, Bieszczadzki PN, ok. 1310-1320 m n.p.m.
150806-1
leg. Marcin Łuczak
/północno-wschodni stok Tarnicy, Bieszczadzki PN, ok. 1310-1320 m n.p.m./ #4