atlas-roslin.pl

Hammarbya paludosa (L.) Kuntze [🔉 ham·mar·bi·a]

wątlik błotny
Malaxis paludosa (L.) Sw.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hammarbya paludosa
Hammarbya paludosa (wątlik błotny)
pokrój
Hammarbya paludosa (wątlik błotny)
fragment kwiastostanu
Hammarbya paludosa (wątlik błotny)
Hammarbya paludosa (wątlik błotny)
fragment kwiastostanu
Hammarbya paludosa (wątlik błotny)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Orchidaceae (storczykowate)kl 694
Liści 2-3(4), 1-2cm długości i 0.5-1cm szerokości, na brzegu często z bulwami przybyszowymi.

Zewnętrzne listki okwiatu ok. 2×dłuższe od wewnętrznych.

Przysadka nieco dłuższa niż szypułka zalążni.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.343 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie - Hammarbya paludosa (wątlik błotny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Hammarbya paludosa (wątlik błotny)
Torfowiska przejściowe, wilgotne zagłębienia śródwydmowe, pływające wyspy z torfowców. Na glebach mokrych, zwykle ubogich, kwaśnych i bardzo kwaśnych.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

#4
mr.35
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
#7
mr.72
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.554 [71.8]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.819 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.647+639k [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.718 [9]
 • Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.17 [86.2]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.587 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.631 [11]
 • Komarov, V.L., 1935 — Flora URSS. T.4 p.600+t37 [85.4]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.350 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.853 [3]
 • Szlachetko, D. L., Skakuj, M., 1996 — Storczyki Polski. p.232 [8]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. I p.517 [444]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji