atlas-roslin.pl

skorowidz nazw roślin na literę T

Nazwy naukowe są pisane pismem pochyłym, polskie prostym. Oznaczenia: ≀ i mała czcionka to taksony mszaków;; pozostałe oznaczenie są zasadniczo spójne z używanymi w wykazach gatunków flory Polski z 2002 i 2020 roku[491], z drobnymi zmianami i rozszerzeniami; większą czcionką pogrubioną są oznaczone nazwy (naukowe główne, nazwy polskie) gatunków i niższych rangą taksonów flory rodzimej lub trwale zadomowionych (dodatkowo oznaczone *) we florze Polski, także w wypadku gdy status taksonu jest niepewny z przypuszczeniem, że jest antropofitem (dodatkowe oznaczenie [*]) lub jest on wątpliwym składnikiem flory polskiej (dodatkowe oznaczenie ?), a także taksonów wymarłych (oznacznie +) i prawdopodobnie wymarłych (oznaczenie [+]); nazwy ważniejszych synonimów nie są pogrubione, po synonimie znajduje się znak ⟶ i nazwa główna (te jak w polskiej czekliście, czasem za IPNI); małą czcionką niepogrubioną są podane nazwy gatunków (i taksonów niższych rangą) efemerofitów (dodatkowo oznaczone **) i uprawianych (symbol ✧ jeśli są w czekliście, ✦ jeśli w niej nie umieszczone)
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ta tan tar tas taw tax tay · te teu ·   · th thl thu thy · ti tim · tl  · to tol top tor tow · tr trą tri tro tró try trz · ts  · tu tun tur tus · tw  · ty 
tac
✦ Tacca chantrieri André - krąpiel
tag
Tagetes - aksamitka
 — ✧ erecta L. - aksamitka wzniesiona
 — ✦ filifolia Lag. - aksamitka lukrecjowa
 — ✦ lucida Cav. - aksamitka błyszcząca
 — ✧ patula L. - aksamitka rozpierzchła
 — ✧ signata Bartl.  ⟶ Tagetes tenuifolia Cav. - aksamitka wąskolistna
 — ✧ tenuifolia Cav. - aksamitka wąskolistna
taj
tajęża jednostronna - Goodyera repens (L.) R. Br. NT
tak
takka - Tacca chantrieri André
tal
✦ Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.
tam
Tamaricaceae - tamaryszkowate
tamarillo - Solanum betaceum Cav.
 — ✦ karłowate - Solanum abutiloides Bitter et Lillo
Tamarix - tamaryszek
 — ✦ arceuthoides Bunge - tamaryszek jałowcowy
 — ✦ gallica L. - tamaryszek francuski
 — germanica L.  ⟶ Myricaria germanica (L.) Desv. - września pobrzeżna
 — ✦ kotschyi Bunge - tamaryszek koschego
 — ✧ parviflora DC.  ⟶ Tamarix tetrandra Pall. ex M. Bieb. - tamaryszek czteropręcikowy
 — ✧ pentandra Pall. p.p.2  ⟶ Tamarix ramosissima Bunge - tamaryszek rozgałęziony
 — ✧ ramosissima Bunge - tamaryszek rozgałęziony
 — ✦ smyrnensis Ledeb. - tamaryszek pięciopręcikowy
 — ✧ tetrandra Pall. ex M. Bieb. - tamaryszek czteropręcikowy
tamaryszek - Tamarix
 — ✧ czteropręcikowy - Tamarix tetrandra Pall. ex M. Bieb.
 — ✧ drobnokowiatowy - Tamarix tetrandra Pall. ex M. Bieb.
 — ✦ francuski - Tamarix gallica L.
 — ✦ jałowcowy - Tamarix arceuthoides Bunge
 — ✦ koschego - Tamarix kotschyi Bunge
 — ✧ odeski - Tamarix ramosissima Bunge
 — ✦ pięciopręcikowy - Tamarix smyrnensis Ledeb.
 — ✧ pięciopręcikowy - Tamarix ramosissima Bunge
 — ✧ rozgałęziony - Tamarix ramosissima Bunge
tamaryszkowate - Tamaricaceae
✦ Tamus communis L.  ⟶ Dioscorea communis (L.) Caddick et Wilkin
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ta tan tar tas taw tax tay · te teu ·   · th thl thu thy · ti tim · tl  · to tol top tor tow · tr trą tri tro tró try trz · ts  · tu tun tur tus · tw  · ty 
tan
Tanacetum - wrotycz
 — ✧ balsamita L. - wrotycz balsamiczny
 — ✦ cinerariifolium Sch.Bip.  ⟶ Chrysanthemum cinerariifolium (Trevir.) Vis. - złocień dalmatyński
 — ✦ coccineum (Willd.) Grierson - wrotycz różowy
 — corymbosum (L.) Sch. Bip. - wrotycz baldachogroniasty
 — corymbosum (L.) Sch. Bip. ssp. clusii (FISCH.) HAND.-MAZZ. - wrotycz baldachogroniasty Kluzjusza
 — corymbosum (L.) Sch. Bip. ssp. corymbosum - wrotycz baldachogroniasty typowy VU
 — ✦ haradjanii Rech. f. - wrotycz Haradjana
 — ✧ macrophyllum (Waldst. et Kit.) Sch. Bip. - wrotycz wielkolistny
 — millefolium (L.) Tzvelev - wrotycz wielkolistny
 — * parthenifolium (Willd.) Sch. Bip. - wrotycz marunolistny
 — * parthenium (L.) Sch. Bip. - wrotycz maruna
 — vulgare L. - wrotycz pospolity
tap
✦ Tapiscia sinensis Oliv.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ta tan tar tas taw tax tay · te teu ·   · th thl thu thy · ti tim · tl  · to tol top tor tow · tr trą tri tro tró try trz · ts  · tu tun tur tus · tw  · ty 
tar
Taraxacum - mniszek
 — acervatulum Rail. - mniszek podkowiasty
 — acre H. Øllg. - mniszek ostry
 — acroglossum Hahlst. - mniszek ostrojęzyczkowy
 — aequilobum Hahlst. - mniszek równoklapowy
 — aestivum Soest - mniszek letni
 — alatum H. Lindb. - mniszek oskrzydlony
 — albulense Soest - mniszek białawy
 — alpinum (Hoppe) HEGETSCHW. et HEER - mniszek alpejski
 — altissimum H. Lindb. - mniszek wysoki
 — amplum Markl. - mniszek bujny
 — ancistratum H. Øllg. et Wittzell - mniszek lancetowaty
 — ancistrolobum Dahlst. - mniszek tępoklapowy
 — ancoriferum Hudziok - mniszek kotwicowy
 — angustisquameum Dahlst. ex H. Lindb. - mniszek wąskołuskowy
 — atactum Sahlin et Soest - mniszek wąskookrywowy
 — atricapillum Sonck. - mniszek czarnowłosisty
 — atrox Kirschner et Štěpánek - mniszek ponury
 — aurosulum H. Lindb. - mniszek złoty
 — baeckiiforme Sahlin - mniszek smutny
 — balticum Dahlst. - mniszek bałtycki
 — bavaricum Soest. - mniszek bawarski
 — bellicum Sonck. - mniszek śliwkowy
 — bellum H. Øllg. - mniszek nadobny
 — belorussicum V.N. Tikhom. - mniszek białoruski
 — bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz. - mniszek besarabski
 — boekmanii Borgv. - mniszek Bökmana
 — borgvallii Dahlst. ex G.E. Haglund - mniszek Borgvala
 — brachyglossum (Dahlst.) Raunk. - mniszek szerokojęzyczkowy
 — brachylepis Markl. ex Poul. - mniszek szerokołuskowy
 — bracteatum Dahlst. - mniszek podsadkowy
 — brandenburgicum Hudziok - mniszek brandenburski
 — canoviride H. Lindb. ex Poul. - mniszek szarozielony
 — carinthiacum Soest - mniszek karyntyjski
 — contractum Markl. - mniszek zwarty
 — copidophyllum Dahlst. - mniszek mieczolistny
 — cordatum Palmgr. - mniszek sercowaty
 — corynodes G.E. Haglund - mniszek buławkowy
 — crassum H. Øllg. et Trávn. - mniszek gruby
 — croceiflorum Dahlst. - mniszek szafranowaty
 — cyanolepis Dahlst. - mniszek niebieskołuskowy
 — danubium Richards - mniszek naddunajski
 — deltoidifrons H. Øllg. - mniszek deltoidolistny
 — dentatum Kirschner et Štěpánek - mniszek ząbkowany
 — diastematicum Markl. - mniszek odległoklapowy
 — disseminatum G.E. Haglund - mniszek częsty
 — dissimile Dahlst. - mniszek niepodobny
 — duplidentifrons Dahlst. - mniszek Raunkiaera
 — ekmanii Dahlst. - mniszek Ekmana
 — expallidiforme Dahlst. - mniszek wyblakły
 — exsertiforme Hagend., Soest et Zevenb. - mniszek wystający
 — fasciatum Dahlst. - mniszek wstęgowy
 — fascinans Kirschner, Mikoláš et Štěpánek - mniszek magiczny
 — fontanicolum Soest - mniszek młakowy
 — fontanosquameum Soest - mniszek łuskowaty
 — freticola H. Øllg. - mniszek przymorski
 — fulgidum G.E. Haglund - mniszek łopatkowaty
 — gelertii Raunk. - mniszek Gelerta
 — gentile G.E. Haglund et Rail. - mniszek szablozębny
 — gesticulans H. Øllg. - mniszek żywiołowy
 — glossodon Sonck et H. Øllg. - mniszek języczkozębny
 — glowackii H. Øllg. - mniszek Głowackiego
 — guttigestans H. Øllg. - mniszek kroplomierzowy
 — haematicum G.E. Haglund ex H. Øllg. et Wittzell - mniszek krwistoczerwony
 — hamatiforme Dahlst. - mniszek hakokształtny
 — hamatum Raunk. - mniszek hakowaty
 — helveticum Soest - mniszek szwajcarski
 — hemicyclum G.E. Haglund - mniszek rombowy
 — hepaticum Rail. - mniszek wątrobowy
 — hollandicum Soest - mniszek holenderski
 — ingens Palmgr. - mniszek olbrzymi
 — interveniens G.E. Haglund - mniszek pośredniczący
 — jugiferum H. Øllg. - mniszek jarzmowy
 — kernianum Hagend., Soest et Zevenb. - mniszek Kernera
 — lacerifolium G.E. Haglund - mniszek strzępolistny
 — lacinulatum Markl. - mniszek drobnowcinany
 — lacistophyllum (Dahlst.) Raunk. - mniszek zachodni
 — laevigatum (Willd.) DC. - mniszek drobny
 — lamprophyllum M.P. Christ. - mniszek połyskujący
 — lancidens Hagend., Soest et Zevenb. - mniszek lancozębny
 — laticordatum Markl. - mniszek szerokosercowaty
 — linearisquameum Soest - mniszek płodny
 — lingulatum Markl. - mniszek języczkowaty
 — lucidum Dahlst. - mniszek lśniący
 — macranthoides G.E. Haglund - mniszek wielkokwiatowy
 — madidum Kirschner et Štěpánek - mniszek wilgotny
 — mariae J. Marciniuk et P. Marciniuk - mniszek Marii
 — melanostigma H. Lindb. in Markl. - mniszek ciemnoznamieniowy
 — mendax Kirschner et Štěpánek - mniszek kłamliwy
 — nigricans (Kit.) Rchb. - mniszek czarniawy
 — nordstedtii Dahlst. - mniszek Nordstedta
 — oblongatum Dahlst. - mniszek wydłużony
 — obtusifrons Markl. - mniszek tępolistny
 — ochrochlorum G.E. Haglund - mniszek sałatowy
 — officinale coll. - mniszek lekarski (coll.)
 — ohlsenii G.E. Haglund - mniszek Ohlsena
 — olitorium G.E. Haglund - mniszek jarzynowy
 — ostenfeldii Raunk. emend. Raunk. - mniszek Ostenfelda
 — pallidipes Markl. - mniszek bladostopy
 — palustre (Lyons) Symons - mniszek błotny
 — panalpinum Soest - mniszek panalpejski
 — pannucium Dahlst. - mniszek płatowy
 — parnassicum Dahlst. - mniszek śląski
 — paucilobum Hudziok - mniszek skąpoklapowy
 — pauckertianum Hudziok - mniszek Paukerta
 — pawlowskii Soest - mniszek Pawłowskiego
 — pectinatiforme H. Lindb. - mniszek grzebieniastokształtny
 — peralatum Soest - mniszek skrzydlasty
 — perfissum Soest - mniszek rozcięty
 — piceatum Dahlst. - mniszek smolisty
 — pieninicum Pawł. - mniszek pieniński CR
 — plumbeum Dahlst. - mniszek ołownicowy
 — podlachiacum H. Øllg. - mniszek podlaski
 — polonicum Małecka et Soest - mniszek polski
 — portentosum Kirschner et Štepánek - mniszek niezwykły
 — prionum Hagend., Soest et Zevenb. - mniszek przedni
 — proximum Dahlst. - mniszek bliski
 — prunicolor M. Schmid, Vašut et Ooserveld  ⟶ Taraxacum bellicum Sonck. - mniszek śliwkowy
 — pseudoretroflexum M.P. Christ - mniszek nibyodgięty
 — pulchrifolium Markl. - mniszek pięknolistny
 — quadrangulum Rail. - mniszek niebieskolistny
 — quadrans H. Øllg. - mniszek czteroklapowy
 — sandomirense Wolanin - mniszek sandomierski
 — sanguinicolor Saarsoo - mniszek krwisty
 — scanicum Dahlst. - mniszek skański
 — sect. Alpestria
 — sect. Alpina
 — sect. Borea
 — sect. Celtica
 — sect. Erythrocarpa Hand.-Mazz.
