atlas-roslin.pl

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó ssp. ochroleuca (Boll) Hunt et Summerh. [🔉 dak·ty·lo·ri·za in·kar·na·ta sub·spe·ci·ēs *]

stoplamek krwisty żółtawy, kukułka krwista żółtawa · storczyk krwisty żółtawy
Orchis incarnata L. ssp. ochroleuca (Wüstnei) O. Schwartz [🔉 * in·kar·na·ta sub·spe·ci·ēs *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca
Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca (stoplamek krwisty żółtawy)
pokrój
Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca
kwiat w zbliżeniu
Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca (stoplamek krwisty żółtawy)
kwiaty
Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca
Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca (stoplamek krwisty żółtawy)
Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca (stoplamek krwisty żółtawy)
Kwiaty żółtobiałe, bez żadnego rysunku na warżce.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.246 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie - Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca (stoplamek krwisty żółtawy)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca (stoplamek krwisty żółtawy)
Podmokłe łąki i torfowiska nawapienne, na glebach żyznych, o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym.
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

#4
mr.333
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
#5
mr.101
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
#3
mr.050609-3
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/

ten gatunek tworzy mieszańca:

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó ssp. ochroleuca (Boll) Hunt et Summerh. [🔉 dak·ty·lo·ri·za in·kar·na·ta sub·spe·ci·ēs *]Orchis incarnata L. ssp. ochroleuca (Wüstnei) O. Schwartz [🔉 * in·kar·na·ta sub·spe·ci·ēs *](pl) stoplamek krwisty żółtawy · kukułka krwista żółtawa · storczyk krwisty żółtawy
incarnatus, -a, -um; incarnatnus, -a, -um (lat., adj.) — cielisty tj. bladokarminowy - jasny karminoworóżowy, bladoróżowy;
· od lat. caro,-nis (f) - ciało (jego powierzchnia), mięso; też relig. "et incarnatus est", inkarnacja - wcielenie
· umniejszenia, zdrobnienia (bladocielisty, cielistawy): sub-incarnatus, incarnat-ulus
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji