atlas-roslin.pl

Orchis

storczyk
Zbliżony rodzaj kukułka (Dactylorhiza) różni się między innymi:
· przysadkami podobnymi do liści (u storczyków (Orchis) są one drobne, błoniaste, z 1 – 3 (5) nerwami podłużnym i tylko dolne czasami z poprzecznymi, zwykle krótsze niż kwiaty),
· liśćmi umieszczonymi na łodydze (u storczyków (Orchis) zwykle są zebrane w rozecie u podstawy łodygi i zwykle najwyższy liść łodygowy pochwiasto obejmuje łodygę pod kwiatostanem,
· bulwą palczasto podzieloną (stąd nazwa rodzajowa „o palczastym korzeniu”) — u storczyków (Orchis) bulwy są jajowate, niepodzielone; tej cechy z uwagi na to, że wiąże się ze zniszczeniem osobnika (wszystkie gatunki storczyków w Polsce są roślinami chronionymi i przeważnie rzadkimi) nie możemy w praktyce określać,
· ponadto występuje różnica w liczbie chromosomów i mikoryzie.
cechy diagnostyczne w kluczu:Orchidaceae (storczykowate)kl 725
  
↓niewszystkie listki okwiatu poza warźką stulone w hełm
  
    
↓nieostroga pozioma lub zakręcona w górę
Orchis morio (storczyk samiczy)
Orchis morio (storczyk samiczy)
Orchis morio (storczyk samiczy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· Przysadka ±długości zalążni.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
Orchis morio (storczyk samiczy)
wystepowanie
storczyk samczy · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche zarośla i murawy, prześwietlone lasy, na glebach świeżych, umiarkowanie żyznych, o odczynie obojętnym.
    
    
↑nie ostroga skierowana ku dołowi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Warżka dłuższa niż szersza, z wydłużoną środkową łatką.
    
      
↓nieśrodkowa łatka warżki niepodzielona
Orchis coriophora (storczyk cuchnący)
Orchis coriophora f. alba
forma albinotyczna
Orchis coriophora (storczyk cuchnący)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Hełm podługowaty, ostry, purpurowobrązowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
Orchis coriophora (storczyk cuchnący)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak)
  Wilgotne łąki i zarośla; na glebach wilgotnych, umiarkowanie żyznych, nawapiennych.
      
      
↑nie środkowa klapa warżki podzielona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
· zwykle biaława i ±purpurowo-czerwono plamista.
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
      
        
↓nieprzysadki zbliżone długością do zalążni
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Wycięcie środkowej klapy warżki bez ząbka lub z niewielkim; warżka 2 – 10 (12) mm długości. przynajmniej w 1/2 tak dł. jak żal.
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
        
          
↓niekwiaty drobne, wonne
Orchis ustulata
Orchis ustulata
Orchis ustulata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
· Zewnętrzne listki okwiatu 3 – 3.5 mm długości, z zewnątrz czerwonobrązowe. Warżka 2 – 4 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
Orchis ustulata (storczyk drobnokwiatowy)
wystepowanie
syn. Neotinea ustulata · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Łąki, zbocza, na glebach świeżych, umiarkowanie żyznych, bogatych w węglan wapnia.
          
          
↑nie kwiaty większe, bezwonne
Orchis tridentata (storczyk trójzębny)
Orchis tridentata (storczyk trójzębny)
Orchis tridentata (storczyk trójzębny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
· Zewnętrzne listki okwiatu 6 – 8 (10) mm długości, fioletowo różowe. Warżka 6 – 10 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Orchis tridentata (storczyk trójzębny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak)
  Łąki, zarośla, prześwietlone lasy, polany, na glebach suchych, umiarkowanie żyznych, na podłożu węglanowym.
          
        
↑nie przysadki znacznie krótsze od zalążni
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· Warżka ponad 12 mm długości, jej środkowa klapa z małym ząbkiem między łatkami.
        
          
↓niehełm z zewnątrz brązowoczerwony
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
· Środkowa klapa warżki rozszerza się już od nasady, szeroka i płaska, znacznie (3 – 4×) szersza od klap bocznych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
Orchis purpurea (storczyk purpurowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Widne, prześwietlone lasy, polany, łąki przy lasach, nasłonecznione zbocza, luźne zarośla, gleby stosunkowo suche, umiarkowanie żyzne, zasobne w węglan wapnia.
          
          
↑nie hełm bladoróżowy lub szarofioletowy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· Środkowa klapa warżki od nasady do połowy podobnej szerokości, w najwęższym miejscu tylko nieco szerszy od klap bocznych, krótka i tępa.
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
Orchis militaris (storczyk kukawka)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zarośla, łąki, słoneczne zbocza, widne lasy sosnowe, na glebach suchych do wilgotnych, umiarkowanie żyznych i zasobnych w węglan wapnia.
          
  
↑nie boczne zewnętrzne listki okwiatu odchylone do tyłu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu str ...
· Warżka trójłatkowa.
  
    
↓niełodyga równomiernie ulistniona wąskimi liśćmi
Orchis laxiflora ssp. palustris
Orchis laxiflora ssp. palustris
Orchis laxiflora ssp. palustris
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym g ...
· Przysadki 3 – 5-nerwowe, najniższe z nerwami poprzecznymi.
· ta cecha ...
Orchis palustris (storczyk błotny)
wystepowanie
syn. Orchis laxiflora ssp. palustris · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Bagniste łąki.
    
    
↑nie liście w przyziemnej rozecie, szersze
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy ...
    
      
↓niekwiaty różowe do purpurowych
Orchis mascula ssp. signifera
Orchis mascula ssp. signifera
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Liście w nasadzie, spodem, zwykle czerwono-fioletowo prążkowane, wyjątkowo całe plamiste; podługowate do podługowato-lancetowatych, powyżej środka najszersze, zwężające się ku nasadzie, zebrane w różyczkę.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
Orchis mascula (storczyk męski)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Łąki, zarośla, widne, prześwietlone lasy, zwykle na glebach nawapiennych, umiarkowanie żyznych, świeżych, o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego.
      
      
↑nie kwiaty jasnożółte
Orchis pallens (storczyk blady)
Orchis pallens (storczyk blady)
Orchis pallens (storczyk blady)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
· Liście w nasadzie bez cętek i bez plam; równowąsko-lancetowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
Orchis pallens (storczyk blady)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Głównie w górach, w lasach bukowych i sosnowych, na ich obrzeżach, polanach, w zaroślach, na glebach nawapiennych, żyznych, o odczynie zbliżonym do obojętnego.