atlas-roslin.pl
 » klucz » system » subReg. Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Spermatophyta » Div. Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superrosids » rosids » eurosids » Fabidae » COM » Ord. Celastrales » Fam. Celastraceae »

Parnassia palustris L. [🔉 par·nas·si·a]

dziewięciornik błotny
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Parnassia palustris (dziewięciornik błotny)
Parnassia palustris
Parnassia palustris (dziewięciornik błotny)
Parnassia palustris (dziewięciornik błotny)
Parnassia palustris (dziewięciornik błotny)
Parnassia palustris (dziewięciornik błotny)
Parnassia palustris (dziewięciornik błotny)
Parnassia palustris (dziewięciornik błotny)

opis

Parnassia palustris (dziewięciornik błotny)
Parnassia palustris (dziewięciornik błotny)
Parnassia palustris
Bylina kłączowa, wieloletnia, tworzy przyziemną różyczkę liściową i pędy kwiatowe wysokości (5)10-25(45) cm. Naga. Kłącze krótkie, grube, walcowate, proste.

space

Liście (poza łodygowym) liczne, zebrane w luźnej różyczce, długoogonkowe, jajowate, szerokojajowate, jajowatorombowate, sercowatojajowate; 10-50 cm długości; całobrzegie koniec blaszki tępo zaostrzony, podstawa blaszki głęboko sercowato wycięta; bez przylistków; powierzchnia naga, delikatnie kropkowana.

space

Owadopylne.

space

Nasiona liczne, podługowate, 1-2 mm długości, ± spłaszczone, z wyraźnie odstającą workowatą łupiną zewnętrzną i przylegającą wewnętrzną; jasnobrązowe, delikatnie bruzdowane; rozsiewane przez wiatr (anemochoria).

Kwitnienie do (czerwca)lipca do września.

cechy charakterystyczne

Bylina z różyczką liściową i nierozgałęzonymi pędami kwiatowymi zakończonymi pojedynczym kwiatem, z jednym siedzącym liściem poniżej połowy łodygi.

space

Okwiat 5-krotny. Pręcików 5 i tyle samo prątniczek zielonożółtych, podzielone na kilka do kilkunastu palczastych wyrostków z kulistawą żółtozieloną główką. Słupek 4-krotny. Owoc to torebka pęka czteroma klapami.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Parnassia palustris (dziewięciornik błotny)
Parnassia palustris
ekologiczne liczby wskaźnikowe Parnassia palustris (dziewięciornik błotny)
Częsty na terenie całego kraju od nizin po piętro alpejskie. Miejsca podmokłe, torfowiska niskie, mokre łąki, źródliska, bagna, w górach na miejscach skalistych, przy źródłach. Zarówno na glebach minaralnych jak i torfowych, kwaśnych jak i bogatych w wapń.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

#3
bg.040902-7
leg. Błażej Gierczyk
/Bieszczady, zbocza Kopy Bukowskiej/
#9
jmak.10_2_50
leg. Jarosław Makowski
/Donautal, Niemcy/
#9
jmak.293
leg. Jarosław Makowski
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom VII, 1955 — Rosaceae (bez Rosa, Rubus), Crassulaceae, ... p.84 [16.7]
 • Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.422 [71.3]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.433 [40]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.269 [3]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.211 [9]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.211+62k [15]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.287 [11]
 • Mowszowicz, J., 1987 — Flora letnia. p.66 [57]
 • Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 p.302 [86.10]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.1342 [17]
 • Komarov, V.L., Juzenczuk, S.W., 1939 — Flora URSS T.9 p.216 [85.9]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.460 [150.1]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. III p.147 [446]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji