atlas-roslin.pl

Hierochloe australis (Schrad.) Roem. et Schult. [🔉 hi·e·ro·chlo·e *]

turówka leśna
Hierochloe australis Roem. et Schult. · Hierochloe odorata (L.) Wahlenb. [🔉 hi·e·ro·chlo·e *] · Hierochloe odorata Wahlenb. [🔉 hi·e·ro·chlo·e *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hierochloe australis (turówka leśna)
Hierochloe australis (turówka leśna)
Hierochloe australis (turówka leśna)
XL
Hierochloe australis (turówka leśna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Hierochloe (turówka)kl 6340

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.255 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1995 roku. Może być pozyskiwany przez ścinanie ziela narzędziami ręcznymi bez uszkadzania części podziemnych (3.10).
wystepowanie - Hierochloe australis (turówka leśna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Hierochloe australis (turówka leśna)

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

#2
arys.160421-1
leg. Andrzej Ryś
/P. Piska, Nadl. Strzałowo, Leś. Rostek, 1 km na SE od wsi Koczek, gm. Świetajno/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 [86.1]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Komarov V.L., Schischkin B.K., 1936 — Flora URSS. T.2 [85.2]
 • Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. [5]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji