atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.343)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Hammarbya paludosa (L.) Kuntze [🔉 ham·mar·bi·a]

wątlik błotny
Malaxis paludosa (L.) Sw.
Hammarbya paludosa
Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Hammarbya paludosa (wątlik błotny)
pokrój; Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Hammarbya paludosa (wątlik błotny)
fragment kwiastostanu
Hammarbya paludosa (wątlik błotny)
Hammarbya paludosa (wątlik błotny)
fragment kwiastostanu
Hammarbya paludosa (wątlik błotny)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Orchidaceae (storczykowate)kl 694
Liści 2 – 3 (4), 1 – 2 cm długości i 0.5 – 1 cm szerokości, na brzegu często z bulwami przybyszowymi.

Zewnętrzne listki okwiatu ok. 2×dłuższe od wewnętrznych.

Przysadka nieco dłuższa niż szypułka zalążni.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.343 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Hammarbya paludosa (wątlik błotny)
Torfowiska przejściowe, wilgotne zagłębienia śródwydmowe, pływające wyspy z torfowców. Na glebach mokrych, zwykle ubogich, kwaśnych i bardzo kwaśnych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.35.mr - Hammarbya paludosa (wątlik błotny); Suwalszczyzna
35
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #4
znalezisko 00010000.72.mr - Hammarbya paludosa (wątlik błotny); Suwalszczyzna
72
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #7