takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Myosotis stricta Link ex Roem. et Schult.

niezapominajka piaskowa
Myosotis micrantha auct., non Pall. ex Lehm. · Myosotis stricta Link
Myosotis stricta (niezapominajka piaskowa)
04.05.2002, okolice Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski XL
Myosotis stricta (niezapominajka piaskowa)
04.05.2002, okolice Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski XL
Myosotis stricta
kwiat
Myosotis stricta
pokrój
Myosotis stricta (niezapominajka piaskowa)
Myosotis stricta (niezapominajka piaskowa)
XL
Myosotis stricta (niezapominajka piaskowa)

cechy charakterystyczne

kwiatostan zaczyna się niemal od podstawy trzonu i w dolnej części jest ulistniony;
kielich owocu w czasie owocowania zamknięty, szypuły wzniesione, bardzo krótkie (mniej niż połowa długości kielicha), ±odstająco owłosione;
dojrzałe rozłupki czarne;
na liściach i łodygach oprócz włosków prostych znajdują się haczykowate;
dolne liście zebrane w różyczkę a łodyga od nasady rozgałęziona

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsta. Piaszczyste pola, murawy. Drobny chwast (bez znaczenia gospodarczego) na piaszczystych polach uprawnych, zwłaszcza w życie ozimym. Kwitnie wczesną wiosną i zamiera.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020504.9.02 - Myosotis stricta (niezapominajka piaskowa); okolice Wrocławia
020504-9
leg. Marek Snowarski
/okolice Wrocławia/ #9
znalezisko 20150501.1.pkob - Myosotis stricta (niezapominajka piaskowa); Obniżenie Nowosolskie
pkob.150501-1
leg. Piotr Kobierski
/Obniżenie Nowosolskie/ #2