atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny chwast [234]

Galinsoga ciliata (Raf.) S.F. Blake

żółtlica owłosiona żółtlica włochata
Galinsoga quadriradiata Ruiz. et. Pav.
Galinsoga ciliata (żółtlica owłosiona)
kwiatostan; 25.09.2010, Ocypel, Bory Tucholskie; copyright © by Marek Snowarski
Galinsoga ciliata (żółtlica owłosiona)
pokrój
Galinsoga ciliata (żółtlica owłosiona)
ogruczolona szypuła i koszyczek kwiatowy
Galinsoga ciliata (żółtlica owłosiona)
języczki porównywalnej długości jak tarczka; koszyczek kwiatowy
Galinsoga ciliata siewka (rozwój żółtlicy owłosionej)
3D
łodyga młodej rośliny

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Galinsoga (żółtlica)kl 8670
Galinsoga ciliata siewka (rozwój żółtlicy owłosionej)
3D
Galinsoga ciliata siewka (rozwój żółtlicy owłosionej)
3D
plewinki
Galinsoga ciliata siewka (rozwój żółtlicy owłosionej)
epikotyl siewki, zaostrzone włoski proste wielokomórkowe
Galinsoga ciliata (żółtlica owłosiona)
Galinsoga ciliata siewka (rozwój żółtlicy owłosionej)
3D
plewinki, kwiaty rurkowe i języczkowy
Roślina zielna, jednoroczna. Korzeń cienki, wrzecionowaty, bogato rozgałęziony, z dolnej części łodygi często wyrastają liczne korzenie przybyszowe.

space

Liście łodygowe naprzeciwległe z ogonkami do 4 cm długości (wyższe łodygowe na krótkich ogonkach, prawie siedzące); blaszka liściowa do 6 (9) cm długości i do 4.5 (6) cm szerokości, u dolnych liści szerokojajowata, górnych liści węższa jajowatolancetowata, zaostrzona na końcu, brzegiem nierównie, dość gęsto piłkowano-ząbkowana, z ząbkami do 2 mm długości; powierzchnia blaszki z obu stron rzadko owłosiona krótkimi i długimi włoskami; ogonek liściowy owłosiony, żłobkowany.

Galinsoga ciliata siewka (rozwój żółtlicy owłosionej)
3D
koszyczki, widok od góry

Koszyczki kwiatowe drobne, 5 – 8 mm średnicy, zebrane w wierzchotkowaty kwiatostan o nierównej długości szypułach; szypułki koszyczków z przylegającymi do odstających włoskami, zwykle z licznymi odstającymi włoskami gruczołowatymi o ciemnych, czarnych, czerwonobrunatnych główkach. Okrywa koszyczka półkulista, listki okrywy w dwóch rzędach, zewnętrzne krótsze (1.5 – 3 mm długości), wewnętrzne 2.5 – 4.0 mm długości, wszystkie listki okrywy elipsoidalne do jajowatych, tępo zakończone, brzegiem suchobłoniaste i krótko orzęsione, powierzchnia z pojedynczymi krótszymi włoskami gruczołowatymi.

space

Brzeżne kwiaty języczkowe żeńskie, zwykle pięć (rzadko 4 lub 6), ich kielich z kilku wąskich, na szczycie postrzępionych, łuseczek, korona z odstająco owłosioną, rurką i białym, trójklapowym, języczkiem 1.2 – 2.8 mm długości, porównywalnej ze średnicą tarczki koszyczka.

space

Galinsoga ciliata (żółtlica owłosiona)
niełupka

Niełupki z kwiatów brzegowych elipsoidalne, 4-graniaste, 1.3 – 1.8 mm długości i 0.6 – 0.8 mm szerokości, po zewnętrznej stronie nagie, po stronie przyśrodkowej krótko przylegająco szczeciniaste, czarne, pappus utworzony z kilku wąskich, krótkich (do 1 mm długości), postrzępionych, odpadających, białawych łuseczek. Niełupki z kwiatów niebrzegowych są 3 – 4-graniaste, klinowato zwężone ku nasadzie, nieco mniejsze 1.1 – 1,5 mm długości i 0.5 – 0.7 mm szerokości, przylegająco szczeciniaste, czarne, ich pappus jest dłuższy (do 1.5 mm), utworzony z lancetowatych, postrzępionych i zwykle ościstych łuseczek.

space

Gatunek stosunkowo mało zmienny.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsta na terenie całego kraju do niższych położeń górskich, rzadsza od żółtlicy drobnokwiatowej (Galinsoga parviflora) ale powiększająca zasięg; oba gatunki często rosną razem, przemieszane. Zadomowiony chwast pochodzący z andyjskiej części Ameryki Południowej.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny chwast w skali kraju; kenofit; pochodzenie: Ameryka Środkowa i Południowa [czas przybycia na teren Polski: 1876r.]

Kategoria inwazyjności I (niska) 10pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zagrożenia: ekonomiczne (zauważalne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

Galinsoga parviflora · żółtlica drobnokwiatowa »1

antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
kenofit, zadomowiony, inwazyjny chwast [234]
żółtlica drobnokwiatowa (Galinsoga parviflora)
wystepowanie
o mapie występowania
Galinsoga parviflora (żółtlica drobnokwiatowa)
koszyczki kwiatowe prawie nagie, szypułki bez gruczołków
Żółtlica drobnokwiatowa (Galinsoga parviflora) różni się od żółtlicy owłosionej (Galinsoga ciliata) rzadziej i krócej owłosioną łodygą często niemal nagą, włoski gruczołowate o ile występują to nielicznie, największe różnice owłosienia są widoczne na szypule koszyczka.

space

Języczki kwiatów brzeżnych są krótsze; plewinki odwrotnielancetowate, przeważnie głęboko wycięte, trój-klapowe; łuseczki papusa kwiatów niebrzeżnych bezostne.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100925.7.10 - Galinsoga ciliata (żółtlica owłosiona); Ocypel, Bory Tucholskie
100925-7
leg. Marek Snowarski
/Ocypel, Bory Tucholskie/ #3
znalezisko 20100922.7.10 - Galinsoga ciliata (żółtlica owłosiona); Ocypel, Bory Tucholskie
100922-7
leg. Marek Snowarski
/Ocypel, Bory Tucholskie/ #9
znalezisko 00010000.39.konrad_kaczmarek - Galinsoga ciliata (żółtlica owłosiona)
39
leg. Konrad Kaczmarek #2