Zbliżony rodzaj kukułka (Dactylorhiza) różni się między innymi:
· przysadkami podobnymi do liści (u storczyków (Orchis) są one drobne, błoniaste, z 1-3 (5) nerwami podłużnym i tylko dolne czasami z poprzecznymi, zwykle krótsze niż kwiaty),
· liśćmi umieszczonymi na łodydze (u storczyków (Orchis) zwykle są zebrane w rozecie u podstawy łodygi i zwykle najwyższy liść łodygowy pochwiasto obejmuje łodygę pod kwiatostanem,
· bulwą palczasto podzieloną (stąd nazwa rodzajowa „o palczastym korzeniu”) — u storczyków (Orchis) bulwy są jajowate, niepodzielone; tej cechy z uwagi na to, że wiąże się ze zniszczeniem osobnika (wszystkie gatunki storczyków w Polsce są roślinami chronionymi i przeważnie rzadkimi) nie możemy w praktyce określać,
· ponadto występuje różnica w liczbie chromosomów i mikoryzie.
Do 2014r. rodzaj był pod ochroną. Teraz też jest chroniony ale poszczególne gatunki są wymienione.
↓niewszystkie listki okwiatu poza warźką stulone w hełm
↓nieostroga pozioma lub zakręcona w górę
Orchis morio (storczyk samczy)
grupa roślin
Orchis morio (storczyk samczy)
kwiaty
Orchis morio (storczyk samczy)
warżka
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przysadka ± długości zalążni.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Orchis morio L. (storczyk samczy)
wystepowanie - Orchis morio (storczyk samczy)
storczyk samiczy · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Suche zarośla i murawy, prześwietlone lasy, na glebach świeżych, umiarkowanie żyznych, o odczynie obojętnym.
↑nie ostroga skierowana ku dołowi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Warżka dłuższa niż szersza, z wydłużoną środkową łatką.
↓nieśrodkowa łatka warżki niepodzielona
Orchis coriophora (storczyk cuchnący)
Orchis coriophora f. alba
forma albinotyczna
Orchis coriophora (storczyk cuchnący)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Hełm podługowaty, ostry, purpurowobrązowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Orchis coriophora L. (storczyk cuchnący)
wystepowanie - Orchis coriophora (storczyk cuchnący)
syn. Orchis coriophorus L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Wilgotne łąki i zarośla; na glebach wilgotnych, umiarkowanie żyznych, nawapiennych.
↑nie środkowa klapa warżki podzielona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· zwykle biaława i ± purpurowo-czerwono plamista.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nieprzysadki zbliżone długością do zalążni
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wycięcie środkowej klapy warżki bez ząbka lub z niewielkim; warżka 2-10 (12) mm długości. przynajmniej w 1/2 tak dł. jak żal.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓niekwiaty drobne, wonne
Orchis ustulata
Orchis ustulata
Orchis ustulata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Zewnętrzne listki okwiatu 3-3.5 mm długości, z zewnątrz czerwonobrązowe. Warżka 2-4 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Orchis ustulata L. (storczyk drobnokwiatowy)
wystepowanie - Orchis ustulata (storczyk drobnokwiatowy)
syn. Orchis ustulatus L. · Neotinea ustulata (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Łąki, zbocza, na glebach świeżych, umiarkowanie żyznych, bogatych w węglan wapnia.
↑nie kwiaty większe, bezwonne
Orchis tridentata (storczyk trójzębny)
Orchis tridentata (storczyk trójzębny)
Orchis tridentata (storczyk trójzębny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Zewnętrzne listki okwiatu 6-8 (10) mm długości, fioletowo różowe. Warżka 6-10 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Orchis tridentata Scop. (storczyk trójzębny)
wystepowanie - Orchis tridentata (storczyk trójzębny)
syn. Orchis tridentatus Scop. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Łąki, zarośla, prześwietlone lasy, polany, na glebach suchych, umiarkowanie żyznych, na podłożu węglanowym.
↑nie przysadki znacznie krótsze od zalążni
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Warżka ponad 12 mm długości, jej środkowa klapa z małym ząbkiem między łatkami.
↓niehełm z zewnątrz brązowoczerwony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Środkowa klapa warżki rozszerza się już od nasady, szeroka i płaska, znacznie (3-4×) szersza od klap bocznych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Orchis purpurea Huds. (storczyk purpurowy)
wystepowanie - Orchis purpurea (storczyk purpurowy)
syn. Orchis purpureus Huds. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Widne, prześwietlone lasy, polany, łąki przy lasach, nasłonecznione zbocza, luźne zarośla, gleby stosunkowo suche, umiarkowanie żyzne, zasobne w węglan wapnia.
↑nie hełm bladoróżowy lub szarofioletowy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Środkowa klapa warżki od nasady do połowy podobnej szerokości, w najwęższym miejscu tylko nieco szerszy od klap bocznych, krótka i tępa.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Orchis militaris L. (storczyk kukawka)
wystepowanie - Orchis militaris (storczyk kukawka)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Zarośla, łąki, słoneczne zbocza, widne lasy sosnowe, na glebach suchych do wilgotnych, umiarkowanie żyznych i zasobnych w węglan wapnia.
↑nie boczne zewnętrzne listki okwiatu odchylone do tyłu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Warżka trójłatkowa.
↓niełodyga równomiernie ulistniona wąskimi liśćmi
Orchis laxiflora ssp. palustris
Orchis laxiflora ssp. palustris
Orchis laxiflora ssp. palustris
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przysadki 3-5-nerwowe, najniższe z nerwami poprzecznymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Orchis palustris Jacq. (storczyk błotny)
wystepowanie - Orchis palustris (storczyk błotny)
syn. Orchis laxiflora Lam. ssp. palustris (Jacq.) Bonnier et Layens · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Bagniste łąki.
↑nie liście w przyziemnej rozecie, szersze
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓niekwiaty różowe do purpurowych
Orchis mascula ssp. signifera
Orchis mascula ssp. signifera
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście w nasadzie, spodem, zwykle czerwono-fioletowo prążkowane, wyjątkowo całe plamiste; podługowate do podługowato-lancetowatych, powyżej środka najszersze, zwężające się ku nasadzie, zebrane w różyczkę.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Orchis mascula (L.) L. (storczyk męski)
wystepowanie - Orchis mascula (storczyk męski)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Łąki, zarośla, widne, prześwietlone lasy, zwykle na glebach nawapiennych, umiarkowanie żyznych, świeżych, o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego.
↑nie kwiaty jasnożółte
Orchis pallens (storczyk blady)
Orchis pallens (storczyk blady)
kwiat; widok z boku
Orchis pallens (storczyk blady)
kwiat
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście w nasadzie bez cętek i bez plam; równowąsko-lancetowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Orchis pallens L. (storczyk blady)
wystepowanie - Orchis pallens (storczyk blady)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Głównie w górach, w lasach bukowych i sosnowych, na ich obrzeżach, polanach, w zaroślach, na glebach nawapiennych, żyznych, o odczynie zbliżonym do obojętnego.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji