atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Echinops exaltatus Schrad.

przegorzan węgierski
Echinops commutatus Juratz · Echinops globifer Janka
Echinops exaltatus (przegorzan węgierski)
05.09.2014, okolice Gdańska; copyright © by Waldemar Szaraniec
Echinops exaltatus
Echinops exaltatus
Echinops comutatus
Echinops exaltatus
Echinops exaltatus
Echinops exaltatus
Echinops exaltatus (przegorzan węgierski)
cechy diagnostyczne w kluczu:Echinops (przegorzan)kl 9104

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Bylina.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa wschodnia i Azja zachodnia [czas przybycia na teren Polski: 1897r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140905.1.wsz - Echinops exaltatus (przegorzan węgierski); okolice Gdańska
140905-1
leg. Waldemar Szaraniec
/okolice Gdańska/ #3
znalezisko 20050808.1.mr; Suwalszczyzna
050808-1
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #5

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Echinops exaltatus (przegorzan węgierski)
🌱
ogród żwirowy • ogród naturalistyczny

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • znosi suszę
☷ gleba: niskie wymagania • uboga • odczyn zbliżony do obojętnego • preferuje zasadową