 — sect. Erythrosperma (H.Lindb.) Dahlst.
 — sect. Fontana Soest
 — sect. Hamata
 — sect. Palustria (H. Lindb. f.) Dahlst.
 — sect. Ruderalia Kirschner, H. Øllgard et Štěpánek
 — sect. Taraxacum auct. p.p. max.  ⟶ Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. Øllgard et Štěpánek
 — sellandii Dahlst. - mniszek zelandzki
 — semiglobosum H. Lindb. - mniszek półkulisty
 — sertatum Kirschner, H. Øllg. et Štěpánek - mniszek zwieńczony
 — sinuatum Dahlst. - mniszek zatokowy
 — skalinskianum Małecka et Soest - mniszek Skalińskiej
 — subalpinum Hudziok - mniszek podgórski
 — subdolum Kirschner et Štěpánek - mniszek zwodniczy
 — subericinum Hagend., Soest et Zevenb. - mniszek fridlancki
 — subhamatum M.P. Christ. - mniszek przyprószony
 — sublaeticolor Dahlst. - mniszek nibyjasny
 — subpolonicum Kirschner et Štěpánek - mniszek nibypolski
 — tanyphyllum Dahlst. - mniszek prostolistny
 — telmatophilum Kirschner et Štěpánek - mniszek moczarowy
 — tenebricans (Dahlst.) Raunk. - mniszek ciemnozielony
 — tenuilobum (Dahlst.) Dahlst. - mniszek wąskoklapowy
 — tortilobum Florstr. - mniszek skrętoklapowy
 — trilobifolium Hudziok - mniszek trójklapowolistny
 — turfosum (Sch. Bip.) Soest - mniszek torfiasty
 — udum Jord. - mniszek soczysty
 — undulatiflorum M.P. Christ. - mniszek falistokwiatowy
 — undulatum H. Lindb. et Markl. - mniszek kędzierzawy
 — urbicola Kirschner et Štěpánek - mniszek miejski
 — valens Markl. - mniszek mocny
 — vindobonense Soest - mniszek wiedeński
 — zajacii J. Marciniuk et P. Marciniuk - mniszek Zająca
≀ tarczołuskowiec czterodzielny - Peltolepis quadrata (Saut.) Müll.Frib.
✦ tarczownica tarczowata - Darmera peltata (Torr. ex Benth.) Voss
tarczyca - Scutellaria
 — ✦ alpejska - Scutellaria alpina L.
 — ✦ bajkalska - Scutellaria baicalensis Georgi
 — mniejsza - Scutellaria minor Huds.
 — oszczepolistna - Scutellaria hastifolia L. VU
 — oszczepowata - Scutellaria hastifolia L. VU
 — pospolita - Scutellaria galericulata L.
 — ✦ szara - Scutellaria incana Spreng.
 — ✦ wschodnia - Scutellaria orientalis L.
 — * wyniosła - Scutellaria altissima L.
tarnina - Prunus spinosa L.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ta tan tar tas taw tax tay · te teu ·   · th thl thu thy · ti tim · tl  · to tol top tor tow · tr trą tri tro tró try trz · ts  · tu tun tur tus · tw  · ty 
tas
* tasznik pospolity - Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
taś
taśma przeświecająca - Ulva clathrata (Roth) C.Agardh 1811
tat
tatarak - Acorus
 — ✦ trawiasty - Acorus gramineus Sol. ex Aiton
 — * zwyczajny - Acorus calamus L.
tatarka - Fagopyrum tataricum (L.) Gaert.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ta tan tar tas taw tax tay · te teu ·   · th thl thu thy · ti tim · tl  · to tol top tor tow · tr trą tri tro tró try trz · ts  · tu tun tur tus · tw  · ty 
taw
tawlina - Sorbaria
 — ałtajska - Sorbaria altaica (Ser. ex DC.) A. Braun
 — chińska - Sorbaria assurgens M. Vilm. et Bois
 — ✦ drzewiasta - Sorbaria arborea Schneid.
 — * jarzębolistna - Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun
✧ tawulec pogięty - Neillia incisa (Thunb.) S.H. Oh
✧ tawulec Tanaki - Neillia tanakae (Franch. et Sav.) Franch. et Sav.
✧ tawulec wcinany - Neillia incisa (Thunb.) S.H. Oh
tawuła - Spiraea
 — * biała - Spiraea alba Du Roi
 — ✦ brzozolistna - Spiraea betulifolia Pall.
 — ✧ Bumalda - Spiraea japonica L. f.
 — ✦ Douglasa - Spiraea douglasii Hook
 — ✧ drobna - Spiraea japonica L. f.
 — ✦ dziurawcolistna - Spiraea hypericifolia L.
 — ✦ Fritscha - Spiraea fritschiana C.K. Schneider
 — ✦ gęstokwiatowa - Spiraea splendens Baumann ex K. Koch
 — ✧ japońska - Spiraea japonica L. f.
 — ✦ karbowana - Spiraea crenata L.
 — * kutnerowata - Spiraea tomentosa L.
 — ✦ Menziesa - Spiraea douglasii Hook. var. menziesii (Hook.) C. Presl
 — ✦ nadobna - Spiraea bella Sims
 — * nibywierzbolistna - Spiraea ×pseudosalicifolia Silverside
 — ✧ nippońska - Spiraea nipponica Maxim.
 — ✦ norweska - Spiraea ×cinerea Zabel
 — ✧ ostrolistna - Spiraea cv. Arguta
 — * ożankolistna - Spiraea chamaedryfolia L. em. Jacq.
 — ✦ położona - Spiraea decumbens W.D.J. Koch
 — ✦ rozpostarta - Spiraea decumbens W.D.J. Koch
 — ✦ szara - Spiraea ×cinerea Zabel
 — ✦ śliwolistna - Spiraea prunifolia Siebold et Zucc.
 — średnia - Spiraea media Schmidt VU
 — ✦ Thunberga - Spiraea thunbergii Siebold ex Blume
 — ✦ trójłatkowa - Spiraea trilobata L.
 — ✧ van Houtte'a - Spiraea ×vanhouttei (Briot) Zabel
 — ✧ wczesna - Spiraea cv. Arguta
 — * wiązolistna - Spiraea chamaedryfolia L. em. Jacq.
 — wierzbolistna - Spiraea salicifolia L.
tawułka - Astilbe
 — ✧ Arendsa - Astilbe ×arendsii Arends
 — ✧ chińska - Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. var. pumila
 — ** Davida - Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. et Sav.
 — ✦ japońska - Astilbe japonica (C. Morren et Decne.) A. Gray
 — ✦ kędzierzawa - Astilbe ×crispa (Arends) Bergmans
 — ✦ mieszańcowa - Astilbe taquetii (H.Lév.) Koidz.
 — ✦ pojedynczolistna - Astilbe simplicifolia Makino
 — ✦ Thunberga - Astilbe thunbergii (Siebold et Zucc.) Miq.
✦ tawułkowiec tarczowaty - Astilboides tabularis (Hemsl.) Engl.
tawułowate - Spiraeaceae
✧ tawułowiec kalinolistny - Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ta tan tar tas taw tax tay · te teu ·   · th thl thu thy · ti tim · tl  · to tol top tor tow · tr trą tri tro tró try trz · ts  · tu tun tur tus · tw  · ty 
tax
Taxaceae - cisowate
≀ Taxiphyllum - cisolist
 — ≀ densifolium (Lindb. ex Broth.) Reimers - cisolist gęstolistny
 — ≀ wissgrillii (Garov.) Wijk et Margad. - cisolist pochylony
Taxodioideae - cypryśnikowate
✧ Taxodium distichum (L.) Rich. - cypryśnik błotny
Taxus - cis
 — baccata L. - cis pospolity
 — canadensis Marshall
 — ✦ celebica (Warb.) H.L. Li
 — ✧ cuspidata Siebold et Zucc. - cis japoński
 — ✦ ×hunnewelliana Rehder
 — ✧ ×media Rehder - cis pośredni
 — ✦ wallichiana Zucc. - cis Wallicha
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ta tan tar tas taw tax tay · te teu ·   · th thl thu thy · ti tim · tl  · to tol top tor tow · tr trą tri tro tró try trz · ts  · tu tun tur tus · tw  · ty 
tay
≀ Tayloria - długoszyj
 — ≀ acuminata Hornsch. - długoszyj zaostrzony
 — ≀ froelichiana (Hedw.) Mitt. ex Broth. - długoszyj eliptyczny
 — ≀ lingulata (Dicks.) Lindb. - długoszyj językowaty
 — ≀ serrata (Hedw.) Bruch et Schimp. - długoszyj piłkowany
 — ≀ splechnoides (Schleich. ex Schwägr.) Hook. - długoszyj podsadnikowy
 — ≀ tenuis (Dicks.) Schimp. - długoszyj cienki
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ta tan tar tas taw tax tay · te teu ·   · th thl thu thy · ti tim · tl  · to tol top tor tow · tr trą tri tro tró try trz · ts  · tu tun tur tus · tw  · ty 
tec
✦ Tecophilaea cyanocrocus Leyb.
tee
Teesdalea nudicaulis (L.) R.Br. - chroszcz nagołodygowy
Teesdalea nudicaulis siewka - rozwój chroszcza nagołodygowego
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.  ⟶ Teesdalea nudicaulis (L.) R.Br. - chroszcz nagołodygowy
tel
* Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. - smotrawa okazała
✦ Telesonix jamesii (Torr.) Raf.
✦ telima wielkokwiatowa - Tellima grandiflora (Pursch) Douglas ex LIndl.
✦ Teline monspessulana (L.) K. Koch
✦ Tellima grandiflora (Pursch) Douglas ex LIndl. - telima wielkokwiatowa
≀ Telomophyta - rośliny telomowe
* Teloxys aristata (L.) Moq.  ⟶ Chenopodium aristatum L. - komosa oścista
tep
Tephroseris
 — aurantiaca (Hoppe) Griseb. et Schenk  ⟶ Senecio aurantiacus (Hoppe) Less. - starzec pomarańczowy EN
 — capitata (Wahlenb.) Griseb. et Schenk  ⟶ Senecio capitatus (Wahlenb.) Steud. - starzec główkowaty VU
 — crispa (Jacq.) Reichenb.  ⟶ Senecio rivularis (Waldst. et Kit.) DC. - starzec kędzierzawy
 — integrifolia (L.) Holub  ⟶ Senecio integrifolius (L.) Clairv. - starzec polny VU
 — palustris (L.) Reichenb.  ⟶ Senecio congestus (R. Br.) DC. - starzec błotny NT
 — papposa (Reichenb.) Schur  ⟶ Senecio papposus (Rchb.) Less. - starzec długolistny EN
tes
** test test2
tet
✦ Tetradium daniellii (Benn.) T.G. Hartley  ⟶ Euodia daniellii (Benn.) Hemsl. - ewodia hupejska
** tetragonia czterorożna - Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze
** Tetragonia expansa Murray  ⟶ Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze - tetragonia czterorożna
** Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze - tetragonia czterorożna
Tetragonolobus - komonicznik
 — maritimus (L.) Roth - komonicznik skrzydlastostrąkowy tęgi NT
 — maritimus (L.) Roth ssp. siliquosus (Wahlenb.) Murb.  ⟶ Tetragonolobus maritimus (L.) Roth - komonicznik skrzydlastostrąkowy tęgi NT
 — ✦ purpureus Moench - komonicznik purpurowy
≀ Tetralophozia setiformis (Whrh.) Schljakov - czteroczub szczeciniasty
Tetramyxa parasitica K.I. Goebel
✦ tetrapanaks papierodajny - Tetrapanax papyrifer (Hook.) K. Koch
✦ Tetrapanax papyrifer (Hook.) K. Koch - tetrapanaks papierodajny
≀ Tetraphidaceae - czterozębowate
≀ Tetraphis pellucida Hedw. - czteroząb przeźroczysty
≀ Tetraplodon - czterozębiec
 — ≀ angustatus (Hedw.) Bruch et Schimp. - czterozębiec wąski
 — ≀ mnioides (Sw. ex Hedw.) Bruch et Schimp. - czterozębiec merzykowaty
≀ tetrasporowiec Micheliego - Sphaerocarpos michelii Bellardi
≀ Tetrodontium - czteroząbek
 — ≀ brownianum (Dicks.) Schwägr. - czteroząbek Browna
 — ≀ repandum (Funck) Schwägr. - czteroząbek zadarty
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ta tan tar tas taw tax tay · te teu ·   · th thl thu thy · ti tim · tl  · to tol top tor tow · tr trą tri tro tró try trz · ts  · tu tun tur tus · tw  · ty 
teu
Teucrium - ożanka
 — ✦ arduini L.
 — ✦ arduinii L.  ⟶ Teucrium arduini L.
 — botrys L. - ożanka pierzastosieczna NT
 — chamaedrys L. - ożanka właściwa NT
 — montanum L. - ożanki górskiej
 — ✦ musimonum Humbert ex Maire
 — ✦ pyrenaicum L. - ożanka pirenejska
 — scordium L. - ożanka czosnkowa NT
 — [*] scorodonia L. - ożanka nierównoząbkowa
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ta tan tar tas taw tax tay · te teu ·   · th thl thu thy · ti tim · tl  · to tol top tor tow · tr trą tri tro tró try trz · ts  · tu tun tur tus · tw  · ty 
tęg
tęgosz - Phormium
 — ✦ Cooka - Phormium colensoi Hook.f.
 — ✦ mocny - Phormium tenax J.R. Forst. et G. Forst.
tęp
≀ tępolistka - Codriophorus
 — ≀ językowata - Codriophorus acicularis (Hedw.) P.Beauv.
 — ≀ rózgowata - Codriophorus fascicularis (Hedw.) Bednarek-Ochyra et Ochyra
 — ≀ wodna - Codriophorus aquaticus (Brid. ex Schrad.) Bednarek-Ochyra et Ochyra
≀ tęposz - Leptodictyum
 — ≀ nadbrzeżny - Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst.
 — ≀ niski - Leptodictyum humile (P.Beauv.) Ochyra
≀ tępoząb białawy - Amblyodon dealbatus (Sw. ex Hedw.) P.Beauv.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ta tan tar tas taw tax tay · te teu ·   · th thl thu thy · ti tim · tl  · to tol top tor tow · tr trą tri tro tró try trz · ts  · tu tun tur tus · tw  · ty 
tha
Thalictrum - rutewka
 — angustifolium auct.  ⟶ Thalictrum lucidum L. - rutewka wąskolistna
 — aquilegifolium L.  ⟶ Thalictrum aquilegiifolium L. - rutewka orlikolistna
 — aquilegiifolium L. - rutewka orlikolistna
 — ✦ delavayi Franch. - rutewka Delavaya
 — ✦ dipterocarpum Franch. - rutewka dwuskrzydłowa
 — flavum L. - rutewka żółta
 — flexuosum Bernh.  ⟶ Thalictrum minus L. ssp. minus - rutewka mniejsza typowa
 — ✦ isopyroides C.A. Mey.
 — ✦ kiusianum Nakai
 — lucidum L. - rutewka wąskolistna
 — minus L. - rutewka mniejsza
 — minus L. ssp. minus - rutewka mniejsza typowa
 — petaloideum L.
 — ✦ rochebruneanum Franch. et Sav.
 — simplex L. - rutewka pojedyncza VU
≀ Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gangulee - krzewik źródliskowy
Thamnolia vermicularis (Sw.) Ach. ex Schaer. - porost
the
Theaceae - herbatowate
✦ Thelesperma burridgeanum (Regel) S. F. Blake - kosmidium
Thelypteridaceae - zachylnikowate
Thelypteris limbosperma (All.) H.P. Fuchs  ⟶ Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) Holub - zaproć górska
Thelypteris palustris Schott - zachylnik błotny
Thelypteris phegopteris (L.) Sloss.  ⟶ Phegopteris connectilis (Michx.) Watt - zachyłka oszczepowata
✦ Thermopsis chinensis Benth. ex S.Moore - łubinnik lancetowaty
Thermopsis lanceolata R. Br.
Thesium - leniec
 — alpinum L. - leniec alpejski
 — arvense Horvátovszky
 — bavarum Schrank - leniec górski
 — ebracteatum Hayne - leniec bezpodkwiatkowy VU
 — intermedium Schrad.  ⟶ Thesium linophyllon L. - leniec pospolity NT
 — linophyllon L. - leniec pospolity NT
 — + pratense Ehrh.  ⟶ Thesium pyrenaicum Pourr. - leniec łąkowy RE
 — + pyrenaicum Pourr. - leniec łąkowy RE
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ta tan tar tas taw tax tay · te teu ·   · th thl thu thy · ti tim · tl  · to tol top tor tow · tr trą tri tro tró try trz · ts  · tu tun tur tus · tw  · ty 
thl
* Thladiantha dubia Bunge - ziemniaczka sercowata
Thlaspi - tobołki
 — ** alliaceum L. - tobołki czosnkowe
 — alpestre L  ⟶ Thlaspi caerulescens J. Presl et C. Presl ssp. caerulescens - tobołki alpejskie DD
 — * arvense L. - tobołki polne
 — ✦ bellidifolium Griseb.
 — caerulescens J. Presl et C. Presl ssp. caerulescens - tobołki alpejskie DD
 — ✧ montanum L. - tobołki górskie
 — perfoliatum L. - tobołki przerosłe NT
 — ✦ praecox Wulfen  ⟶ Noccaea praecox (Wulfen) F.K. Mey. - tobołki wczesne
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ta tan tar tas taw tax tay · te teu ·   · th thl thu thy · ti tim · tl  · to tol top tor tow · tr trą tri tro tró try trz · ts  · tu tun tur tus · tw  · ty 
thu
≀ Thuidiaceae - tujowcowate
≀ Thuidium - tujowiec
 — ≀ abietinum (Hedw.) Schimp.  ⟶ Abietinella abietina (Hedw.) M.Fleisch. - jodłówka pospolita
 — ≀ delicatulum (Hedw.) Schimp. - tujowiec delikatny
 — ≀ philibertii Limpr. - tujowiec włoskolistny
 — ≀ recognitum (Hedw.) Lindb. - tujowiec szerokolistny
 — ≀ tamariscinum (Hedw.) Schimp. - tujowiec tamaryszkowaty
Thuja - żywotnik
 — * gigantea Nutt.  ⟶ Thuja plicata Donn ex D. Don - żywotnik olbrzymi
 — ✦ koraiensis Nakai - żywotnik koreański
 — ✧ occidentalis L. - żywotnik zachodni
 — ✧ orientalis L.  ⟶ Platycladus orientalis (L.) Franco - biota wschodnia
 — * plicata Donn ex D. Don - żywotnik olbrzymi
 — ✧ ×plicatoides Seneta nom.nud.  ⟶ Thuja ×senetana Ziel. - żywotnik Senety
 — ✧ ×senetana Ziel. - żywotnik Senety
 — ✦ standishii Carrière - żywotnik japoński
✧ Thujopsis dolabrata (L. f.) Siebold et Zucc. - żywotnikowiec japoński
✦ Thunbergia alata Bojer ex Sims - tunbergia oskrzydlona
✦ Thunbergia battiscombei Turrill
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ta tan tar tas taw tax tay · te teu ·   · th thl thu thy · ti tim · tl  · to tol top tor tow · tr trą tri tro tró try trz · ts  · tu tun tur tus · tw  · ty 
thy
* Thymelaea passerina (L.) Coss. et Germ. - wilczypieprz roczny VU
Thymelaeaceae - wawrzynkowate
✦ Thymophylla tenuifolia (Cass.) Rydb. - tymofila wąskolistna
✦ Thymophylla tenuiloba (DC.) Small. - tymofila wąskolistkowa
Thymus - macierzanka
 — alpestris Tausch ex A. Kern. - macierzanka halna
 — austriacus Bernh. - macierzanka austriacka
 — carpaticus Čelak. - macierzanka karpacka
 — ✧ ×citriodorus Schreb. - macierzanka cytrynowa
 — ✧ ×citriodorus (Pers.) Schreb.  ⟶ Thymus ×citriodorus Schreb. - macierzanka cytrynowa
 — ✦ doerfleri Ronniger - macierzanka Doerflera
 — ✦ doerfleri Ronniger cv. Bressingham
 — glabrescens Willd. - macierzanka nagolistna
 — humifusus BERNH. - macierzanka rozesłana
 — ✦ hybridus hort. - macierzanka ogrodowa
 — ✦ intermedia orth.var.  ⟶ Thymus intermedius Schult.
 — ✦ intermedius Schult.
 — kosteleckyanus Opiz - macierzanka pannońska
 — ✦ longicaulis C. Presl
 — ✦ longidens (Velen.) Velen. var. lanicaulis Ronniger
 — marschallianus Willd. - macierzanka Marschalla
 — montanus Waldst. et Kit. non Crantz  ⟶ Thymus pulegioides L. - macierzanka zwyczajna
 — pannonicus All. p.p. (1)  ⟶ Thymus kosteleckyanus Opiz - macierzanka pannońska
 — pannonicus All. p.p. (2)  ⟶ Thymus marschallianus Willd. - macierzanka Marschalla
 — praecox Opiz - macierzanka wczesna CR
 — ✦ praecox Opiz ssp. arcticus (E. Durand) Jalas - macierzanka wczesna arktyczna
 — ✦ praecox ssp. britannicus (Ronniger) Holub  ⟶ Thymus pseudolanuginosus Ronniger - macierzanka wełnista
 — ✦ pseudolanuginosus Ronniger - macierzanka wełnista
 — pulcherrimus Schur - macierzanka nadobna
 — pulegioides L. - macierzanka zwyczajna
 — serpyllum L. - macierzanka piaskowa
 — ✦ serpyllum cv. Albus - macierzanka piaskowa odm. biała
 — ✦ vulgaris L. - macierzanka tymianek
Thyselium palustre (L.) Raf.  ⟶ Peucedanum palustre (L.) Moench - gorysz błotny
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ta tan tar tas taw tax tay · te teu ·   · th thl thu thy · ti tim · tl  · to tol top tor tow · tr trą tri tro tró try trz · ts  · tu tun tur tus · tw  · ty 
tia
tiarella - Tiarella
Tiarella - tiarella
 — ✦ cordifolia L. - tiarella sercolistna
 — ✦ cordifolia L. var. collina Wherry  ⟶ Tiarella wherryi Lakela - tiarella Wherry'ego
✦ tiarella sercolistna - Tiarella cordifolia L.
✦ tiarella Wherry'ego - Tiarella wherryi Lakela
 — ✦ wherryi Lakela - tiarella Wherry'ego
tib
✦ Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn.  ⟶ Pleroma urvilleanum (DC.) P.J.F. Guim. et Michelang.
tig
tigridia - Tigridia pavonia (L. f.) Ker Gawl.
✦ Tigridia pavonia (L. f.) Ker Gawl. - tygrysówka pawia
til
Tilia - lipa
 — ✧ americana L. - lipa amerykańska
 — americana × cordata  ⟶ Tilia ×flavescens A. Braun - lipa żółknąca
 — ✦ americana cv. Moltkei  ⟶ Tilia ×viridis (Bayer) Simonk.
 — ✧ americana L. cv. Stellata
 — amurensis Rupr. - lipa wonna
 — ✧ argentea Desf.  ⟶ Tilia tomentosa Moench - lipa srebrzysta
 — begoniifolia Steven  ⟶ Tilia dasystyla Steven ssp. caucasica (V.Engl.) Pigott - lipa begoniolistna
 — ✦ chingiana Hu et W.C.Cheng
 — cordata Mill. - lipa drobnolistna
 — ✧ cv. Euchlora - lipa krymska
 — dasystyla Steven
 — dasystyla Steven ssp. caucasica (V.Engl.) Pigott - lipa begoniolistna
 — ✧ ×euchlora K. Koch  ⟶ Tilia cv. Euchlora - lipa krymska
 — ✧ ×europaea L. - lipa holenderska
 — ✧ ×europaea cv. Euchlora  ⟶ Tilia cv. Euchlora - lipa krymska
 — ✦ ×flaccida Host ex Bayer
 — ×flavescens A. Braun - lipa żółknąca
 — ×floribunda A. Braun  ⟶ Tilia ×flavescens A. Braun - lipa żółknąca
 — ✦ henryana Szyszyl. - lipa Henry'ego
 — ✦ henryana Szyszyl. var. subglabra V. Engler
 — ✧ heterophylla Vent.  ⟶ Tilia americana L. - lipa amerykańska
 — ✧ ×hollandica K. Koch  ⟶ Tilia ×europaea L. - lipa holenderska
 — insularis Nakai  ⟶ Tilia amurensis Rupr. - lipa wonna
 — ✧ ×intermedia DC.  ⟶ Tilia ×europaea L. - lipa holenderska
 — ✦ japonica (Miq.) Simonk. - lipa japońska
 — ✦ kiusiana Makino et Shiras. - lipa kiusiu
 — ✦ mandshurica Rupr. et Maxim. - lipa mandżurska
 — ✦ maximowicziana Shiras. - lipa Maksimowicza
 — ✦ miqueliana Maxim. - lipa Miquela
 — ✦ ×moltkei Späth ex C.K. Schneid.  ⟶ Tilia ×viridis (Bayer) Simonk.
 — ✦ mongolica Maxim. - lipa mongolska
 — ✦ oliveri Szyszył. - lipa Olivera
 — parvifolia Ehrh.  ⟶ Tilia cordata Mill. - lipa drobnolistna
 — platyphyllos Scop. - lipa szerokolistna
 — ✧ tomentosa Moench - lipa srebrzysta
 — ✦ tuan Szyszyl. - lipa całolistna
 — ✦ ×viridis (Bayer) Simonk.
 — ✧ ×vulgaris Hayne  ⟶ Tilia ×europaea L. - lipa holenderska
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ta tan tar tas taw tax tay · te teu ·   · th thl thu thy · ti tim · tl  · to tol top tor tow · tr trą tri tro tró try trz · ts  · tu tun tur tus · tw  · ty 
tim
≀ Timmia Hedw. - trzęślik
 — ≀ austriaca Hedw. - trzęślik austriacki
 — ≀ bavarica Hessl. - trzęślik bawarski
 — ≀ megapolitana Hedw. - trzęślik maklemburski
 — ≀ norvegica J.E.Zetterst. - trzęślik norweski
tin
Tinantia erecta (Jacq.) Schlecht.
tit
✦ Tithonia rotundifolia (Mill.) S.F. Blake - titonia okrągłolistna
Tithymalus esula L. ssp. riparius (Schur) Chrtek et Křisa  ⟶ Euphorbia esula L. ssp. riparia Schur
* Tithymalus helioscopia (L.) Hill  ⟶ Euphorbia helioscopia L. - wilczomlecz obrotny
[*] Tithymalus tomassinianus (Bertol.) Soják  ⟶ Euphorbia virgata Waldst. et Kit. - wilczomlecz rózgowaty
titonia - Tithonia rotundifolia (Mill.) S.F. Blake
 — ✦ okrągłolistna - Tithonia rotundifolia (Mill.) S.F. Blake
 — ✦ wspaniała - Tithonia rotundifolia (Mill.) S.F. Blake
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ta tan tar tas taw tax tay · te teu ·   · th thl thu thy · ti tim · tl  · to tol top tor tow · tr trą tri tro tró try trz · ts  · tu tun tur tus · tw  · ty 
tla
* tladianta zwodna - Thladiantha dubia Bunge
tłu
tłustosz - Pinguicula
 — alpejski - Pinguicula alpina L.
 — pospolity - Pinguicula vulgaris L. s.l.
 — pospolity dwubarwny - Pinguicula vulgaris L. ssp. bicolor (Woł.) Á. Löve et D. Löve EN
 — pospolity typowy - Pinguicula vulgaris L. ssp. vulgaris NT
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ta tan tar tas taw tax tay · te teu ·   · th thl thu thy · ti tim · tl  · to tol top tor tow · tr trą tri tro tró try trz · ts  · tu tun tur tus · tw  · ty 
tob
tobołki - Thlaspi
 — alpejskie - Thlaspi caerulescens J. Presl et C. Presl ssp. caerulescens DD
 — ** czosnkowe - Thlaspi alliaceum L.
 — ✧ górskie - Thlaspi montanum L.
 — * polne - Thlaspi arvense L.
 — przerosłe - Thlaspi perfoliatum L. NT
 — przerosłolistne - Thlaspi perfoliatum L. NT
 — ✦ wczesne - Noccaea praecox (Wulfen) F.K. Mey.
toc
tocja karpacka - Tozzia carpatica Woł. NT
tof
Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. - kosatka kielichowa NT
✦ Tofieldia coccinea Richardson
Tofieldia pusilla (Michx.) Pers.
Tofieldiaceae - kosatkowate
toi
toinowate - Apocynaceae
toj
tojad - Aconitum
tojad - Aconitum firmum Rchb.
 — ✦ Arendsa - Aconitum ×arendsii hort.
 — Berdaua - Aconitum ×berdaui Zapał
 — Berdaua typowy - Aconitum ×berdaui Zapał nssp. berdaui
 — Berdaua Walasa - Aconitum ×berdaui Zapał nssp. walasii (Mitka) Mitka
 — bukowiński - Aconitum bucovinense Zapał. CR
 — ✧ Carmichael'a - Aconitum carmichaelii Debeaux
 — czarnohorski - Aconitum ×czarnohorense (Zapał.) Mitka
 — dzióbaty - Aconitum variegatum L.
 — dzióbaty typowy - Aconitum variegatum L. ssp. variegatum
 — ✧ Fischera - Aconitum carmichaelii Debeaux
 — Gayera - Aconitum ×gayeri Starmühl.
 — karłowaty - Aconitum ×nanum (Baumg.) Simonk.
 — Kluzjusza - Aconitum clusianum Rchb. VU
 — kosmatoowockowy - Aconitum degenii Gáyer ssp. degenii var. intermedium (Zapał.) Mitka
 — kosmaty - Aconitum maninense (Skalický) Mitka EN
 — lisi typowy - Aconitum lycoctonum L. em. Koelle ssp. lycoctonum EN
 — mocny - Aconitum firmum Rchb.
 — mocny kosmaty - Aconitum maninense (Skalický) Mitka EN
 — mocny morawski - Aconitum firmum Rchb. ssp. moravicum Skalický VU
 — mocny Paxa - Aconitum ×mariae Rottensteiner, Mitka et Novikov ssp. paxii (Starmühl.) Mitka
 — mocny typowy - Aconitum firmum Rchb. ssp. firmum
 — mołdawski - Aconitum moldavicum Hacq. VU
 — mołdawski Hosta - Aconitum moldavicum Hacq. ssp. hosteanum (Schur) Graebn. et P. Graebn. VU
 — mołdawski pogórski - Aconitum moldavicum Hacq. nssp. confusum (Grint.) Novikov
 — mołdawski typowy - Aconitum moldavicum Hacq. ssp. moldavicum VU
 — niski - Aconitum bucovinense Zapał. CR
 — ✧ ogrodowy - Aconitum ×cammarum L. emend. Fr.
 — ogrodowy - Aconitum firmum Rchb.
 — Pawłowskiego - Aconitum ×pawlowskii Mitka et Starmühl.
 — Paxa - Aconitum ×mariae Rottensteiner, Mitka et Novikov ssp. paxii (Starmühl.) Mitka
 — podgórski - Aconitum moldavicum Hacq. nssp. confusum (Grint.) Novikov
 — ✦ południowy - Aconitum anthora L.
 — pstry - Aconitum variegatum L.
 — sudecki - Aconitum plicatum Köhler ex Rchb. VU
 — sudecki gruczołowy - Aconitum plicatum Köhler ex Rchb. ssp. sudeticum Mitka
 — sudecki Kluzjusza - Aconitum clusianum Rchb. VU
 — sudecki typowy - Aconitum plicatum Köhler ex Rchb. ssp. plicatum var. plicatum VU
 — taurycki - Aconitum ×nanum (Baumg.) Simonk.
 — wiechowaty typowy - Aconitum degenii Gáyer ssp. degenii EN
 — wiechowaty typowy ogm. kosmatoowockowa - Aconitum degenii Gáyer ssp. degenii var. intermedium (Zapał.) Mitka
 — właściwy - Aconitum firmum Rchb.
 — wschodniokarpacki - Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gáyer VU
 — wschodniokarpacki Kotuli - Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gáyer ssp. kotulae (Pawł.) Starmühl. et Mitka
 — wschodniokarpacki typowy - Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gáyer ssp. lasiocarpum
 — wyniosły - Aconitum ×exaltatum Bernh. ex Rchb.
 — Zapałowicza - Aconitum ×zapalowiczii (Starmühl.) Mitka
tojeść - Lysimachia
 — bukietowa - Lysimachia thyrsiflora L.
 — gajowa - Lysimachia nemorum L.
 — ✦ gęstokwiatowa - Lysimachia congestiflora Hemsl.
 — * kropkowana - Lysimachia punctata L.
 — ✦ orszelinowata - Lysimachia clethroides Duby
 — ✦ orzęsiona - Lysimachia ciliata L.
 — pospolita - Lysimachia vulgaris L.
 — rozesłana - Lysimachia nummularia L.
 — zwyczajna - Lysimachia vulgaris L.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ta tan tar tas taw tax tay · te teu ·   · th thl thu thy · ti tim · tl  · to tol top tor tow · tr trą tri tro tró try trz · ts  · tu tun tur tus · tw  · ty 
tol
✧ Tolpis barbata (L.) Gaertn. - tolpis wąsatka
✧ tolpis wąsatka - Tolpis barbata (L.) Gaertn.
Tolypella - rozsocha
 — glomerata (Desvaux) Leonhardi 1863 - rozsocha skupiona
 — intricata (Trentepohl ex Roth) Leonhardi 1863 - rozsocha zawiła
 — nidifica (O.F. Müller) A. Braun 1857 - rosocha morska
 — prolifera (Ziz ex A.Braun) Leonhardi 1863 - rozsocha przerastająca
tom
≀ Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske - błyszcze włoskowate
tomka - Anthoxanthum
 — alpejska - Anthoxanthum alpinum Á. Löve et D. Löve
 — * oścista - Anthoxanthum aristatum Boiss.
 — wonna - Anthoxanthum odoratum s.str. L.
 — wonna s.l. - Anthoxanthum odoratum s.l.
too
Toona sinensis (Juss.) M.Roem. - cedrówka chińska
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ta tan tar tas taw tax tay · te teu ·   · th thl thu thy · ti tim · tl  · to tol top tor tow · tr trą tri tro tró try trz · ts  · tu tun tur tus · tw  · ty 
top
✧ topian osokowaty - Pistia stratiotes L.
* topinambur - Helianthus tuberosus L.
topola - Populus
 — ✦ amerykańska - Populus deltoides W. Bartram ex Marshall
 — * berlińska - Populus ×berolinensis (K. Koch) Dippel
 — biała - Populus alba L.
 — ✧ chińska - Populus simonii Carrière
 — czarna - Populus nigra L.
 — * kalifornijska - Populus trichocarpa Torr. et A. Gray ex Hook.
 — * kanadyjska - Populus ×canadensis Moench
 — ✦ kanadyjska odm. holenderska - Populus ×canadensis Moench cv. Marilandica
 — ✦ Maksymowicza - Populus maximowiczii Henry
 — ✦ mieszańcowa - Populus ×wilsocarpa S. Bartkowiak et W. Bugała
 — nadwiślańska - Populus nigra L.
 — * ontaryjska - Populus ×candicans Aiton
 — osika - Populus tremula L.
 — ✧ Simona - Populus simonii Carrière
 — szara - Populus ×canescens (Aiton) Sm.
 — ✦ wielkolistna - Populus lasiocarpa Oliv.
 — ✦ Wilsona - Populus wilsonii C. K. Schneid.
 — * włochata - Populus ×candicans Aiton
 — * włoska - Populus nigra L. cv. Italica
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ta tan tar tas taw tax tay · te teu ·   · th thl thu thy · ti tim · tl  · to tol top tor tow · tr trą tri tro tró try trz · ts  · tu tun tur tus · tw  · ty 
tor
≀ torfowiec - Sphagnum
 — ≀ bałtycki - Sphagnum balticum (Russow) C.E.O.Jensen
 — ≀ błotny - Sphagnum palustre L.
 — ≀ brodawkowaty - Sphagnum papillosum Lindb.
 — ≀ brunatny - Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr.
 — ≀ cieniutki - Sphagnum tenellum (Brid.) Pers. ex Brid.
 — ≀ czerwonawy - Sphagnum rubellum Wilson
 — ≀ Dusena - Sphagnum majus (Russow) C.E.O.Jensen
 — ≀ frędzlowany - Sphagnum fimbriatum Wilson
 — ≀ Girgensohna - Sphagnum girgensohnii Russow
 — ≀ jednoboczny - Sphagnum subsecundum Nees
 — ≀ Jensena - Sphagnum jensenii H.Lindb.
 — ≀ kończysty - Sphagnum fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr.
 — kończysty s.l. - Sphagnum recurvum s.l.
 — ≀ Lindberga - Sphagnum lindbergii Schimp.
 — ≀ magellański - Sphagnum magellanicum Brid.
 — ≀ miękki - Sphagnum molle Sull.
 — ≀ nastroszony - Sphagnum squarrosum Crome
 — ≀ obły - Sphagnum teres (Schimp.) Ångstr.
 — ≀ okazały - Sphagnum riparium Ångstr.
 — ≀ ostrolistny - Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.
 — ≀ pierzasty - Sphagnum subnitens Russow et Warnst.
 — ≀ pięciorzędowy - Sphagnum quinquefarium (Braithw.) Warnst.
 — ≀ płowy - Sphagnum subfulvum Sjörs
 — ≀ pogięty - Sphagnum flexuosum Dozy et Molk.
 — ≀ pokrewny - Sphagnum affine Renauld et Cardot
 — ≀ Russowa - Sphagnum russowii Warnst.
 — ≀ skręcony - Sphagnum contortum Schultz
 — ≀ szorstki - Sphagnum compactum Lam. et DC.
 — ≀ szpiczastolistny - Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm.
 — ≀ środkowy - Sphagnum centrale C.E.O.Jensen
 — ≀ tępolistny - Sphagnum obtusum Warnst.
 — ≀ Warnstorfa - Sphagnum warnstorfii Russow
 — ≀ wąskolistny - Sphagnum angustifolium (C.E.O.Jensen ex Russow) C.E.O.Jensen
 — ≀ wklęsłolistny - Sphagnum platyphyllum (Braitw.) Warnst.
 — ≀ Wulfa - Sphagnum wulfianum Girg.
 — ≀ zanurzony - Sphagnum inundatum Russow
 — ≀ ząbkowany - Sphagnum denticulatum Brid.
 — ząbkowany agg. - Sphagnum denticulatum agg.
Torilis - kłobuczka
 — ** arvensis (Huds.) LINK - kłobuczka polna
 — japonica (Houtt.) DC. - kłobuczka pospolita
 — ** nodosa (L.) GAERTN. - kłobuczka kolankowata
Torreya - czwórczak
 — ✦ californica Torr. - czwórczak kalifornijski
 — ✦ nucifera Torr. - czwórczak orzechowy
≀ Tortella - kędzierzawka
 — ≀ densa (Lorentz et Molendo) Crundwell et Nyholm - kędzierzawka gęsta
 — ≀ flavovirens (Bruch) Broth. - kędzierzawka żółozielona
 — ≀ fragilis (Hook. et Wilson) Limpr. - kędzierzawka krucha
 — ≀ inclinata (R.Hedw.) Limpr. - kędzierzawka nachylona
 — ≀ tortuosa (Hedw.) Limpr. - kędzierzawka pospolita
≀ Tortula - brodek
 — ≀ acaulon (With.) R.H.Zander - brodek bezłodygowy
 — ≀ cernua (Huebener) Lindb. - brodek zwisły
 — ≀ eurhyphaylla R.H.Zander - brodek wstęgoząb
 — ≀ lanceolata R.H.Zander - brodek lancetowaty
 — ≀ modica R.H.Zander - brodek zwyczajny
 — ≀ mucronifolia Schwägr. - brodek szpiczasty
 — ≀ muralis Hedw. - brodek murowy
 — ≀ obtusifolia (Schwägr.) Mathieu - brodek tępolistny
 — ≀ randii (Kenn.) R.H.Zander - brodek Randa
 — ≀ ruralis (Hedw.) Gaertn. et al.  ⟶ Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber et D. Mohr - pędzliczek wiejski
 — ≀ subulata Hedw. - brodek szydłowaty
 — ≀ truncata (Hedw.) Mitt. - brodek ucięty
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ta tan tar tas taw tax tay · te teu ·   · th thl thu thy · ti tim · tl  · to tol top tor tow · tr trą tri tro tró try trz · ts  · tu tun tur tus · tw  · ty 
tow
✦ Townsendia formosa Greene
tox
Toxicodendron - sumak
 — ✦ radicans (L.) Kuntze - sumak jadowity
 — ✦ sylvestre (Siebold et Zucc.) Kuntze
 — ✦ trilobata (Nutt.) Kuntze - sumak trójklapowy
 — ✦ vernicifluum (Stokes) F. Barkley - sumak lakowy
 — ✦ vernix (L.) Kuntze - sumak trujący
toz
Tozzia alpina L. ssp. carpatica (Woł.) Pawł. et Jasiewicz  ⟶ Tozzia carpatica Woł. - tocja karpacka NT
Tozzia carpatica Woł. - tocja karpacka NT
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ta tan tar tas taw tax tay · te teu ·   · th thl thu thy · ti tim · tl  · to tol top tor tow · tr trą tri tro tró try trz · ts  · tu tun tur tus · tw  · ty 
tra
✦ trachelia błękitna - Trachelium caeruleum L.
✦ Trachelium caeruleum L. - trachelia błękitna
✦ Trachelospermum asiaticum (Siebold et Zucc.) Nakai cv. Salsa - jaśmin azjatycki 'Salsa'
Tracheophyta - rośliny waskularne
Trachomitum lancifolium (Russanov) Pobed.  ⟶ Apocynum venetum L. ssp. lancifolium (Russanov) ined. - kendyr lancetowaty
✦ Trachycarpus fortunei - szorstkowiec Fortune'a
✦ Trachymene coerulea Graham - trachymene niebieskie
✦ trachymene niebieskie - Trachymene coerulea Graham
✦ Trachystemon orientalis (L.) D. Don - trachystemon wschodni
✦ trachystemon wschodni - Trachystemon orientalis (L.) D. Don
✧ Tradescantia ×andersoniana W. Ludw. et Rohweder - trzykrotka wirginijska
✦ Tradescantia longipes E.S. Anderson et Woodson
✧ Tradescantia virginiana auth. non L.  ⟶ Tradescantia ×andersoniana W. Ludw. et Rohweder - trzykrotka wirginijska
traganek - Astragalus
 — alpejski - Astragalus alpinus L.
 — betycki - Astragalus boeticus L.
 — ✦ błoniasty - Astragalus mongholicus Bunge
 — długokwiatowy - Astragalus onobrychis L. EN
 — duński - Astragalus danicus Retz. VU
 — jasny - Astragalus australis (L.) Lam. VU
 — pęcherzykowaty - Astragalus cicer L.
 — piaskowy - Astragalus arenarius L. NT
 — ✦ rutwicowaty - Astragalus galegiformis L.
 — szerokolistny - Astragalus glycyphyllos L.
 — wytrzymały - Astragalus frigidus (L.) A. Gray VU
 — zwisłokwiatowy - Astragalus penduliflorus Lam. CR
Tragopogon - kozibród
 — dubius Scop. - kozibród wielki
 — dubius ssp. major (Jacq.) Vollm.  ⟶ Tragopogon major Jacq.
 — [*] floccosus Waldst. et Kit. - kozibród pajęczynowaty
 — [*] floccosus Waldst. et Kit. var. heterospermus (SCHWEIGG.) C. Regel - kozibród pajęczynowaty różnonasienny
 — [*] heterospermus Schweigg.  ⟶ Tragopogon floccosus Waldst. et Kit. var. heterospermus (SCHWEIGG.) C. Regel - kozibród pajęczynowaty różnonasienny
 — major Jacq.
 — minor Mill.  ⟶ Tragopogon pratensis L. ssp. minor (Mill.) Wahlenb. - kozibród łąkowy mniejszy
 — ✦ montanus S.A. Nikitin
 — orientalis L. - kozibród wschodni
 — ✧ porrifolius L. - kozibród porolistny
 — pratensis agg. - kozibród łąkowy agg.
 — pratensis L. ssp. minor (Mill.) Wahlenb. - kozibród łąkowy mniejszy
 — pratensis L. ssp. orientalis (L.) Čelak.  ⟶ Tragopogon orientalis L. - kozibród wschodni
 — pratensis L. ssp. pratensis - kozibród łąkowy typowy
** Tragus racemosus (L.) All. - tragus śródziemnomorski
** tragus śródziemnomorski - Tragus racemosus (L.) All.
Trapa conocarpa (F. Aresch.) Flerow  ⟶ Trapa natans L. s.l. - kotewka orzech wodny VU
Trapa hungarica Opiz  ⟶ Trapa natans L. s.l. - kotewka orzech wodny VU
Trapa muzzanensis (Jäggi) Szafer, Julcz. et Pawł.  ⟶ Trapa natans L. s.l. - kotewka orzech wodny VU
Trapa natans Flerow  ⟶ Trapa natans L. s.l. - kotewka orzech wodny VU
Trapa natans L. s.l. - kotewka orzech wodny VU
Traunsteinera globosa (L.) Rchb. - storczyca kulista
✦ Trautvetteria caroliniensis (Walter) Vail
** trawa bermudzka - Cynodon dactylon (L.) Pers.
✦ trawa cytrynowa - Cymbopogon citratus
✦ trawa indiańska - Sorghastrum nutans (L.) Nash
✦ trawa natalska - Rhynchelytrum repens (Willd.) C.E. Hubbard
** trawa nilowa - Cyperus alternifolius L. ssp. flabelliformis Kük.
✦ trawa nowozelandzka - Chionochloa rubra Zotov
✧ trawa pampasowa - Cortaderia selloana (Schult. et Schult. f.) Asch. et Graebn.
✦ trawa preriowa - Schizachyrium scoparium (Michx.) Nash
✦ trawa przylądkowa - Rhynchelytrum repens (Willd.) C.E. Hubbard
✦ trawa sudańska - Sorghum sudanense (Piper) Stapf
trawy - Poaceae
 — ozdobne - Poaceae-ozdobne
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ta tan tar tas taw tax tay · te teu ·   · th thl thu thy · ti tim · tl  · to tol top tor tow · tr trą tri tro tró try trz · ts  · tu tun tur tus · tw  · ty 
trą
✦ trąby anielskie - Brugmansia Blume
tre
≀ Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch. - bruzdoząb pospolity
trę
trędownik - Scrophularia
 — bulwiasty - Scrophularia nodosa L.
 — omszony - Scrophularia scopolii Hoppe
 — oskrzydlony - Scrophularia umbrosa Dumort.
 — skrzydlaty - Scrophularia umbrosa Dumort.
 — ** wiosenny - Scrophularia vernalis L.
trędownikowate - Scrophulariaceae
** trętwian czterorożny - Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ta tan tar tas taw tax tay · te teu ·   · th thl thu thy · ti tim · tl  · to tol top tor tow · tr trą tri tro tró try trz · ts  · tu tun tur tus · tw  · ty 
tri
** Tribulus terrestris L. - buzdyganek naziemny
≀ Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort. - rzęsienica kutnerowata
≀ Trichodon cylindricus (Hedw.) Schimp. - krętoząb cienkolistny
Trichomanes speciosum Willd. - włosocień delikatny CR
Trichophorum  ⟶ Baeothryon - wełnianeczka
 — alpinum (L.) Pers.  ⟶ Baeothryon alpinum (L.) T.V. Egorova - wełnianeczka alpejska VU
 — cespitosum (L.) Hartm.  ⟶ Baeothryon cespitosum (L.) A. Dietr. - wełnianeczka darniowa EN
 — cespitosum ssp. austriacum (Palla) Hegi  ⟶ Baeothryon cespitosum (L.) A. Dietr. ssp. cespitosum - wełnianeczka darniowa typowa
 — cespitosum ssp. cespitosum  ⟶ Baeothryon cespitosum (L.) A. Dietr. ssp. cespitosum - wełnianeczka darniowa typowa
 — cespitosum ssp. germanicum (Palla) Hegi  ⟶ Baeothryon cespitosum ssp. germanicum (Palla) Á. Löve et D. Löve - wełnianeczka darniowa niemiecka
Trichosanthes - gurdlina
 — ✦ cucumerina L. - gurdlina ogórkowata
 — ✦ kirilowii Maxim. - gurdlina japońska
 — ✦ pilosa (Ser.) Maxim in Franch. et Sav.
≀ Trichostomum - zębowłos
 — ≀ crispulum Bruch - zębowłos kędzierzawy
 — ≀ tenuirostre (Hook. et Taylor) Lindb. - zębowłos cylindryczny
Tricyrtis - trójsklepka
 — ✦ affinis Makino
 — ✦ formosana Baker - trójsklepka tajwańska
 — ✧ hirta (Thunb.) Hook. - trójsklepka owłosiona
 — ✦ latifolia Maxim. - trójsklepka szerokolistna
 — ✦ macrantha Maxim.
 — ✦ macropoda Miq.
 — ✦ puberula Nakai et Kitag. - trójsklepka omszona
 — ✦ stolonifera Matsum.  ⟶ Tricyrtis formosana Baker - trójsklepka tajwańska
Trientalis europaea L. - siódmaczek leśny
Trifolium - koniczyna
 — ** alexandrinum L. - koniczyna aleksandryjska
 — alpestre L. - koniczyna dwukłosowa
 — ✦ alpinum L. - koniczyna alpejska
 — ✧ ambiguum M. Bieb. - koniczyna zmienna
 — ** angustifolium L. - koniczyna wąskolistna
 — arvense L. - koniczyna polna
 — aureum Pollich - koniczyna złocistożółta
 — badium Schreb. - koniczyna brunatna
 — [*] bonannii C. Presl - koniczyna Bonnana
 — campestre Schreb. - koniczyna różnoogonkowa
 — dubium Sibth. - koniczyna drobnogłówkowa
 — ** echinatum M. Bieb. ssp. constantinapolitanum (Ser.) Gibelli et Belli - koniczyna jeżowata turecka
 — elegans Savi - koniczyna nadobna
 — fragiferum s.l. L. - koniczyna rozdęta
 — [*] fragiferum L. ssp. bonannii (C. Presl) Soják  ⟶ Trifolium bonannii C. Presl - koniczyna Bonnana
 — fragiferum L. ssp. fragiferum - koniczyna rozdęta typowa
 — ** glomeratum L. - koniczyna skupiona
 — hybridum agg. L. - koniczyna białoróżowa (agg.)
 — hybridum L. ssp. elegans (Savi) Asch. et Graebn.  ⟶ Trifolium elegans Savi - koniczyna nadobna
 — hybridum L. ssp. hybridum - koniczyna białoróżowa typowa
 — ✧ incarnatum L. - koniczyna krwistoczerwona
 — ** lappaceum L. - koniczyna łopianowata
 — lupinaster L. - koniczyna łubinowata VU
 — medium L. - koniczyna pogięta
 — micranthum Viv.
 — montanum L. - koniczyna pagórkowa
 — ochroleucon Huds. - koniczyna żółtobiała NT
 — ochroleucum L.  ⟶ Trifolium ochroleucon Huds. - koniczyna żółtobiała NT
 — orbelicum Velen.  ⟶ Trifolium repens L. ssp. orbelicum (Velen.) Pawł. - koniczyna biała alpejska
 — pannonicum Jacq. - koniczyna pannońska VU
 — ✦ panormitanum C. Presl  ⟶ Trifolium squarrosum L.
 — * patens Schreb. - koniczyna odstająca
 — pratense L. - koniczyna łąkowa
 — pratense L. ssp. americanum (C.O. Harz) Soják  ⟶ Trifolium pratense L. ssp. expansum (W. et K.) Simk.
 — pratense L. ssp. expansum (W. et K.) Simk.
 — pratense L. ssp. maritimum (Zabel) Rothm.
 — pratense L. ssp. pratense - koniczyna łąkowa typowa
 — pratense L. ssp. sativum (Schreb.) Ponert
 — repens L. - koniczyna biała
 — repens L. ssp. orbelicum (Velen.) Pawł. - koniczyna biała alpejska
 — repens L. ssp. repens - koniczyna biała typowa
 — ** resupinatum L. var. majus Boiss. - koniczyna skręcona większa
 — rubens L. - koniczyna długokłosowa VU
 — spadiceum L. - koniczyna kasztanowata DD
 — ✦ squarrosum L.
 — ** stellatum L. - koniczyna gwiazdkowata
 — strepens Crantz  ⟶ Trifolium aureum Pollich - koniczyna złocistożółta
 — striatum L. - koniczyna kreskowana DD
 — ** suaveolens Willd.  ⟶ Trifolium resupinatum L. var. majus Boiss. - koniczyna skręcona większa
 — ✦ thalii Vill.
 — ** tomentosum L. - koniczyna kutnerowata
Triglochin maritima L. - świbka morska VU
Triglochin maritimum L.  ⟶ Triglochin maritima L. - świbka morska VU
Triglochin palustre L. - świbka błotna
Trigonella - kozieradka
 — ✧ caerulea (L.) Ser. in DC. - kozieradka błękitna
 — ✧ coerulea (L.) Ser.  ⟶ Trigonella caerulea (L.) Ser. in DC. - kozieradka błękitna
 — ✧ foenum-graecum L. - kozieradka pospolita
Trillium - trójlist
 — ✦ albidum J.D. Freeman
 — camschatcense Ker Gawl.
 — ✦ chloropetalum (Torr.) Howell - trójlist zielonopłatkowy
 — ✦ erectum L. - trójlist wyprostowany
 — ✦ flexipes Raf.
 — ✦ govanianum Wall. ex D. Don
 — ✦ grandiflorum (Michx.) Salisb. - trójlist wielkokwiatowy
 — ✦ ×hagae Miyabe et Tatew.
 — ✦ luteum (Muhl.) Harb. - trójlist żółty
 — ✦ pusillum Michx. - trójlist drobny
 — ✦ rivale S. Watson  ⟶ Pseudotrillium rivale (S. Watson) S.B. Farmer
 — ✦ sessile L. - trójlist siedzący
 — ✦ simile Gleason
 — ✦ sulcatum T.S. Patrick
 — ✦ tschonoskii Maxim.
 — vaseyi Harb.
 — ✦ vaseyi × erectum
Triosteum
 — ✦ erythrocarpum Harry Sm.
 — ✦ himalayanum Wall.
 — perfoliatum L. - goryczyn dziurkowany
 — ✦ pinnatifidum Maxim.
✦ Tripidium ravennae (L.) H.Scholz - trzcina raweńska
* Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip.  ⟶ Matricaria perforata Mérat - maruna bezwonna
* Tripleurospermum maritimum (L.) W.D.J. Koch ssp. inodorum (K. Koch) Hyl. ex Vaar.  ⟶ Matricaria perforata Mérat - maruna bezwonna
Tripleurospermum maritimum (L.) W.D.J. Koch ssp. maritimum  ⟶ Matricaria maritima L. ssp. maritima - maruna nadmorska
Tripleurospermum martitimum (L.) W.D.J. Koch s.str.  ⟶ Matricaria maritima L. ssp. maritima - maruna nadmorska
✦ Tripora divaricata (Maxim.) P.D. Cantino
✦ Tripterygium regelii Sprague et Takeda - trójskrzydlak Regala
✦ Tripterygium wilfordii Hook.f.
Trisetum - konietlica
 — alpestre (Host) P. Beauv. - konietlica alpejska
 — alpestre P. Beauv.  ⟶ Trisetum alpestre (Host) P. Beauv. - konietlica alpejska
 — flavescens (L.) P. Beauv. - konietlica łąkowa
 — flavescens P. Beauv.  ⟶ Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. - konietlica łąkowa
 — fuscum (Kit. ex Schult.) Roem. et Schult. - konietlica karpacka
 — fuscum (Kit.) Schult.  ⟶ Trisetum fuscum (Kit. ex Schult.) Roem. et Schult. - konietlica karpacka
 — fuscum Schult.  ⟶ Trisetum fuscum (Kit. ex Schult.) Roem. et Schult. - konietlica karpacka
 — sibiricum Rupr. - konietlica syberyjska NT
✦ Tristagma uniflorum (Lindl.) Traub  ⟶ Ipheion uniflorum (Lindl.) Raf. - ifejon jednokwiatowy
✦ Tristagma vittatum (Griseb.) Traub  ⟶ Nothoscordum vittatum (Griseb.) Ravenna
Triteleia
 — ✦ grandiflora Lindl.
 — ✦ hyacinthina (Lindl.) Greene
 — ✦ ixioides (Dryand. ex W.T. Aiton) Greene ssp. scabra (Green) L.W. Lenz
 — ✦ laxa Benth.
 — ✦ peduncularis Lindl.
✧ ×Triticale rimpaui Wittm. - pszenżyto zwyczajne
✧ Triticosecale ×rimpaui (Wittm.) Müntzing  ⟶ ×Triticale rimpaui Wittm. - pszenżyto zwyczajne
Triticum - pszenica
 — ✧ aestivum L. - pszenica zwyczajna
 — caninum L.  ⟶ Elymus caninus (L.) L. - perz psi
 — ✦ compactum Host - pszenica zbita
 — ✧ dicoccon Schrank - pszenica płaskurka
 — ✦ durum Desf.  ⟶ Triticum turgidum L. ssp. durum (Desf.) Husn. - pszenica szorstka twarda
 — junceum L.  ⟶ Elymus farctus (Viv.) Runem. ex Melderis ssp. boreali-atlanticus Simonet et Guin - perz sitowy nadmorski CR
 — ✧ monococcum L. - pszenica samopsza
 — repens L.  ⟶ Elymus repens (L.) Gould - perz właściwy
 — ✧ spelta L. - pszenica orkisz
 — trichophorum Link  ⟶ Elymus hispidus (Opiz) Melderis ssp. barbulatus (Schur) Melderis - perz siny szczeciniasty
 — ✦ turgidum L. ssp. durum (Desf.) Husn. - pszenica szorstka twarda
 — ✧ vulgare Vill.  ⟶ Triticum aestivum L. - pszenica zwyczajna
✧ Tritoma uvaria (L.) Ker-Gawl.  ⟶ Kniphofia uvaria (L.) Hook. - trytoma ogrodowa
≀ Tritomaria - trójłatek
 — ≀ exsecta (Schmidel) Loeske - trójłatek zwyczajny
 — ≀ exsectiformis (Breidl.) Loeske - trójłatek wyciętolistny
 — ≀ polita (Nees) Jörg - trójłatek błyszczący
 — ≀ quinquedentata (Huds.) H.Buch - trójłatek pięciozębny
 — ≀ scitula (Taylor) Jörg. - trójłatek piękny
✦ Tritonia crocata (L.) Ker Gawl.
×Tritordeum - pszenjęczmień
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ta tan tar tas taw tax tay · te teu ·   · th thl thu thy · ti tim · tl  · to tol top tor tow · tr trą tri tro tró try trz · ts  · tu tun tur tus · tw  · ty 
tro
✦ Trochodendron aralioides Siebold et Zucc. - trochodendron araliowaty
✦ trochodendron araliowaty - Trochodendron aralioides Siebold et Zucc.
trojanek - Hepatica nobilis Schreb.
trojeściowate - Asclepiadoideae
trojeść - Asclepias
 — * amerykańska - Asclepias syriaca L.
 — ✦ antylska - Asclepias curassavica L.
 — ✦ bulwiasta - Asclepias tuberosa L.
 — ✦ krwista - Asclepias incarnata L.
 — ✦ kurakaońska - Asclepias curassavica L.
 — ✦ pomarańczowa - Asclepias tuberosa L.
Trollius - pełnik
 — altissimus Crantz - pełnik alpejski
 — ✧ asiaticus L.
 — ✧ chinensis Bunge - pełnik chiński
 — ✧ ×cultorum Bergmans  ⟶ Trollius hybridus hort. - pełnik ogrodowy
 — europaeus L. s. str. - pełnik europejski VU
 — europaeus L. ssp. europaeus  ⟶ Trollius europaeus L. s. str. - pełnik europejski VU
 — europaeus L. ssp. transsilvanicus (Schur) Domin  ⟶ Trollius altissimus Crantz - pełnik alpejski
 — europaeus L. ssp. transsilvanicus (Schur) Jár.  ⟶ Trollius altissimus Crantz - pełnik alpejski
 — ✧ hybridus hort. - pełnik ogrodowy
 — ✧ ledebouri hort. non Rchb.  ⟶ Trollius chinensis Bunge - pełnik chiński
 — ✦ pumilus D. Don - pełnik drobny
Tropaeolum - nasturcja
 — ✧ majus L. - nasturcja większa
 — ✦ peregrinum L. - nasturcja kanarkowa
 — ✦ tuberosum Ruiz et Pav. - nasturcja bulwiasta
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ta tan tar tas taw tax tay · te teu ·   · th thl thu thy · ti tim · tl  · to tol top tor tow · tr trą tri tro tró try trz · ts  · tu tun tur tus · tw  · ty 
tró
trójlist - Trillium
 — ✦ drobny - Trillium pusillum Michx.
 — ✦ siedzący - Trillium sessile L.
 — ✦ wielkokwiatowy - Trillium grandiflorum (Michx.) Salisb.
 — ✦ wyprostowany - Trillium erectum L.
 — ✦ zielonopłatkowy - Trillium chloropetalum (Torr.) Howell
 — ✦ żółty - Trillium luteum (Muhl.) Harb.
≀ trójłatek - Tritomaria
 — ≀ błyszczący - Tritomaria polita (Nees) Jörg
 — ≀ pięciozębny - Tritomaria quinquedentata (Huds.) H.Buch
 — ≀ piękny - Tritomaria scitula (Taylor) Jörg.
 — ≀ wyciętolistny - Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Loeske
 — ≀ zwyczajny - Tritomaria exsecta (Schmidel) Loeske
trójsklepka - Tricyrtis
 — ✦ omszona - Tricyrtis puberula Nakai et Kitag.
 — ✧ owłosiona - Tricyrtis hirta (Thunb.) Hook.
 — ✦ szerokolistna - Tricyrtis latifolia Maxim.
 — ✦ tajwańska - Tricyrtis formosana Baker
✦ trójskrzydlak Regala - Tripterygium regelii Sprague et Takeda
tru
truskawka - Fragaria ×ananassa Duchesne
✧ truszczelina drzewkowata - Colutea arborescens L.
✧ truszczelina pośrednia - Colutea ×media Willd.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ta tan tar tas taw tax tay · te teu ·   · th thl thu thy · ti tim · tl  · to tol top tor tow · tr trą tri tro tró try trz · ts  · tu tun tur tus · tw  · ty 
try
trybula - Anthriscus
* trybula - Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
 — leśna - Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
 — lśniąca - Anthriscus nitida (Wahlenb.) Hazsl.
 — * ogrodowa - Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
 — * pospolita - Anthriscus caucalis M. Bieb.
* trybulka grzebieniowa - Scandix pecten-veneris L. CR
tryskacz - Ecballium elaterium (L.) A. Rich.
✧ tryskawiec sprężysty - Ecballium elaterium (L.) A. Rich.
trytoma - Kniphofia
 — ✧ Galpina - Kniphofia galpinii Baker
 — ✧ groniasta - Kniphofia uvaria (L.) Hook.
 — ✧ ogrodowa - Kniphofia uvaria (L.) Hook.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ta tan tar tas taw tax tay · te teu ·   · th thl thu thy · ti tim · tl  · to tol top tor tow · tr trą tri tro tró try trz · ts  · tu tun tur tus · tw  · ty 
trz
✦ trzcina chińska - Miscanthus ×giganteus
✧ trzcina laskowa - Arundo donax L.
trzcina pospolita - Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.
✦ trzcina raweńska - Tripidium ravennae (L.) H.Scholz
✧ trzcina włoska - Arundo donax L.
trzcinnik - Calamagrostis
 — ✦ krótkowłosy - Calamagrostis brachytricha Steud.
 — lancetowaty - Calamagrostis canescens (Weber) Roth
 — leśny - Calamagrostis arundinacea (L.) Roth
 — ✧ ostrokwiatowy - Calamagrostis ×acutiflora (Schrad.) Rchb.
 — owłosiony - Calamagrostis villosa (Chaix) J. F. Gmel.
 — piaskowy - Calamagrostis epigejos (L.) Roth
 — prosty - Calamagrostis stricta (Timm) Koeler NT
 — pstry - Calamagrostis varia (Schrad.) Host
 — purpurowy - Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin.
 — szuwarowy - Calamagrostis pseudophragmites (Haller F.) Koeler
 — wysmukły - Calamagrostis ×gracilescens Blytt
 — zwodniczy - Calamagrostis ×hartmaniana Fries.
trzcinnikownica nadbrzeżna - Calammophila baltica (Flüggé ex Schrad.) Brand (2)
trześnia - Cerasus avium (L.) Moench
trzęślica jednokolankowa - Molinia caerulea s.str. (L.) Moench
trzęślica modra - Molinia caerulea s.str. (L.) Moench
trzęślica modra agg. - Molinia caerulea agg. (L.) Moench
trzęślica trzcinowata - Molinia arundinacea Schrank s.str.
≀ trzęślik - Timmia Hedw.
 — ≀ austriacki - Timmia austriaca Hedw.
 — ≀ bawarski - Timmia bavarica Hessl.
 — ≀ maklemburski - Timmia megapolitana Hedw.
 — ≀ norweski - Timmia norvegica J.E.Zetterst.
trzmielina - Euonymus
 — ✦ aksamitna - Euonymus velutinus Fisch. et C.A. Mey.
 — brodawkowata - Euonymus verrucosa Scop.
 — ✧ Fortune'a - Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.
 — ✦ Hamiltona - Euonymus maackii Rupr.
 — ✧ Hamiltona - Euonymus hamiltonianus Wall.
 — ✦ himalajska - Euonymus fimbriatus Wall.
 — ✦ japońska - Euonymus japonicus Thunb.
 — ✦ korkowa - Euonymus phellomanus Loes. ex Diels.
 — ✦ niska - Euonymus nanus M. Bieb.
 — ✦ niska odm. turkiestańska - Euonymus nanus Bieb. var. turkestanicus
 — ✧ oskrzydlona - Euonymus alatus (Thunb.) Siebold
 — ✦ ostrolistna - Euonymus oxyphyllus Miq.
 — ✦ płaskoogonkowa - Euonymus sachalinensis (Fr. Schmidt) Maxim.
 — ✧ pnąca - Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.
 — pospolita - Euonymus europaea L.
 — ✦ rogata - Euonymus cornutus Hemsl.
 — ✦ sachalińska - Euonymus sachalinensis (Fr. Schmidt) Maxim.
 — ✧ szerokolistna - Euonymus latifolius (L.) Mill.
 — ✧ Vidala - Euonymus hamiltonianus Wall.
 — ✦ wielkokwiatowa - Euonymus grandiflorus Wall.
 — ✧ wielkoowocowa - Euonymus latifolius (L.) Mill.
 — ✦ wielkoskrzydła - Euonymus macropterus Rupr.
 — ✦ wielokwiatowa - Euonymus myrianthus Hemsl.
 — zwyczajna - Euonymus europaea L.
** trzonczak siwy - Scorzonera cana (C.A. Mey.) O. Hoffm
✧ trzykrotka Andersona - Tradescantia ×andersoniana W. Ludw. et Rohweder
✧ trzykrotka wirginijska - Tradescantia ×andersoniana W. Ludw. et Rohweder
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ta tan tar tas taw tax tay · te teu ·   · th thl thu thy · ti tim · tl  · to tol top tor tow · tr trą tri tro tró try trz · ts  · tu tun tur tus · tw  · ty 
tsa
TSAR
tsu
Tsuga - choina
 — * canadensis (L.) Carrière - choina kanadyjska
 — ✦ caroliniana Engelm. - choina karolińska
 — ✧ diversifolia (Maxim.) Mast. - choina różnolistna
 — ✦ forrestii Downie
 — ✧ heterophylla (Raf.) Sarg. - choina zachodnia
 — sieboldii Carr. - choina Siebolda
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ta tan tar tas taw tax tay · te teu ·   · th thl thu thy · ti tim · tl  · to tol top tor tow · tr trą tri tro tró try trz · ts  · tu tun tur tus · tw  · ty 
tub
tuberoza - Agave amica (Medik.) Thiede et Govaerts
Tubiflorae  ⟶ Asteroideae - rurkokwiatowe
tuj
tuja - Thuja
✧ tujałka wielkokwiatowa - Salpiglossis sinuata Ruiz et Pav.
✧ tujałka zatokowa - Salpiglossis sinuata Ruiz et Pav.
✧ tujałka zmienna - Salpiglossis sinuata Ruiz et Pav.
≀ tujnik maleńki - Cyrto-hypnum minutulum (Hedw.) W.R.Buck et H.A.Crum
≀ tujowcowate - Thuidiaceae
≀ tujowiec - Thuidium
 — ≀ delikatny - Thuidium delicatulum (Hedw.) Schimp.
 — ≀ szerokolistny - Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb.
 — ≀ tamaryszkowaty - Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp.
 — ≀ włoskolistny - Thuidium philibertii Limpr.
tul
✦ Tulbaghia violacea Harv. - czosnek fiołkowaty
✧ tulejnik amerykański - Lysichiton americanus Hultén et H. St. John
✦ tulejnik kamczacki - Lysichiton camtschatcensis (L.) Schott
✦ tulia omszona - Pycnanthemum verticillatum (Michx.) Pers. var. pilosum (Nutt.) Cooperr.
Tulipa - tulipan
 — ✦ acuminata Vahl ex Hornem. - tulipan długopłatkowy
 — aximiensis E.P. Perrier et Songeon
 — ✦ bakeri A.D. Hall  ⟶ Tulipa saxatilis Sieber ex Spreng. - tulipan skalny
 — ✦ batalinii Regel  ⟶ Tulipa linifolia Regel - tulipan lnolistny
 — ✦ biebersteiniana Schult. et Schult.f. - tulipan Biebersteina
 — ✦ biflora Pall. - tulipan dwukwiatowy
 — ✦ clusiana Shepherd ex Schult. f. - tulipan Klusjusza
 — ✦ cv. Calypso - tulipan odm. Calypso
 — ✦ cv. Christmas Marvel - tulipan odm. Christmas Marvel
 — ✦ cv. Hearts Delight - tulipan odm. Hearts Delight
 — ✦ cv. Princeps - tulipan odm. Princeps
 — ✦ cv. Sylvia Warder - tulipan odm. Sylvia Warder
 — ✦ cv. Toronto - tulipan odm. Toronto
 — didieri Jord.
 — ✧ eichleri Regel - tulipan Eichlera
 — ✧ fosteriana W. Irving - tulipan Fostera
 — ✧ ×gesneriana L. - tulipan ogrodowy
 — ✧ greigii Regel - tulipan Greiga
 — ✦ hageri Heldr. - tulipan Hagera
 — ✦ hissarica Popov et Vved.
 — ✦ humilis Herb. - tulipan niski
 — ✦ humilis var. pulchella (Fenzl ex Regel) Christenh. - tulipan nadobny
 — ✦ hungarica Borbás var. urumoffii (Hayek) Hayek
 — ✧ kaufmanniana Regel - tulipan Kaufmanna
 — ✦ kolpakowskiana Regel - tulipan Kołpakowskiego
 — ✦ linifolia Regel - tulipan lnolistny
 — ✦ marjolettii Perr. et Song.
 — montana Lindl.
 — ✦ neustruevae Pobed.
 — ✦ orphanidea Boiss. ex Heldr.  ⟶ Tulipa hageri Heldr. - tulipan Hagera
 — ✦ orphanidea Boiss. ex Heldr. ssp. orphanidea
 — ✦ orphanidea Boiss. ex Heldr. ssp. whittalii (A.D. Hall) Zonn.
 — ✦ polychroma Stapf - tulipan wielobarwny
 — ✦ praestans T.M. Hoog - tulipan dostojny
 — ✦ pulchella Boiss. ex Baker  ⟶ Tulipa humilis var. pulchella (Fenzl ex Regel) Christenh. - tulipan nadobny
 — ✦ saxatilis Sieber ex Spreng. - tulipan skalny
 — ✦ sprengeri Baker
 — ✧ suaveolens Roth - tulipan pachnący
 — ✧ sylvestris L. - tulipan dziki
 — ✦ sylvestris ssp. australis (Link) Pamp.  ⟶ Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult.f. - tulipan Biebersteina
 — ✧ tarda Stapf - tulipan późny
 — ✦ turkestanica Regel - tulipan turkiestański
 — ✧ undulatifolia Boiss. var. undulatifolia  ⟶ Tulipa eichleri Regel - tulipan Eichlera
 — ✦ urumensis Stapf  ⟶ Tulipa urumiensis Stapf - tulipan urumski
 — ✦ urumiensis Stapf - tulipan urumski
tulipan - Tulipa
 — ✦ Batalinii - Tulipa linifolia Regel
 — ✦ Biebersteina - Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult.f.
 — ✦ długopłatkowy - Tulipa acuminata Vahl ex Hornem.
 — ✦ dostojny - Tulipa praestans T.M. Hoog
 — ✦ dwukwiatowy - Tulipa biflora Pall.
 — ✧ dziki - Tulipa sylvestris L.
 — ✧ Eichlera - Tulipa eichleri Regel
 — ✧ Fostera - Tulipa fosteriana W. Irving
 — ✧ Gesnera - Tulipa ×gesneriana L.
 — ✧ Greiga - Tulipa greigii Regel
 — ✦ Hagera - Tulipa hageri Heldr.
 — ✦ irański - Tulipa urumiensis Stapf
 — ✧ Kaufmanna - Tulipa kaufmanniana Regel
 — ✦ Klusjusza - Tulipa clusiana Shepherd ex Schult. f.
 — ✦ Kluzjusza - Tulipa clusiana Shepherd ex Schult. f.
 — ✦ Kołpakowskiego - Tulipa kolpakowskiana Regel
 — ✦ linolistny - Tulipa linifolia Regel
 — ✦ lnolistny - Tulipa linifolia Regel
 — ✦ nadobny - Tulipa humilis var. pulchella (Fenzl ex Regel) Christenh.
 — ✦ niski - Tulipa humilis Herb.
 — ✦ odm. Calypso - Tulipa cv. Calypso
 — ✦ odm. Christmas Marvel - Tulipa cv. Christmas Marvel
 — ✦ odm. Hearts Delight - Tulipa cv. Hearts Delight
 — ✦ odm. Princeps - Tulipa cv. Princeps
 — ✦ odm. Sylvia Warder - Tulipa cv. Sylvia Warder
 — ✦ odm. Toronto - Tulipa cv. Toronto
 — ✧ ogrodowy - Tulipa ×gesneriana L.
