atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.312)
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Epipactis palustris (L.) Crantz [🔉 e·pi·pak·tis *]

kruszczyk błotny
Epipactis palustris (Mill.) Crantz · Epipactis palustris Crantz
Epipactis Epipactis Epipactis EpipactisEpipactiskruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine)kruszczyk drobnolistny (Epipactis microphylla)
Epipactis palustris (kruszczyk błotny)
Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Epipactis palustris (kruszczyk błotny)
Epipactis palustris (kruszczyk błotny)
Epipactis palustris (kruszczyk błotny)
Epipactis palustris (kruszczyk błotny)
Epipactis palustris (kruszczyk błotny)
Epipactis palustris (kruszczyk błotny)
Epipactis palustris
roślina owocująca
Epipactis palustris (kruszczyk błotny)
Epipactis palustris (kruszczyk błotny)
3D
Epipactis palustris (kruszczyk błotny)
3D
Epipactis palustris (kruszczyk błotny)
3D
kwiat po usunięciu ruchomej części warżki
Epipactis palustris (kruszczyk błotny)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Epipactis (kruszczyk)kl 7401
Warżka biała z czerwonymi żyłkami, obie jej części połączone ruchomo (może przyjmować pozycję "zamknięte/otwarte", część przednia (epichil) okrągławy, część tylna (hypochil) płaski.

Kłącze o długich międzywęźlach.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.312 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Epipactis palustris (kruszczyk błotny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Epipactis palustris (kruszczyk błotny)
Podmokłe łąki i torfowiska, rzadko na obrzeżach wilgotnych lasów, na glebach żyznych, zasobnych w węglan wapnia.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.a06.mr - Epipactis palustris (kruszczyk błotny); Suwalszczyzna
a06
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #8
znalezisko 20100708.1.pkob - Epipactis palustris (kruszczyk błotny); Bieszczady
100708-1
leg. Piotr Kobierski
/Bieszczady/ #2
znalezisko 00010000.10_1.wsz - Epipactis palustris (kruszczyk błotny); rez.
10_1
leg. Waldemar Szaraniec
/rez. "Beka", Pobrzeże Kaszubskie/ #4
znalezisko 20120000.EpPa.12 - Epipactis palustris (kruszczyk błotny); ogród, Wrocław
120000-EpPa
leg. Marek Snowarski
/ogród, Wrocław/ #7, 3.3D
znalezisko 20130708.3.pkob - Epipactis palustris (kruszczyk błotny); Małe Pieniny
130708-3
leg. Piotr Kobierski
/Małe Pieniny/ #2