atlas-roslin.pl

Orchis

storczyk
Zbliżony rodzaj kukułka (Dactylorhiza) różni się między innymi:
· przysadkami podobnymi do liści (u storczyków (Orchis) są one drobne, błoniaste, z 1 – 3 (5) nerwami podłużnym i tylko dolne czasami z poprzecznymi, zwykle krótsze niż kwiaty),
· liśćmi umieszczonymi na łodydze (u storczyków (Orchis) zwykle są zebrane w rozecie u podstawy łodygi i zwykle najwyższy liść łodygowy pochwiasto obejmuje łodygę pod kwiatostanem,
· bulwą palczasto podzieloną (stąd nazwa rodzajowa „o palczastym korzeniu”) — u storczyków (Orchis) bulwy są jajowate, niepodzielone; tej cechy z uwagi na to, że wiąże się ze zniszczeniem osobnika (wszystkie gatunki storczyków w Polsce są roślinami chronionymi i przeważnie rzadkimi) nie możemy w praktyce określać,
· ponadto występuje różnica w liczbie chromosomów i mikoryzie.
cechy diagnostyczne w kluczu:Orchidaceae (storczykowate)kl 725
  
↓niewszystkie listki okwiatu poza warźką stulone w hełm
  
    
↓nieostroga pozioma lub zakręcona w górę
Orchis morio (storczyk samiczy)
Orchis morio (storczyk samiczy)
Orchis morio (storczyk samiczy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· Przysadka ±długości zalążni.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
Orchis morio (storczyk samiczy)
wystepowanie
storczyk samczy · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche zarośla i murawy, prześwietlone lasy, na glebach świeżych, umiarkowanie żyznych, o odczynie obojętnym.
    
    
↑nie ostroga skierowana ku dołowi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Warżka dłuższa niż szersza, z wydłużoną środkową łatką.
    
      
↓nieśrodkowa łatka warżki niepodzielona
Orchis coriophora (storczyk cuchnący)
Orchis coriophora f. alba
forma albinotyczna
Orchis coriophora (storczyk cuchnący)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Hełm podługowaty, ostry, purpurowobrązowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
Orchis coriophora (storczyk cuchnący)
takson prawdopodobnie wymarły na terenie Polski
  Wilgotne łąki i zarośla; na glebach wilgotnych, umiarkowanie żyznych, nawapiennych.
      
      
↑nie środkowa klapa warżki podzielona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
· zwykle biaława i ±purpurowo-czerwono plamista.
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
      
        
↓nieprzysadki zbliżone długością do zalążni
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Wycięcie środkowej klapy warżki bez ząbka lub z niewielkim; warżka 2 – 10 (12) mm długości. przynajmniej w 1/2 tak dł. jak żal.
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
        
          
↓niekwiaty drobne, wonne
Orchis ustulata
Orchis ustulata
Orchis ustulata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
· Zewnętrzne listki okwiatu 3 – 3.5 mm długości, z zewnątrz czerwonobrązowe. Warżka 2 – 4 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
Orchis ustulata (storczyk drobnokwiatowy)
wystepowanie
syn. Neotinea ustulata · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Łąki, zbocza, na glebach świeżych, umiarkowanie żyznych, bogatych w węglan wapnia.
          
          
↑nie kwiaty większe, bezwonne
Orchis tridentata (storczyk trójzębny)
Orchis tridentata (storczyk trójzębny)
Orchis tridentata (storczyk trójzębny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
· Zewnętrzne listki okwiatu 6 – 8 (10) mm długości, fioletowo różowe. Warżka 6 – 10 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Orchis tridentata (storczyk trójzębny)
takson wymarły na terenie Polski
  Łąki, zarośla, prześwietlone lasy, polany, na glebach suchych, umiarkowanie żyznych, na podłożu węglanowym.
          
        
↑nie przysadki znacznie krótsze od zalążni
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· Warżka ponad 12 mm długości, jej środkowa klapa z małym ząbkiem między łatkami.
        
          
↓niehełm z zewnątrz brązowoczerwony
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
· Środkowa klapa warżki rozszerza się już od nasady, szeroka i płaska, znacznie (3 – 4×) szersza od klap bocznych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
Orchis purpurea (storczyk purpurowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Widne, prześwietlone lasy, polany, łąki przy lasach, nasłonecznione zbocza, luźne zarośla, gleby stosunkowo suche, umiarkowanie żyzne, zasobne w węglan wapnia.
          
          
↑nie hełm bladoróżowy lub szarofioletowy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· Środkowa klapa warżki od nasady do połowy podobnej szerokości, w najwęższym miejscu tylko nieco szerszy od klap bocznych, krótka i tępa.
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
Orchis militaris (storczyk kukawka)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zarośla, łąki, słoneczne zbocza, widne lasy sosnowe, na glebach suchych do wilgotnych, umiarkowanie żyznych i zasobnych w węglan wapnia.
          
  
↑nie boczne zewnętrzne listki okwiatu odchylone do tyłu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu str ...
· Warżka trójłatkowa.
  
    
↓niełodyga równomiernie ulistniona wąskimi liśćmi
Orchis laxiflora ssp. palustris
Orchis laxiflora ssp. palustris
Orchis laxiflora ssp. palustris
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym g ...
· Przysadki 3 – 5-nerwowe, najniższe z nerwami poprzecznymi.
· ta cecha ...
Orchis palustris (storczyk błotny)
wystepowanie
syn. Orchis laxiflora ssp. palustris · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Bagniste łąki.
    
    
↑nie liście w przyziemnej rozecie, szersze
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy ...
    
      
↓niekwiaty różowe do purpurowych
Orchis mascula ssp. signifera
Orchis mascula ssp. signifera
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Liście w nasadzie, spodem, zwykle czerwono-fioletowo prążkowane, wyjątkowo całe plamiste; podługowate do podługowato-lancetowatych, powyżej środka najszersze, zwężające się ku nasadzie, zebrane w różyczkę.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
Orchis mascula (storczyk męski)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Łąki, zarośla, widne, prześwietlone lasy, zwykle na glebach nawapiennych, umiarkowanie żyznych, świeżych, o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego.
      
      
↑nie kwiaty jasnożółte
Orchis pallens (storczyk blady)
Orchis pallens (storczyk blady)
Orchis pallens (storczyk blady)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
· Liście w nasadzie bez cętek i bez plam; równowąsko-lancetowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
Orchis pallens (storczyk blady)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Głównie w górach, w lasach bukowych i sosnowych, na ich obrzeżach, polanach, w zaroślach, na glebach nawapiennych, żyznych, o odczynie zbliżonym do obojętnego.