 — ✧ pachnący - Tulipa suaveolens Roth
 — ✧ późny - Tulipa tarda Stapf
 — ✦ późny - Tulipa urumiensis Stapf
 — ✦ skalny - Tulipa saxatilis Sieber ex Spreng.
 — ✦ turkiestański - Tulipa turkestanica Regel
 — ✦ urumski - Tulipa urumiensis Stapf
 — ✦ wielobarwny - Tulipa polychroma Stapf
 — ✧ żółty - Tulipa tarda Stapf
tulipanowiec - Liriodendron
 — ✧ amerykański - Liriodendron tulipifera L.
 — ✦ chiński - Liriodendron chinense (Hemsl.) Sarg.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ta tan tar tas taw tax tay · te teu ·   · th thl thu thy · ti tim · tl  · to tol top tor tow · tr trą tri tro tró try trz · ts  · tu tun tur tus · tw  · ty 
tun
✦ tunbergia oskrzydlona - Thunbergia alata Bojer ex Sims
Tunica prolifera (L.) Scop.  ⟶ Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball et Heywood - goździcznik wycięty
Tunica prolifera Scop.  ⟶ Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball et Heywood - goździcznik wycięty
* Tunica saxifraga (L.) Scop.  ⟶ Petrorhagia saxifraga (L.) Link - goździcznik skalnicowy
* Tunica saxifraga Scop.  ⟶ Petrorhagia saxifraga (L.) Link - goździcznik skalnicowy
** Tunica velutina (Guss.) Fisch. et C.A. Mey  ⟶ Petrorhagia velutina (Guss.) P.W. Ball ex Heywood - goździcznik aksamitny
tup
✦ Tupistra aurantiaca (Baker) Wall. ex Hook.f.  ⟶ Rohdea nepalensis (Raf.) N. Tanaka
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ta tan tar tas taw tax tay · te teu ·   · th thl thu thy · ti tim · tl  · to tol top tor tow · tr trą tri tro tró try trz · ts  · tu tun tur tus · tw  · ty 
tur
turówka - Hierochloe
 — leśna - Hierochloe australis (Schrad.) Roem. et Schult. VU
 — rozłogowa - Hierochloe repens (Host) P. Beauv.
 — szorstka - Hierochloe hirta (Schrank) Borbás
 — wonna - Hierochloe odorata (L.) P. Beauv. VU
Turritis glabra L.  ⟶ Arabis glabra (L.) Bernh. - wieżyczka gładka
turzan - Erigeron speciosus (Lindl.) DC.
turzyca - Carex
 — ** amerykańska - Carex vulpinoidea MICHX.
 — ✦ babkowata - Carex plantaginea Lam.
 — bagienna - Carex limosa L. NT
 — biała - Carex alba Scop.
 — ✦ biczykowata - Carex flagellifera Akiyama
 — blada - Carex pallescens L.
 — bladozielona - Carex pallens (Fristedt) Harmaja NT
 — błotna - Carex acutiformis Ehrh.
 — brunatna - Carex brunnescens (Pers.) Poir. ssp. vitilis (Fries em. Blytt) Kalela DD
 — brzegowa - Carex riparia Curtis
 — ✦ Buchanana - Carex buchananii Berggr.
 — Bueka - Carex buekii Wimm. NT
 — Buxbauma - Carex buxbaumii Wahlb. s.str. EN
 — Buxbauma agg. - Carex buxbaumii agg. Wahlb.
 — ciborowata - Carex bohemica Schreb. VU
 — ciemnokłosa (zwisła) - Carex melanostachya M. BIEB. ex Willd. CR
 — cienista - Carex umbrosa Host NT
 — ✦ cienista sabińska - Carex umbrosa Host ssp. sabynensis (Less. ex Kunth) Kük.
 — czarna - Carex parviflora Host EN
 — czarniawa - Carex atrata L.
 — dacka - Carex dacica Heuff. VU
 — darniowa - Carex cespitosa L.
 — Davalla - Carex davalliana Sm. VU
 — delikatna - Carex disperma Dewey EN
 — delikatna - Carex supina Wahlenb. EN
 — długokłosa - Carex elongata L.
 — ✦ długokłosowa - Carex dolichostachya Hayata
 — drobna - Carex demissa Hornem. NT
 — + drobnozadziorkowa - Carex microglochin WAHLENB. RE
 — drżączkowata - Carex brizoides L.
 — dwupienna - Carex dioica L. VU
 — dwustronna - Carex disticha Huds.
 — dzióbkowata - Carex rostrata Stokes
 — filcowata - Carex tomentosa L.
 — gładkodzióbkowa - Carex rhynchophysa FISCH., C. A. MEY. et AVÉ-LALL.
 — ✦ Graya - Carex grayi J. Carey
 — gwiazdkowata - Carex echinata Murray (non Kuekenthal)
 — Hartmana - Carex hartmaniorum A. Cajander NT
 — Hosta - Carex hostiana DC. EN
 — ✧ japońska - Carex morrowii Boott
 — krótkokłosa - Carex brachystachys Schrank et K. Moll
 — kulista - Carex globularis L. EN
 — Lachenala - Carex lachenalii Schkuhr VU
 — leśna - Carex sylvatica Huds.
 — lisia - Carex vulpina L.
 — loarska - Carex ligerica J. Gay VU
 — luźnokwiatowa - Carex vaginata Tausch VU
 — ✦ luźnoźdźbłowa - Carex laxiculmis Schwein.
 — łuszczkowata - Carex lepidocarpa Tausch
 — Michela - Carex michelii Host
 — mocna - Carex firma Host
 — ✧ Morrowa - Carex morrowii Boott
 — * muskegońska - Carex muskingumensis Schwein.
 — najeżona - Carex pairae F.W. Schultz
 — nibyciborowata - Carex pseudocyperus L.
 — nibylisia - Carex cuprina (I. Sándor ex Heuff.) Nendtv. ex A. Kern. DD
 — niska - Carex humilis Leyss. NT
 — nitkowata - Carex lasiocarpa Ehrh.
 — nowozelancka - Carex albula Allan
 — obła - Carex diandra Schrank NT
 — odgięta - Carex curvata Knaf
 — odległokłosa - Carex distans L.
 — Oedera - Carex viridula Michx
 — omska - Carex omskiana Meinsh.
 — orzęsiona - Carex pilosa Scop.
 — ✦ ostrokrawędzista - Carex laxiculmis Schwein.
 — ✦ oszimska - Carex oshimensis Nakai
 — oścista - Carex atherodes Spreng. VU
 — owłosiona - Carex hirta L.
 — pagórkowa - Carex montana L.
 — palczasta - Carex digitata L.
 — * palmopodobna - Carex muskingumensis Schwein.
 — * palmowa - Carex muskingumensis Schwein.
 — patagońska - Carex magellanica Lam. ssp. irrigua (Wahlb.) Hiit. EN
 — pchla - Carex pulicaris L. EN
 — pęcherzykowata - Carex vesicaria L.
 — piaskowa - Carex arenaria L.
 — ✦ piękna - Carex brunnea Thunb.
 — pigułkowata - Carex pilulifera L.
 — pospolita - Carex nigra Reichard
 — poznańska - Carex repens Bellardi VU
 — prosowa - Carex paniculata L.
 — prosowata - Carex panicea L.
 — przydymiona - Carex fuliginosa Schkuhr NT
 — ptasie łapki - Carex ornithopoda Willd.
 — punktowana - Carex punctata Gaudin RE
 — Reichenbacha - Carex pseudobrizoides Clavaud VU
 — rozsunięta - Carex divulsa Stokes ssp. divulsa VU
 — rzadkokłosa - Carex remota L.
 — ✦ rzędowa - Carex siderosticta Hance
 — siedmiogrodzka - Carex transsilvanica Schur
 — sina - Carex flacca Schreb.
 — sitowata - Carex juncella (Fries) W. Fries
 — siwa - Carex canescens L.
 — skalna - Carex rupestris ALL. EN
 — skandynawska - Carex scandinavica E.W. Davies DD
 — skąpokwiatowa - Carex pauciflora Lightf. EN
 — stopowata - Carex pediformis C.A. Meyer CR
 — ✦ stożkowata - Carex conica Boott
 — strunowa - Carex chordorrhiza Ehrh. VU
 — szczupła - Carex disperma Dewey EN
 — sztywna - Carex elata All.
 — ściśniona - Carex spicata Huds.
 — tęga mocna - Carex bigelowii Torr. ex Schwein. ssp. rigida W. Schultze-Motel
 — torfowa - Carex heleonastes Ehrh. in L. f. RE
 — tunikowa - Carex appropinquata Schumach.
 — wąskolistna - Carex stenophylla WAHLENB. CR
 — wczesna - Carex praecox Schreb.
 — wiechowata - Carex paniculata L.
 — wiosenna - Carex caryophyllea Latourr.
 — ✦ włosista - Carex comans Berggr.
 — włosowata - Carex capillaris L. VU
 — wrzosowiskowa - Carex ericetorum Pollich
 — wyciągnięta - Carex extensa GOODEN. CR
 — zajęcza - Carex ovalis Good.
 — zaostrzona - Carex gracilis Curtis
 — zawsze zielona - Carex sempervirens Vill.
 — zawsze zielona tatrzańska - Carex sempervirens Vill. ssp. tatrorum (Zapał.) Pawł.
 — zawsze zielona typowa - Carex sempervirens Vill. ssp. sempervirens
 — zgrzebłowata - Carex strigosa Huds. NT
 — ✦ zielona - Carex comans Berggr.
 — ✦ złota - Carex aurea Nutt.
 — zwisła - Carex pendula Huds.
 — ✦ żelazna - Carex siderosticta Hance
 — żółta - Carex flava L.
 — żółta (agg.) - Carex flava agg.
 — życicowa - Carex loliacea L. NT
 — żytowa - Carex secalina Wahlenb. CR
 — żytowata - Carex secalina Wahlenb. CR
turzyce uprawiane ozdobne - Carex-ozdobne
turzycowate - Cyperaceae
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ta tan tar tas taw tax tay · te teu ·   · th thl thu thy · ti tim · tl  · to tol top tor tow · tr trą tri tro tró try trz · ts  · tu tun tur tus · tw  · ty 
tus
Tussilago farfara L. - podbiał pospolity
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ta tan tar tas taw tax tay · te teu ·   · th thl thu thy · ti tim · tl  · to tol top tor tow · tr trą tri tro tró try trz · ts  · tu tun tur tus · tw  · ty 
twe
✦ Tweedia coerulea D. Don ex Sweet
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ta tan tar tas taw tax tay · te teu ·   · th thl thu thy · ti tim · tl  · to tol top tor tow · tr trą tri tro tró try trz · ts  · tu tun tur tus · tw  · ty 
tyg
✦ tygrysówka pawia - Tigridia pavonia (L. f.) Ker Gawl.
tyk
✦ tykwa ozdobna - Lagenaria siceraria (Molina) Standl.
✦ tykwa pospolita - Lagenaria siceraria (Molina) Standl.
tym
✦ tymianek pospolity - Thymus vulgaris L.
✦ tymianek właściwy - Thymus vulgaris L.
✦ tymofila wąskolistkowa - Thymophylla tenuiloba (DC.) Small.
✦ tymofila wąskolistna - Thymophylla tenuifolia (Cass.) Rydb.
tymotka - Phleum
 — alpejska - Phleum commutatum Gaudin
 — Boehmera - Phleum phleoides (L.) H. Karst.
 — * halna - Phleum rhaeticum (Humphries) Rauschert
 — kolankowata - Phleum hubbardii D. Kovats
 — łąkowa - Phleum pratense agg.
 — łąkowa s.str. - Phleum pratense s.str. L.
 — Michela - Phleum hirsutum Honck.
typ
Typha - pałka
 — angustifolia L. - pałka wąskolistna
 — latifolia L. - pałka szerokolistna
 — * laxmannii Lepech. - pałka wysmukła
 — ✧ minima Hoppe - pałka drobna
 — shuttleworthii W.D.J. Koch et Sond. - pałka Shuttlewortha
Typhaceae - pałkowate
tys
tysiącznik pospolity - Centaurium erythraea Rafn
tyt
tytoń - Nicotiana
 — ✧ bakun - Nicotiana rustica L.
 — ✦ Langsdorfa - Nicotiana langsdorffii Weinm.
 — ✧ narcyzowy - Nicotiana alata Link et Otto
 — ✧ oskrzydlony - Nicotiana alata Link et Otto
 — ✧ ozdobny - Nicotiana alata Link et Otto
 — ✦ Sandera - Nicotiana ×sanderae hort. ex W. Watson
 — ✧ skrzydlaty - Nicotiana alata Link et Otto
 — ✧ szlachetny - Nicotiana tabacum L.
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji