takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.247); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Anthericum liliago L.

pajęcznica liliowata
Phalangium liliago (L.) Schreb.
Anthericum liliago (pajęcznica liliowata)
copyright © by Barbara Łotocka
Anthericum liliago (pajęcznica liliowata)
Anthericum liliago (pajęcznica liliowata)
Anthericum liliago
kwiatostan

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Anthericum (pajęcznica)kl 8442
Bylina z krótkim kłączem. Łodygi wzniesione, 30-60(80)cm wysokości, zwykle nierozgałęzione, i gęsto ulistnione w nasadzie, rzadziej i pod kwiatostanem znajduje się kilka równowąsko-szydlastych do szczeciniastych liści..

space

Kwitnienie w maju (czerwcu).

Przekrój poprzeczny liścia (umożliwia oznaczenie w stanie sterylnym): wiązki przewodzące eliptyczne (stosunek długość/szerokość co najwyżej 2:1, często 3:2), oddzielony od epidermy zwykle przez 3 warstwy miękiszu; komórki epidermy ±jednakowej wielkości, ich zewnętrzna ściana umiarkowanie wypukła.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.247 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1957 roku.
Anthericum liliago
łąka z kwitnącymi roślinami
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadko w dolinie dolnej Odry na kilkunastu stanowiskach. Na murawach kserotermicznych i w świetlistych zaroślach, na zboczach i piaszczystych obrywach. Preferuje gleby płytkie, szkieletowe, suche lub wysychające, umiarkowanie żyzne, umiarkowanie próchniczne, neutralne do lekko kwaśnych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <10000.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤1000.

wymagania i uprawa

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba sucha • odczyn — gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne
Wysokość: 30-80 cm

Kwitnienie: od maja do czerwca

Grupa użytkowa:

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.A025.bl - Anthericum liliago (pajęcznica liliowata)
A025
leg. Barbara Łotocka #6
znalezisko 20080604.96.js - Anthericum liliago (pajęcznica liliowata); ogród botaniczny
080604-96
leg. Jacek Soboń
/ogród botaniczny/ #2