atlas-roslin.pl

Anthericum liliago L. [🔉 an·te·ri·kum *]

pajęcznica liliowata
Phalangium liliago (L.) Schreb.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Anthericum liliago (pajęcznica liliowata)
copyright © by Barbara Łotocka
Anthericum liliago (pajęcznica liliowata)
Anthericum liliago (pajęcznica liliowata)
Anthericum liliago
kwiatostan

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Anthericum (pajęcznica)kl 8442
Bylina z krótkim kłączem. Łodygi wzniesione, 30-60 (80) cm wysokości, zwykle nierozgałęzione, i gęsto ulistnione w nasadzie, rzadziej i pod kwiatostanem znajduje się kilka równowąsko-szydlastych do szczeciniastych liści..

Kwiaty 30-40 mm średnicy, zwykle zebrane w grono (pęd zwykle w górze nie rozgałęziony), rzadziej w dole w formie skąpo rozgałęzionej wiechy; szypułki kwiatów 2× dłuższe od równowąskich podkwiatków.

Listki korony (15) 18-25 (30) mm, 2-3× dłuższe od perykladium, wszystkie jednakowej szerokości, podługowato odwrotnie lancetowate.

Dłuższe pręciki wyraźnie, o 10 (12) mm krótsze od okwiatu; różowawo żółte.

Szyjka słupka wyraźnie krótsza od okwiatu, umiarkowanie łukowato wygięta.

Torebka trójbocznie jajowata, 9-15 mm średnicy, w górze tępo szpiczasta.

Kwitnienie w maju (czerwcu).

Przekrój poprzeczny liścia (umożliwia oznaczenie w stanie sterylnym): wiązki przewodzące eliptyczne (stosunek długość/szerokość co najwyżej 2:1, często 3:2), oddzielony od epidermy zwykle przez 3 warstwy miękiszu; komórki epidermy ±jednakowej wielkości, ich zewnętrzna ściana umiarkowanie wypukła. Bylina z krótkim kłączem. Łodygi wzniesione, 30-60 (80) cm wysokości, zwykle nierozgałęzione, i gęsto ulistnione w nasadzie, rzadziej i pod kwiatostanem znajduje się kilka równowąsko-szydlastych do szczeciniastych liści..

space

Kwitnienie w maju (czerwcu).

Przekrój poprzeczny liścia (umożliwia oznaczenie w stanie sterylnym): wiązki przewodzące eliptyczne (stosunek długość/szerokość co najwyżej 2:1, często 3:2), oddzielony od epidermy zwykle przez 3 warstwy miękiszu; komórki epidermy ±jednakowej wielkości, ich zewnętrzna ściana umiarkowanie wypukła.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.247 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1957 roku.
wystepowanie
o mapie
Anthericum liliago
łąka z kwitnącymi roślinami
ekologiczne liczby wskaźnikowe Anthericum liliago (pajęcznica liliowata)
Rzadko w dolinie dolnej Odry na kilkunastu stanowiskach. Na murawach kserotermicznych i w świetlistych zaroślach, na zboczach i piaszczystych obrywach. Preferuje gleby płytkie, szkieletowe, suche lub wysychające, umiarkowanie żyzne, umiarkowanie próchniczne, neutralne do lekko kwaśnych.Rzadko w dolinie dolnej Odry na kilkunastu stanowiskach. Na murawach kserotermicznych i w świetlistych zaroślach, na zboczach i piaszczystych obrywach. Preferuje gleby płytkie, szkieletowe, suche lub wysychające, umiarkowanie żyzne, umiarkowanie próchniczne, neutralne do lekko kwaśnych.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <10000.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤1000.

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba sucha • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne
treść specjalna [grupy uzytkowe] do usunięcia

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.A025.bl - Anthericum liliago (pajęcznica liliowata)
A025
leg. Barbara Łotocka #6
znalezisko 20080604.96.js - Anthericum liliago (pajęcznica liliowata); Ogród Botaniczny we Wrocławiu
080604-96
leg. Jacek Soboń
/Ogród Botaniczny we Wrocławiu/ #2