atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.313)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.

kruszczyk drobnolistny
Epipactis microphylla Sw. · Helleborine microphylla (Ehrh.) Schinz et Thell.
Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny)
06.07.2011, Pogórze Cieszyńskie; copyright © by Anna Nowak-Dańda XL
Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny)
14.06.2016, rez. Lipowiec; copyright © by Jerzy Kruk XL
Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny)
XL
Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny)
Epipactis microphylla
roślina owocująca
Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny)
XL
Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny)
XL
Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny)
Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny)
Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny)
XL
Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny)
XL
Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny)
Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Epipactis (kruszczyk)kl 7406
Epipactis microphylla
Rośliny szarozielone, czasem fioletowo nabiegłe.

Liści nieliczne, 2 – 6, zwykle krótsze od międzywęźli, drobne — 1 – 3.5 (5) cm długości i 0.3 – 3 cm szerokości, lancetowate do równowąskich.

Kwiatostan 5 – 9 (15)-kwiatowy.

Kwiaty brązowe lub zielonobrązowe, z zewnątrz ±szarofioletowo nabiegłe. Guzki na epichilu brodawkowate.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.313 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek skrajnie rzadki w Polsce. Znanych są cztery stanowiska, każde liczące ledwie kilka osobników. Cieniste lasy bukowe i sosnowe, na glebach stosunkowo suchych i żyznych, o odczynie obojętnym do zasadowego.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — NT – bliski zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji

D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤250.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20010623.1.am - Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny); rez. Lipowiec
010623-1
leg. Antoni Mielnikow
/rez. Lipowiec/ #2
znalezisko 20110706.1.and - Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny); Pogórze Cieszyńskie
110706-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/Pogórze Cieszyńskie/ #7