takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.204)

Aconitum variegatum L.

tojad dzióbaty tojad pstry
Aconitum gracile Rchb. · Aconitum rostratum Ernh.
na stronie — występowanie · wymagania i uprawa

występowanie

W Polsce występuje tylko typowy podgatunek. Więcej informacji i opis na stronie podgatunku — tojad dzióbaty typowy (Aconitum variegatum ssp. variegatum).
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.204 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1957 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu naturalistycznego · wysokość 100-200 cm · kwitnienie: 8-9

Wymagania: światło · półcień · woda · gleba wilgotna · odczyn · gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne lub gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże żyzne