atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.204)

Aconitum variegatum L.

tojad dzióbaty tojad pstry
Aconitum gracile Rchb. · Aconitum rostratum Ernh.

występowanie

W Polsce występuje tylko typowy podgatunek. Więcej informacji i opis na stronie podgatunku — tojad dzióbaty typowy (Aconitum variegatum ssp. variegatum).
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.204 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1957 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Aconitum variegatum (tojad dzióbaty)
🌱
ogród naturalistyczny
wysokość: 1 – 2 m
kwitnienie: od sierpnia do września

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — półcień • woda — gleba wilgotna • odczyn — gleba o obojętnym pH • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne lub gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże żyzne

mieszańce Aconitum variegatum L.

wystepowanie
Aconitum ×berdaui · tojad Berdaua »2
Aconitum ×lengyelii · Aconitum firmum × variegatum
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona częściowa (2.207)
wystepowanie
Aconitum firmum · tojad mocny »3
tojad ogrodowy, tojad właściwy, (potocznie: tojad)
Aconitum napellus s.l.
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.217)
wystepowanie
Aconitum ×berdaui nssp. ×berdaui · tojad Berdaua typowy
Aconitum firmum ssp. firmum × variegatum
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona częściowa (2.207)
wystepowanie
Aconitum firmum ssp. firmum · tojad mocny typowy
Aconitum callibotryon var. firmum · Aconitum nepellus ssp. firmum
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.217)
Aconitum ×cammarum · tojad ogrodowy
Aconitum ×intermedium · Aconitum nepellus? × variegatum
takson uprawiany [24]
wystepowanie
Aconitum firmum · tojad mocny »3
tojad ogrodowy, tojad właściwy, (potocznie: tojad)
Aconitum napellus s.l.
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.217)
wystepowanie
Aconitum ×hebegynum · tojad kosmatoowockowy
Aconitum degenii × variegatum
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona częściowa (2.206)
wystepowanie
Aconitum ×pawlowskii · tojad Pawłowskiego
Aconitum lasiocarpum × variegatum
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona częściowa (2.208)
Aconitum lasiocarpum · tojad wschodniokarpacki »2
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.223)
Czerwona Księga — VU–narażony
Czerwona Lista — VU–narażony