atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Callitriche autumnalis L. em. Wahlenb.

rzęśl jesienna
Callitriche hermaphroditica L.
Callitriche Callitriche Callitriche CallitricheCallitricherzęśl długoszyjkowa (Callitriche cophocarpa)