atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
· ochrona ścisła (1.340); b/wył. gosp. (§8.1); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Orchis tridentata Scop.

storczyk trójzębny
Orchis tridentatus Scop.
Orchis tridentata (storczyk trójzębny)
21.05.2014, woj. zachodniopomorskie; copyright © by Krzysztof Ciesielski
Orchis tridentata (storczyk trójzębny)
21.05.2014, woj. zachodniopomorskie; copyright © by Krzysztof Ciesielski
Orchis tridentata
Orchis tridentata
Orchis tridentata (storczyk trójzębny)
Orchis tridentata (storczyk trójzębny)
Orchis tridentata (storczyk trójzębny)
Orchis tridentata (storczyk trójzębny)
Orchis tridentata (storczyk trójzębny)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Orchis (storczyk)kl 6535
Kwiaty większe, znacznie ponad 1 cm długości, prawie bez zapachu. Rozkwitnięty kwiatostan jajowaty.

Zewnętrzne listki okwiatu 6 – 8 (10) mm długości, fioletowo różowe. Warżka 6 – 10 mm długości.

Ostroga długości połowy zalążni.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.340 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Łąki, zarośla, prześwietlone lasy, polany, na glebach suchych, umiarkowanie żyznych, na podłożu węglanowym.

space

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — EX – wymarły lub zaginiony
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140521.1.kc - Orchis tridentata (storczyk trójzębny); woj. zachodniopomorskie
140521-1
leg. Krzysztof Ciesielski
/woj. zachodniopomorskie/ #9